Čistá Energia

Prvý malý modulárny jadrový reaktor v USA je schválený

  • Komisia pre jadrovú reguláciu (NRC) v Spojených štátoch amerických schválila dizajn vôbec prvého malého modulárneho jadrového reaktora. Podľa komisie návrh reaktora spoločnosti NuScale Power „spĺňa príslušné bezpečnostné požiadavky“. Ide tak o prvý, ale určite nie posledný jadrový reaktor novej generácie, ktorý komisia certifikovala. Návrh reaktora NuScale sa odlišuje od konvenčných reaktorov jadrových elektrární hlavne svojou… Prečítať celé