‚Lifestyle 80:20‘ nie je len o strave a už vôbec nie o Paretovom pravidle. Ide o celkový životný štýl, ktorým si pomôžeme k lepším výkonom

Čo je to lifestyle 80:20, ktorý sa vďaka influencerom stáva populárnejším?

Používatelia sociálnych sietí, najmä však Instagramu, majú radi zdravých pekných ľudí propagujúcich zdravý životný štýl.

Nájdeme medzi nimi fanatikov aj šarlatánov, čo je prirodzený dôsledok otvorenosti sociálnej platformy. Preto by sme ale nemali zatvárať oči pred tými, ktorí nám naozaj majú čo povedať, ponúkajú cenné postrehy, rady a tipy, ako žiť lepšie, kvalitnejšie, zdravšie a vôbec plnohodnotnejšie. Mnohí totiž prinášajú obsah, ktorý je síce účelový a občas inzerciou, ale predsa hodnotný.

Jeden z momentálne častejšie sa objavujúcich pojmov je lifestyle 80/20. Môžete sa stretnúť aj s podobami lifestyle approach 80/20, 80:20 lifestyle, 80:20 style a ďalšími podobnými.

Paretov princíp a lifestyle 80:20 nie sú to isté

80:20 je životný štýl, ktorý zdanlivo vychádza zo známeho Paretovho princípu. Má sa za to, že Vilfredo Pareto, taliansky ekonóm a filozof žijúci na prelome 19. a 20. storočia, odhalil, že 80 percent výsledkov našej práce vzniká na základe 20 percent celkového pracovného výkonu. Má sa to týkať prakticky každej oblasti života a práce a uvedomenie si platnosti tohto pravidla v bežnom živote vie byť naozaj prekvapujúce. Zamestnávateľ si tak môže uvedomiť, že iba 20 percent zamestnancov tvorí až 80 percent hodnoty vo firme, ale aj to, že 80 percent činností, ktoré denne pracovník vykonáva, dokopy spraví iba 20 percent na celkovom výsledku.

Nejde o výkony, ale o výsledky – ak si tento princíp osvojíme za sebe vlastný, potom sa Paretovo pravidlo stane základom v zmene nášho pracovného i životného štýlu.

Lenže nepleťme si Lifestyle 80:20 s Paretovým pravidlom, pretože tu ide o niečo celkom odlišné.

Veľmi zjednodušene sa dá sumarizovať, že životný štýl 80:20 hovorí o tom, aby sme sa z 80 percent stravovali zodpovedne a zdravo a 20 percent celkového energetického príjmu môžeme prijať v nezdravom jedle.

Ak by platilo Parentovo pravidlo, potom by 20 percent skonzumovaného jedla zodpovedalo za 80 percent vplyvu na naše zdravie a naopak. Asi aj vy vidíte, že je to nezmysel.

Aj to, že sa máme stravovať z 80 percent zdravo, je však príliš otvorené a zjednodušené tvrdenie, istotne.

Až študovanie témy na internete vám potom umožní zistiť, že ide o celkový prístup k stravovaniu, ktorý má potenciál ovplyvniť naše zdravie tým, že si budeme sledovať jedálniček, hodnotiť kvalitu potravín a denného menu, že budeme mať jednoducho v našom stravovaní prehľad a systém.

Praxou totiž je, že keď niečomu nechávame príliš veľkú voľnosť, obyčajne sa to zvrhne. Obyčajne vieme, kam sa nechceme dostať, ale nevieme, kam sa dostať chceme.

Prenesené do kontextu stravovania to znamená, že síce nechceme mať nadváhu a zdravotné problémy, zároveň si bez systému doprajeme nezdravé jedlá podstatne častejšie, ako by sa ohľadom na naše potreby patrilo.

Základom životného štýlu 80:20 je teda v prvom rade uvedomenie si aktuálneho stavu, na základe neho naplánovanie programu – jedálnička a cvičenia – a následne držanie sa tohto programu.

Čo je to vlastne ten zdravý životný štýl?

Zdravý životný štýl nezahŕňa iba racionálne stravovanie a aktívny pohyb. Zdravý životný štýl je vo všeobecnosti taký spôsob života, ktorý je zameraný na udržanie a podporu celkového zdravia a pohody. Zahrňuje rôzne aspekty života, ako je strava, cvičenie, spánok, emocionálny stav, vzťahy a hygienické návyky. Zdravý životný štýl sa snaží dosiahnuť rovnováhu medzi telesným, duševným a emocionálnym blahom.

Stravovanie je dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. Zahrnuje konzumáciu vyváženého a rozmanitého jedálnička, bohatého na ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky, chudé mäso, ryby a zdravé tuky, a obmedzenie príjmu nezdravých potravín s vysokým obsahom cukru, tuku a soli.

Pravidelné fyzické cvičenie je ďalším dôležitým prvkom zdravého životného štýlu. Zahŕňa rôzne formy pohybu, ako je aeróbna aktivita, silový tréning a pružnosť. Cvičenie pomáha udržiavať správnu telesnú hmotnosť, posilňuje svaly a kosti, zlepšuje kardiovaskulárne zdravie a prispieva k dobrému duševnému stavu.

Dostatočný spánok je tiež nevyhnutný pre zdravý životný štýl. Kvalitný spánok pomáha obnoviť telo a mozog, posilňuje imunitný systém, zlepšuje náladu a zvyšuje energetickú úroveň.

Emocionálny stav a duševné blaho sú dôležité súčasti zdravia. Starostlivosť o svoje emócie, vyrovnávanie sa so stresom, udržiavanie podporujúcich vzťahov a vykonávanie činností, ktoré človeka napĺňajú a tešia, môžu prispieť k celkovému zdraviu a pohode.

Okrem toho, dodržiavanie hygienických návykov, ako je umývanie rúk, dodržiavanie očkovacieho plánu, pravidelných vyšetrení u lekára a vyhýbanie sa rizikovým správaniam, prispieva k zdraviu a prevencii chorôb.

Zdravý životný štýl je však vysoko individuálny a každý si pod ním predstavuje niečo trochu iné a tiež má k nemu iné preferované cesty. Je však dôležité nájsť vyvážený prístup, ktorý zodpovedá jedinečným potrebám a preferenciám každého človeka. Vo všeobecnosti by sme nemali podliehať napríklad krátkodobým a diétam, avšak nepochybne sa nájdu ľudia, ktorým prospieva zmena a radi skúšajú nové veci, ktoré pre iných evidentne nefungovali.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »