Lifestyle Ľudia

Ľudia, ktorí stoja pri nás – Ronald Nelson

  • 20 augusta, 2014
  • 6 min read
Ľudia, ktorí stoja pri nás – Ronald Nelson

Ronald L. Nelson je predseda a výkonný riaditeľ Avis Budget Group, Inc., vedúceho globálneho poskytovateľa služieb v oblasti požičiavania automobilov, pôsobiaceho prostredníctvom značiek Avis a Budget s 10.000 pobočkami, zastúpenými v približne 175 krajinách po celom svete. V dobe pred svojim pôsobením v Avis Budget bol pán Nelson v role prezidenta, výkonného finančného riaditeľa a riaditeľa spoločnosti Cendant Corporation, zodpovedný najmä za strategické a finančné plánovanie, finančný management, finančné výkazy a účtovníctvo, interný audit, dane, styk s investormi a korporátnu komunikáciu, tak ako aj za administratívne funkcie slúžiace obchodným jednotkám spoločnosti Cendant. Cendat bola materskou spoločnosťou Avis Budget, ktorá sa osamostatnila ako nezávislá akciová spoločnosť. Ešte pred svojim nástupom do Cendant Corporation zastával post jedného z výkonných riaditeľov spoločnosti DreamWorks SKG od jej založenia v roku 1994, počas ktorého sa spolupodieľal na potrebnom navýšení kapitálu na 5 miliárd pre spustenie spoločnosti a vytvorenie jej operačnej infraštruktúry a stratégie. Pán Nelson taktiež pôsobil ako viceprezident, výkonný finančný riaditeľ a riaditeľ v spoločnosti Paramount Communications, Inc., kedysi Gulf & Western Industries, Inc., kde zodpovedal za všetky finančné funkcie, vrátane fúzií a akvizícií a firemnej stratégie.

 

nelson2

   1. Do AVISu ste prišli z iného sektora. Ako uvedenú zmenu vnímate?

   RLN: Mám šťastie, že mám široký rozsah podnikateľských a Fortune 500 skúseností z toho, že som bol súčasťou pri budovaní multimiliardových obchodov v DreamWorks a Paramount, až po ich rušenie vo firme Cendant. Neexistuje náhrada za skúsenosti v oblasti zručností, ktoré sa vyžadujú keď vediete organizáciu. Mám pocit, že táto rozdielna skúsenosť ma dobre pripravila na výzvy, ktorým v Avis Budget Group čelíme v priebehu rokov.

INZERCIA

   2. Aké je to riadiť taký kolos akým je skupina Avis Budget Group?

   RLN: Môže to vyzerať skromne, keď si myslíte, že rozhodnutia, ktoré robíte môžu ovplyvniť životy toľkých ľudí na celom svete, ale nemôžete si dovoliť aby vás to zmiatlo, keď robíte to, čo je správne pre všetkých akcionárov.

INZERCIA

   3. Čo na svojej práci máte najradšej?

   RLN: Dennú interakciu s takou rozmanitou, talentovanou a usilovnou skupinou ľudí z celého sveta, ktorí robia také úžasné veci každý deň v záujme našich zákazníkov a akcionárov.

Inzercia

   4. Ako vyzerá Váš pracovný deň?

   RLN: Množstvo stretnutí, telefonických rozhovorov s investormi, analyzovanie finančných reportov, komunikácia s bankami… Veľmi zaujímavé veci.

   5. Aké zmeny v sektore prenájmu vozidiel očakávate v najbližších 5 rokoch?

   RLN: Využívanie áut bude narastať na celom svete, pretože je to dobré riešenie pre mnoho ľudí, ktorí ho ešte nepoužívajú ako možnosť prepravy. Toto zároveň vráti späť do hry s autopožičovňami aj množstvo výrobcov po tom, čo väčšina z nich opustila priemysel v uplynulých rokoch. Vidíme aj nárast v medzinárodnom cestovaní, poháňaný novšími trhmi ako napríklad Indiou a Čínou. A my budeme ďalej vidieť veľké zmeny v našich produktoch a službách poháňaných pokrokmi a inováciou v technológii. Ale nič nikdy nenahradí ohromné zákaznícke služby poskytované ľuďmi pre zákazníkov.

   6. Pred dvoma rokmi ste pripojili vlastnícky podiel AVIS Europe k materskej spoločnosti v USA. Čo bolo hlavným cieľom, čo ste od toho očakávali?

 RLN: Ako nezávislá medzinárodná spoločnosť sme schopní lepšie ponúknuť našim zákazníkom konzistentné vynikajúce skúsenosti z prenájmu po celom svete. Sme schopní lepšie vytvoriť konzistentnú a diferencovanú hodnotu značky. Sme schopní viac vyťažiť z rýchlo rastúcich cestovných trhov ako Čína a India. A máme väčšiu efektívnosť výroby, čo nám dáva väčšiu silu pri požičiavaní a vplyv pri vyjednávaní. Toto všetko vytvára oveľa silnejšiu platformu pre trvalý výnosný rast než by mohla dosiahnuť spoločnosť sama.

   7. Myslíte si, že je trh prenájmu automobilov už konsolidovaný alebo ho ešte čakajú zmeny? Ako prípadne ovplyvnia ďalšiu budúcnosť?

  RLN: Myslím si, že obdobie konsolidácie väčších amerických značiek je pravdepodobne za nami kvôli regulačným obmedzeniam. Vo zvyšku sveta očakávam, že nejaká konsolidácia bude pokračovať väčšinou vo forme menších hodnotných značiek, ktoré väčšie spoločnosti získali usilujúc sa o rozšírenie ich globálnej stopy alebo spestrenie ich portfólia značky.

   8. Za posledné 3 roky vyskočili akcie spoločnosti na 3000 násobok r. 2009. Myslíte si, že sa dá dosiahnuť aj viac? Ako?

  RLN: Ak môžeme pokračovať v poháňaní zrýchleného rastu v našich najvýnosnejších kanáloch, zatiaľ čo robíme všetko čo môžeme aby sme znížili nárast nákladov vozového parku a v našich nákladoch všeobecne, verím, že budeme mať stále neohrozený rast potenciálu. Ak pôjdeme týmto smerom očakávam, že trh to rozozná v našej cene akcii. Ale samozrejme je množstvo vecí, ktoré môžu ovplyvniť ceny akcii a ktoré môžu byť za hranicami našej kontroly ako napríklad veľké ekonomické poklesy v rôznych častiach sveta.

   9. Čo Vás poháňa vpred, čo je pre Vás najväčšou motiváciou?

   RLN: Neustále zlepšovanie všetkých vecí… Snažiť sa a byť lepší každý deň ako človek, ako líder, ako manžel a otec.

   10. Každý má svoj recept na úspech, aký je ten Váš?

   RLN: Zaobchádzať s ľuďmi s rešpektom. Myslím si, že keď ukážete rešpekt, on sa vám vráti a to je základ pre uskutočnenie takmer všetkého, čo je treba dokázať v rámci organizácie a v živote.

Vladimír Orth

About Author

Vladimír Orth

Predchádzajúci príspevok

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings