Archív Cestovanie EXTRA feed Iné Kultúra Lifestyle Na zamyslenie Newsletter Slovensko Svet Zdravie

Ktoré zvieratá zabijú každý rok najviac ľudí?

  • 30 januára, 2022
  • 6 min read
Ktoré zvieratá zabijú každý rok najviac ľudí?

Hoci hollywoodske filmy naznačujú, že medzi naše najväčšie hrozby patria žraloky a vyčíňajúce ľudoopy, najsmrteľnejšie tvory sú často oveľa menšie – a je pravdepodobnejšie, že zabijú chorobou, a nie zubami ostrými ako žiletka.

Tu je 10 najsmrteľnejších zvieratách na svete zoradených podľa počtu úmrtí, za ktoré sú zodpovedné, s určitými zohľadneniami pre agresiu, percento smrteľných útokov a ďalšie podobné faktory.

 

INZERCIA

10. Žraloky

Zatiaľ čo žraloky sú bežne zobrazované vo filmoch a televíznych reláciách ako smrteľní zabijaci, realita je úplne iná. Na celom svete majú žraloky na svedomí len niekoľko stoviek útokov na ľudí, a v priemere zahynie len šesť až sedem ľudí ročne. Tieto oficiálne čísla však treba brať s veľkým nadhľadom, pretože existuje mnoho smrteľných útokov, ktoré nie sú a nemajú byť ako dokázané.

Druhy zodpovedné za najvyššie percentá smrteľných útokov sú žralok biely, bull shark a žralok tigrovaný.

INZERCIA

 

9. Slony

Slony bežne považujeme za inteligentné, priateľské stvorenia a už mnoho rokov sú základom cirkusových predstavení. Ich postavenie najväčšieho suchozemského zvieraťa znamená, že majú obrovskú váhu a s tým súvisiacu silu.

Inzercia

Slony v zajatí sú schopné hnevu a odplaty a slony vo voľnej prírode môžu byť teritoriálne a chrániť členov svojej rodiny. Priemerne 500 ľudí ročne zahynie pri stretnutí so slonmi ušliapaním, drvením a inými podobne nepríjemnými praktikami.

 

8. Hrochy

Hroch sa radí na tretie miesto medzi najväčšími suchozemskými cicavcami za slonom a nosorožcom, a každý rok je zodpovedný za približne 500 smrteľných stretnutí s ľuďmi. Vyslúžil si však vyššie miesto vďaka svojej povesti násilia, agresivity a extrémne teritoriálnej povahy.

Útočia hryzením, dupaním a svojho protivníka držia pod vodou, kým sa neutopí.

 

7. Muchy tse-tse

Nie je to uhryznutie muchy tse-tse, čo zabíja ľudí, ale výsledná infekcia, ktorá sa ukáže ako smrteľná. Mucha tse-tse sa zdržiava v tropických oblastiach Afriky a jej uhryznutie infikuje hostiteľa parazitom, ktorý spôsobuje africkú spavú chorobu.

Africká spavá choroba je veľmi ťažko liečiteľná choroba, najmä vzhľadom na nedostatok medicínskych zdrojov v oblasti. Bez liečby je choroba bez výnimky smrteľná. Vzhľadom na odľahlosť regiónu a nedostatok overených informácií sa odhady úmrtnosti pohybujú až na 500 000 ľudí.

 

6. Vražedný chrobák

Chrobák zvaný „Assassin bug“ alebo aj „Kissing bug“ sú názvy, ktoré sa používajú na označenie viac ako 150 druhov hmyzu.

Viaceré druhy, ktoré obývajú Strednú a Južnú Ameriku, prenášajú nebezpečnú chorobu nazývanú Chagasova choroba. Aj bez liečby je miera úmrtnosti na Chagasovu chorobu nízka, ale rozšírená povaha parazitickej infekcie znamená, že aj päťpercentná úmrtnosť spôsobuje ročne 12 000 až 15 000 úmrtí na zlyhanie orgánov v dôsledku parazitickej infekcie.

 

Krokodíl nílsky. Zdroj: menafn.com

5. Krokodíly

Ďalším vrcholovým predátorom je krokodíl, ktorý je zodpovedný za 1 000 až 5 000 úmrtí ročne. Je jedným z najväčších, najagresívnejších a najnebezpečnejších zvierat na svete. Krokodíly vážia okolo tony, majú obrovskú silu uhryznutia a môžu dosiahnúť rýchlosť až neuveriteľných 40 kilometrov za hodinu!

Krokodíly sú jediným zvieraťom na tomto zozname, ktorý aktívne loví a usmrcuje ľudí.

Najsmrteľnejším druhom je krokodíl nílsky, ktorý žije v oblastiach okolo rieky Níl a starí Egypťania sa ho tak báli, že nosili amulety svojho krokodílieho boha na ochranu pred plazmi.

 

4. Sladkovodné slimáky

Prekvapivo, ďalším najsmrteľnejším zvieraťom v rebríčku nie je nikto iný, ako sladkovodný slimák. Rovnako ako ďalšie menej očividne ohrozujúce druhy, nie slimák priamo zabíja ľudí, ale choroba, ktorú prenáša. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie je každý rok diagnostikovaná parazitická infekcia nazývaná schistosomiáza niekoľkým miliónom ľudí a niekde medzi 20 000 a 200 000 z týchto prípadov je smrteľných.

Schistosomiáza spôsobuje silnú bolesť brucha a krv v moči infikovaných, ale vo všeobecnosti nie je mimo rozvojových krajín smrteľná. Široký rozsah možných úmrtí je výsledkom sporýnch vládnych správ a nedostatku lekárskej starostlivosti v týchto odľahlých oblastiach a zaostalých krajinách.

 

3. Psy/vlky

Najlepší priateľ človeka je tiež jednou z našich smrteľných hrozieb. Priamo smrteľné stretnutia psov a vlkov sú mimoriadne zriedkavé v porovnaní s počtom úmrtí spôsobených infekciou besnotou prenášanou psom.

Sme vzdialení niekoľko stoviek rokov od doby, keď vlčie svorky aktívne lovili ľudí v Indii v 18. a 19. storočí, čo spôsobilo viac ako 200 úmrtí ročne. Aktuálne čísla sú 40 000 až 50 000 úmrtí ročne, a sú spôsobené prevžne vírusom besnoty. Prenos besnoty z druhov vlkov je oveľa nižší ako prenos zo psov, ale nie je nulový.

 

Vnútrozemský taipan. Zdroj: flickr.com

2. Hady

Na základe konzervatívnych odhadov si hady ročne vyžiadajú viac ako 100 000 úmrtí. K tomuto vysokému počtu úmrtí prispieva celosvetový nedostatok antivenínu, ako aj odľahlosť lokalít, ktoré sú obývané niektorými z najjedovatejších druhov hadov.

Zatiaľ čo sa veľa ľudí bojí veľkých hadov, had zodpovedný za najviac úmrtí je v skutočnosti vretenica pílovitá, ktorá meria iba necelý meter! Tento had, nazývaný aj kobercová zmija, žije v Afrike, na Strednom východe a v Indii, a samice tohto druhu sú viac ako dvakrát jedovatejšie ako samce. Okrem vysokej úmrtnosti jej jed spôsobuje extrémne vysoký počet amputácií u tých obetí, ktoré priamo nezabije.

 

1. Komáre

Komár je najsmrteľnejšie zviera na svete a tiež jedno z najmenších. Odhaduje sa, že komáre spôsobujú 750 000 až jeden milión ľudských úmrtí ročne. Sú prenášačom mnohých chorôb, ktoré sú pre ľudstvo smrteľné, vrátane malárie, horúčky dengue a vírusov západného Nílu a Zika. Len malária spôsobuje ročne viac ako pol milióna smrteľných infekcií.

Niektorí vedci odhadli, že potenciálne polovica všetkých ľudských úmrtí od počiatku nášho druhu môže byť výsledkom chorôb prenášaných komármi.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings