Veda a technika

Ako vznikla virtuálna realita? Začiatok vás možno prekvapí

  • 30 júna, 2021
  • 5 min read
Ako vznikla virtuálna realita? Začiatok vás možno prekvapí

V tejto podrobnej histórii virtuálnej reality sa pozrieme, ako sa vyvinula a ako sa transformovala do dnešnej technológie, ktorú poznáme ako virtuálna realita.

Virtuálna realita – definícia

Čo sa počíta ako „VR“ v dnešnom svete? Zmyslom virtuálnej virtuálnej reality je pretvoriť realitu v nejaký klam, aby náš mozog veril, že niečo je skutočné, aj keď to tak nie je. V začiatkoch filmového premietania existuje krásny príklad na virtuálnu realitu. V jednej scéne ukazoval vlak smerujúci priamo ku kamere.

Prítomní ľudia, ktorí nikdy predtým film nevideli, si mysleli, že to bol skutočný vlak. Aj keď možno tento príbeh v modernej dobe môžeme považovať za „legendu“.  To je ukážka toho, že je možné, aby filmové a televízne snímky aspoň do istej miery ovplyvňovali náš zmysel pre realitu.

Napriek tomu si o filmoch a VR nemyslíme, že sú jedno a to isté. Dnes existuje veľa definícií VR, ktoré sa všetky viac alebo menej prekrývajú v kľúčových oblastiach. Keď teraz použijeme slovo „VR“, konkrétne sa to týka počítačom generovaných snímok a hardvéru.

V historickom kontexte potom musíme rozšíriť to, čo sa vníma ako VR. Niektoré záchytné body ukázané v tomto článku sú preto tiež aj predchodcami filmov. Technológie sa rozvíjajú z histórie do viacerých smerov. V niektorých prípadoch je tým záchytným bodom skôr vytvorenie jednoduchej myšlienky o virtuálnej realite.

Obraz
Panoráma 19. storočia

Virtuálna realita a začiatky – panorámy

Úplne prvý pokus o vytvorenie ilúzie sú panorámy z 19. storočia – tie sa používali ako vyobrazenie ilúzie. Tá ukazovala že sme prítomní niekde, kde v skutočnosti nie sme a najskorším pokusom sú určite 360-stupňové maľby. Boli určené hlavne na vyplnenie celého zorného poľa diváka, aby sa cítil prítomný pri historickej udalosti alebo scéne.

Prvý letecký simulátor

V roku 1929 vytvoril Edward Link (patentovaný v r.1931) pravdepodobne prvý príklad letového simulátora, ktorý bol úplne elektromechanický. Riadili ho motory, ktoré boli spojené so stĺpikom riadenia a upravovali tak sklon a náklon lietadla. Malé motorom poháňané zariadenie napodobňovalo turbulencie a poruchy.

Inzercia

V tom čase dokonca americká armáda kúpila šesť z týchto zariadení v tej dobe za 3 500 dolárov. Ako bola táto technológia prospešná? Počas druhej svetovej vojny využilo tento vynález viac ako 10 000 pilotov a celkovo až 500 000.

Letecký simulátor
Letecký simulátor zdroj: vrs.org.uk

Morton Helig

V polovici 50. rokov vyvinul kameraman Morton Heilig úplne nový stroj Sensorama (patentovaný v roku 1962). Tento stroj simuloval nie len zrak, ale aj zvuk. Jeho súčasťou boli stereofónne reproduktory, stereoskopický 3D displej, ventilátory a vibračné kreslo. Bol určený na úplne ponorenie jednotlivca do filmu. Pre svoj vynález vytvoril aj šesť krátkych filmov, ktoré sám nakrútil, vyrobil a zostrihal. Jeden z nich sa volal Fľaša od Coca Coly.

Morton Helig bol tak talentovaný, že o 10 rokov neskôr , v roku 1960, vynašiel aj prístroj ktorý bol prvým príkladom displeja pripevneného na hlavu. O rok neskôr vyvinuli ďalší dvaja inžinieri podobný produkt, ktorý znova používala armáda a simuloval pohyb v 3D.

Virtuálna realita
Virtuálna realita od spoločnosti Sega – 1993

Virtuálna realita – prelomový rok 1987

Ani po viac ako 100 rokoch vývoja vo virtuálnej realite neexistoval všeobecný pojem, ktorý by túto technológiu opísal. Všetko sa to zmenilo v roku 1987, keď Jaron Lanier, zakladateľ laboratória vizuálneho programovania (VPL), vytvoril pojem „virtuálna realita“. Zanedlho sa do tejto technológie dostala aj NASA v roku 1989.

Prostredníctvom tejto spoločnosti Jaron vyvinul celý rad zariadení pre virtuálnu realitu vrátane Dataglove. Spoločne s Tomom Zimmermanom aj vytvoril prototyp displeja namontovaného na hlave. Boli prvou spoločnosťou, ktorá predávala okuliare pre virtuálnu realitu (EyePhone 1 za 9 400 dolárov, a EyePhone HRX za takmer 50 000 dolárov.

Google Street View a Oculus rift

Google v roku 2007 predstavil novinku, ktorú používame dodnes – Google maps do ktorého pridal 360-stupňové obrázky ulíc nasnímané špeciálnymi automobilmi. O 3 roky neskôr sa zrodila v hlave Lucky Palmera veľká novinka. Bola to súprava VR headsetu, ktorý sa volá Oculus Rift. V roku 2012 ho vydal na Kickstarter a nazbieral takmer 2,5 milióna dolárov počas celej kampane.

virtuálna realita Oculus Rift
Model Oculus Rift zdroj: Amazon.com

Súčasnosť

Od roku 2012 vyšiel nesmierny počet VR headsetov. Oculus Rift, ktorý odkúpil Facebook, vyšiel iba o pár rokov neskôr. Táto technológia sa teda z panoramických obrázkov transformovala do súprav VR, ktoré poznáme do dnes.

Náklady na vytvorenie headsetov VR dramaticky poklesli a počítače, ktoré vedia spustiť tieto headsety sú už dnes prakticky bežné. Hovorí sa, že Apple pracuje na projektoch VR a zdá sa, že VR bude neoddeliteľná súčasť budúcnosti nášho života.

About Author

Adam Nemcik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings