Zdravie

Kvalita spánku dokáže ovplyvniť dĺžku nášho života. Polovica Slovákov však uviedla, že má problémy so spánkom

  • 28 februára, 2023
  • 6 min read
Kvalita spánku dokáže ovplyvniť dĺžku nášho života. Polovica Slovákov však uviedla, že má problémy so spánkom

Kvalita spánku dokáže ovplyvniť náš život viac než si myslíme. Nielenže sme počas dňa produktívnejší, pozitívny dopad má aj na naše zdravie. Odzrkadľuje sa to aj na tom, že ak počas stresového obdobia máme menej hodín spánku, sme náchylnejší k rôznym ochoreniam.

Jedna zo štúdií dokonca naznačuje, že kvalitný spánok môže predĺžiť život, informuje The Guardian. Pokiaľ ide o mužov, môžu žiť takmer o päť rokov dlhšie. U žien sa môže dĺžka života predĺžiť o dva roky, pričom ďalším pozitívom je zlepšenie zdravia.

Boj Slovákov s nespavosťou

Nie každý ale dokáže mať plnohodnotný spánok. Portál teraz.sk uvádza, že polovica Slovákov má problémy so spánkom. Mnohí ho však neriešia a len malá časť z nich užíva lieky na predpis. S danou problematikou sa zaoberala spoločnosť GfK, ktorá zrealizovala výskum na vzorke 1 000 respondentov. Jeho súčasťou boli aj ľudia s českou národnosťou.

„Spánkové poruchy predstavujú pre Slovákov a Čechov vážny problém. Je preto zarážajúce, že len necelá polovica ľudí to nijako nerieši. Spoliehajú sa však prevažne na čaje na spanie, cvičenie a pohybovú aktivitu pred spánkom alebo všeobecne na rady a odporúčania. Len malá časť ľudí užíva na daný problém lieky predpísané lekárom,“ vysvetľuje Eva Vlčková zo spoločnosti GfK.

INZERCIA
Odporúčanou dĺžkou pre spánok je sedem až osem hodín. Zdroj: pexels.com

Medzi najčastejšie spánkové poruchy u Slovákov a Čechov patria nespavosť, poruchy dýchania počas spánku, netypické nočné správanie či nadmerná denná spavosť. Vyše štvrtinu Slovákov trápi nespavosť, pričom dvaja z piatich s ňou bojujú každý deň. Jednou zo zaujímavosti je aj to, že spánkové laboratórium Univerzitnej nemocnice Bratislava navštívi v priebehu roka 450 ľudí, pričom až 80 % pacientov tvoria muži vo veku 40 až 60 rokov.

Pacienti sú v danom zariadení hospitalizovaní dva až tri dni. Vyšetrenia prebiehajú počas spánku, pričom sa dôraz kladie na parametre ako elektroaktivita mozgu, poloha tela či okysličenie krvi. Jedinec by mal špecialistu vyhľadať v tom prípade, ak nespavosť trvá viac ako tri mesiace.

Faktory dobrého spánku

Ako píše The Guardian, kvalita spánku sa odzrkadľuje od niekoľkých faktorov. Pokiaľ ide o ideálnu dĺžku spánku, odporúča sa spať sedem až osem hodín. Dôraz sa kladie aj na ťažkosti so zaspávaním, nakoľko by sa daný jav nemal diať viac než dvakrát týždenne. Rovnako by sa mal jedinec cítiť dostatočne oddýchnutý aspoň päťkrát v priebehu týždňa.

Zo zistení ďalej vyplýva, že približne 8 % úmrtí z akejkoľvek príčiny možno pripísať zlému spánku.

„Videli sme jasný vzťah medzi dávkou a odozvou, takže čím viac prospešných faktorov má niekto z hľadiska vyššej kvality spánku, tým sa postupne znižuje úmrtnosť na všetky príčiny,“ tvrdí Dr Frank Qian, ktorý pôsobí ako interný lekár.

„Myslím si, že tieto zistenia zdôrazňujú, že len dostatok hodín spánku nestačí. Naozaj musíte mať pokojný spánok, ktorý nie je spätý so žiadnymi problémami,“ dodáva.

Výsledky štúdie

Spomínaný výskum sa zrealizoval prostredníctvom toho, že každému spánkovému faktoru sa pridelila určitá číselná škála v podobe bodov. Maximálny počet bodov bol päť, čo označovalo spánok najvyššej kvality.

Výskumnú vzorku tvorilo 172 321 respondentov s priemerným vekom 50 rokov. Cieľom výskumu bolo sa zamerať na zdravie obyvateľov USA, pričom zahŕňal otázky týkajúce sa spánkových návykov.

Mnoho Slovákov trpí s problémami so spánkom. Zdroj: pexels.com

Výskum trval v priemere 4,3 roka, pričom počas neho zomrelo 8 681 ľudí. Pokiaľ ide o príčinu úmrtí, 30 % bolo na kardiovaskulárne ochorenia, 24 % na rakovinu a 46 % bolo spôsobených z iných príčin. Spoluautor štúdie Dr Qian tvrdí, že ostatné úmrtia boli pravdepodobne spôsobené nehodami, infekciami alebo neurodegeneratívnymi ochoreniami, ku ktorým patria demencia alebo Parkinsonova choroba.

Jedinci, ktorí uviedli, že majú všetkých päť meraní kvality spánku, mali o 21 % menšiu šancu úmrtia na kardiovaskulárne choroby. Výnimkou nebola ani rakovina, pri ktorej mali menšiu šancu o 19 %. Okrem toho výskumníci odhadli, že nárast očakávanej dĺžky života sa môže pohybovať od 30 rokov, avšak daný model sa môže použiť aj na predpovedanie nárastu vo vyššom veku.

Ako zlepšiť kvalitu spánku?

Pokiaľ ste sa nenašli ani v jednom faktore dobrého spánku, môžete to ešte stále napraviť. Portál CNN uvádza, že môžete trénovať svoj mozog, aby ste dosiahli lepší spánok. Stačí len dodržiavať vhodnú „spánkovú hygienu“. Kľúčovú rolu zohráva najmä to, aby ste pravidelne chodili spať v rovnakom čase, pričom to isté platí aj pre vstávanie.

Vhodné prostredie pre spánok by malo byť chladnejšie a tmavšie. Dôležité je sa aj vyhnúť miestnostiam citlivým na hluk či poháriku alkoholu pred spaním. Odborníci tvrdia, že síce po konzumácii alkoholu môžete mať pocit, že zaspávate ľahšie, avšak existuje väčšia šanca, že sa v priebehu noci budete budiť.

Rušivým faktorom môže byť aj modré svetlo. Práve preto sa odporúča si nastaviť na zariadeniach spánkový režim alebo ich minimálne hodinu pred spaním vôbec nepoužívať.

Najideálnejšie je, ak sa rodičia dané návyky naučia a aplikujú ich na svojich deťoch. Nielenže im tým ovplyvnia kvalitu života, ale aj jeho dĺžku.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings