Ekonomika a Biznis EXTRA

Rodinné biznisy na výslní – pandémia pomohla mikropodnikom

  • 29 júna, 2021
  • 5 min read
Rodinné biznisy na výslní – pandémia pomohla mikropodnikom

Súčasná pandémia priniesla do života bežných ľudí, ale aj podnikateľov mnoho zmien. To sa na prvý pohľad dotklo najmä menších podnikateľov, ktorí museli neraz ísť až na samé dno – či už finančné alebo psychické. Naopak, veľkým podnikom sa stále darilo pomerne dobre a navyše na nich cielila aj finančná pomoc zo strany štátu.

Viaceré reformy mali za úlohu stabilizovať veľkých zamestnávateľov v rukách medzinárodných korporácií. Naopak, klasické rodinné biznisy zostali prvotne bez povšimnutia, a teda dlho aj bez pomoci štátu. Nie je prekvapivé, že HDP sa v krajinách sveta vplyvom koronakrízy prepadlo aj o niekoľko percent. Dlhé utlmenie trhov, si vybralo svoju daň aj na firmách všetkých veľkostí.

Dlhodobo však rôzne iniciatívy volali po pomoci lokálnym podnikateľom. Keďže menší podnikatelia sa musia primárne zameriavať na kúpnu silu spotrebiteľov z ich bezprostredného okolia, význam týchto iniciatív sa naplno ukázal po uvoľnení opatrení. Akýkoľvek preživší podnik totiž neraz vďačí za svoju existenciu práve týmto výzvam.

Podľa údajov z  výskumu realizovaného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2019, podiel malých a stredných podnikov na Slovensku predstavuje až 99%, zo všetkých podnikajúcich subjektov. Až 97% z nich, pritom tvoria mikropodniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov. Pomerne prekvapivo vyznieva aj fakt, že tieto malé a stredné podniky, vytvárajú spolu takmer 75% všetkých pracovných príležitostí v krajine!

Online podnikanie

Pandémia so sebou priniesla nový fenomén, aplikovaný vo všetkých sférach podnikania. Či už išlo o menší podnik, alebo naopak veľké korporácie, všetky boli donútené, presunúť svoje aktivity do online priestoru. Jednoducho, dôležitosť internetovej komunikácie a sebaprezentácie sa ukázala ako kľúčová. Kto sa neprispôsobil, zväčša neprežil. 

Tým sa zmenilo aj nákupné správanie spotrebiteľov. Okrem online nakupovania, sa výrazne zvýšil aj podiel nákupov, vykonaných v lokálnych zariadeniach, nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti bydliska. Predpokladá sa, že v takomto správaní budú ľudia naďalej pokračovať aj po odznení pandémie, a tak sa finálny vplyv mikropodnikov na ekonomiku ešte zvýši. 

Práca z domu sa stala každodennou rutinou mnohých ľudí. | Foto: pexels.com

Nástup podnikov do digitálneho sveta však nebol bezproblémový. Keďže mnoho z nich nemalo predtým s online podnikaním takmer žiadne alebo vôbec žiadne skúsenosti, adaptovať sa do úplne nového sveta im trvalo nejaký čas. Práve naštrbenie niekdajšej dominancie veľkých podnikov v online priestore, sa môže pre každý malý podnik ukázať ako kľúčový krok vpred. Pohodlnou formou nakupovania, pri záruke lokálnej kvality, ktorú dlhodobo poskytujú, si totiž môžu vytvoriť sieť lojálnych klientov, ktorí sa rozhodnú „svoj podnik“ podporiť za každej situácie.

Vplyvom sociálnych médií a online kampaní, majú navyše široké možnosti prezentovania sa, aj mimo svoju primárnu cieľovú skupinu. To v praxi znamená viac návštev eshopu alebo kamenného obchodu, viac nákupov, a teda aj rast samotného podniku.

Inzercia

Ľahšia cesta k zmodernizovaniu podniku

Aby sa mohli menšie podniky etablovať na nový systém predaja a ponuky svojich produktov, potrebovali aj určitú pomoc z vonka. Tejto potreby sa okamžite zhostil technologický priemysel a zakrátko spoločnosti predstavili jednoduché, ľahko dostupné a prehľadné digitálne platformy, na integráciu do online trhov a do sociálnych médií. 

Nevyhnutným predpokladom pre úspech vo svete biznisu v budúcnosti, bude digitalizácia podnikania. | Foto: pexels.com

Trend podpory lokálnych prevádzok pretrváva aj v súčasnosti, viac ako rok od vypuknutia pandémie. Húfy ľudí sa rozhodli zavítať do  reštaurácií a barov vo svojom meste, či podporiť domácu ekonomiku a najviac zasiahnutý cestovný ruch, dovolenkou strávenou v rámci krajiny. Takéto rozhodnutia uvítali všetci. Od malých predajní, obchodov, barov a reštaurácií, až po prenajímateľov súkromných apartmánov, či hotelové komplexy.

Spoločne totiž dokázali poskytnúť komplexné balíky služieb, ktoré uspokojili túžbu zákazníkov po oddychu a zároveň podporili miestnu ekonomiku. S blížiacim sa letným dovolenkovým obdobím to vyzerá, že tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v tomto roku. Mnoho ľudí zvolí práve dovolenku doma, čím podporia lokálne trhy a ukážu perspektívu trávenia voľného času naprieč krajinou.

V súčasnosti však na pleciach technologického priemyslu zotrváva zodpovednosť, za budúcu perspektívu malých a stredných podnikov. Aby lokálni prevádzkovatelia dokázali držať krok s veľkými medzinárodnými firmami a konkurovať im, budú nevyhnutne potrebovať pomoc so zavádzaním trendov do svojho podnikania a s poskytovaním technologickej podpory.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings