Podnikanie

Rodinné biznisy na výslní – pandémia pomohla mikropodnikom

Súčasná pandémia priniesla do života bežných ľudí, ale aj podnikateľov mnoho zmien. To sa na prvý pohľad dotklo najmä menších podnikateľov, ktorí museli neraz ísť až na samé dno – či už finančné alebo psychické. Naopak, veľkým podnikom sa stále darilo pomerne dobre a navyše na nich cielila aj finančná pomoc zo strany štátu. Viaceré… Prečítať celé

Súčasná pandémia priniesla do života bežných ľudí, ale aj podnikateľov mnoho zmien. To sa na prvý pohľad dotklo najmä menších podnikateľov, ktorí museli neraz ísť až na samé dno – či už finančné alebo psychické. Naopak, veľkým podnikom sa stále darilo pomerne dobre a navyše na nich cielila aj finančná pomoc zo strany štátu.

Viaceré reformy mali za úlohu stabilizovať veľkých zamestnávateľov v rukách medzinárodných korporácií. Naopak, klasické rodinné biznisy zostali prvotne bez povšimnutia, a teda dlho aj bez pomoci štátu. Nie je prekvapivé, že HDP sa v krajinách sveta vplyvom koronakrízy prepadlo aj o niekoľko percent. Dlhé utlmenie trhov, si vybralo svoju daň aj na firmách všetkých veľkostí.

Dlhodobo však rôzne iniciatívy volali po pomoci lokálnym podnikateľom. Keďže menší podnikatelia sa musia primárne zameriavať na kúpnu silu spotrebiteľov z ich bezprostredného okolia, význam týchto iniciatív sa naplno ukázal po uvoľnení opatrení. Akýkoľvek preživší podnik totiž neraz vďačí za svoju existenciu práve týmto výzvam.

Podľa údajov z  výskumu realizovaného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2019, podiel malých a stredných podnikov na Slovensku predstavuje až 99%, zo všetkých podnikajúcich subjektov. Až 97% z nich, pritom tvoria mikropodniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov. Pomerne prekvapivo vyznieva aj fakt, že tieto malé a stredné podniky, vytvárajú spolu takmer 75% všetkých pracovných príležitostí v krajine!

Online podnikanie

Pandémia so sebou priniesla nový fenomén, aplikovaný vo všetkých sférach podnikania. Či už išlo o menší podnik, alebo naopak veľké korporácie, všetky boli donútené, presunúť svoje aktivity do online priestoru. Jednoducho, dôležitosť internetovej komunikácie a sebaprezentácie sa ukázala ako kľúčová. Kto sa neprispôsobil, zväčša neprežil. 

Tým sa zmenilo aj nákupné správanie spotrebiteľov. Okrem online nakupovania, sa výrazne zvýšil aj podiel nákupov, vykonaných v lokálnych zariadeniach, nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti bydliska. Predpokladá sa, že v takomto správaní budú ľudia naďalej pokračovať aj po odznení pandémie, a tak sa finálny vplyv mikropodnikov na ekonomiku ešte zvýši. 

INZERCIA

Práca z domu sa stala každodennou rutinou mnohých ľudí. | Foto: pexels.com

Nástup podnikov do digitálneho sveta však nebol bezproblémový. Keďže mnoho z nich nemalo predtým s online podnikaním takmer žiadne alebo vôbec žiadne skúsenosti, adaptovať sa do úplne nového sveta im trvalo nejaký čas. Práve naštrbenie niekdajšej dominancie veľkých podnikov v online priestore, sa môže pre každý malý podnik ukázať ako kľúčový krok vpred. Pohodlnou formou nakupovania, pri záruke lokálnej kvality, ktorú dlhodobo poskytujú, si totiž môžu vytvoriť sieť lojálnych klientov, ktorí sa rozhodnú „svoj podnik“ podporiť za každej situácie.

Vplyvom sociálnych médií a online kampaní, majú navyše široké možnosti prezentovania sa, aj mimo svoju primárnu cieľovú skupinu. To v praxi znamená viac návštev eshopu alebo kamenného obchodu, viac nákupov, a teda aj rast samotného podniku.

Ľahšia cesta k zmodernizovaniu podniku

Aby sa mohli menšie podniky etablovať na nový systém predaja a ponuky svojich produktov, potrebovali aj určitú pomoc z vonka. Tejto potreby sa okamžite zhostil technologický priemysel a zakrátko spoločnosti predstavili jednoduché, ľahko dostupné a prehľadné digitálne platformy, na integráciu do online trhov a do sociálnych médií. 

Nevyhnutným predpokladom pre úspech vo svete biznisu v budúcnosti, bude digitalizácia podnikania. | Foto: pexels.com

Trend podpory lokálnych prevádzok pretrváva aj v súčasnosti, viac ako rok od vypuknutia pandémie. Húfy ľudí sa rozhodli zavítať do  reštaurácií a barov vo svojom meste, či podporiť domácu ekonomiku a najviac zasiahnutý cestovný ruch, dovolenkou strávenou v rámci krajiny. Takéto rozhodnutia uvítali všetci. Od malých predajní, obchodov, barov a reštaurácií, až po prenajímateľov súkromných apartmánov, či hotelové komplexy.

Spoločne totiž dokázali poskytnúť komplexné balíky služieb, ktoré uspokojili túžbu zákazníkov po oddychu a zároveň podporili miestnu ekonomiku. S blížiacim sa letným dovolenkovým obdobím to vyzerá, že tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v tomto roku. Mnoho ľudí zvolí práve dovolenku doma, čím podporia lokálne trhy a ukážu perspektívu trávenia voľného času naprieč krajinou.

V súčasnosti však na pleciach technologického priemyslu zotrváva zodpovednosť, za budúcu perspektívu malých a stredných podnikov. Aby lokálni prevádzkovatelia dokázali držať krok s veľkými medzinárodnými firmami a konkurovať im, budú nevyhnutne potrebovať pomoc so zavádzaním trendov do svojho podnikania a s poskytovaním technologickej podpory.

Pokračujte na ďalší príspevok »