Kde pramení úspech?

Zdá sa, že ak sa niekoho opýtate, či chce byť úspešný, každý vám odpovie áno. Je to naozaj také ľahké? Spoločným menovateľom ľudí je ich inakosť. Každý má predispozície, ktoré sa od seba líšia. Niekto má zmysel pre umenie, iný ma rád manuálnu prácu. Avšak ak oddelíme základné odlišnosti správania, ktoré nás charakterizujú, objavíme aj… Prečítať celé
Vydané 30. mája 2015 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

Zdá sa, že ak sa niekoho opýtate, či chce byť úspešný, každý vám odpovie áno. Je to naozaj také ľahké? Spoločným menovateľom ľudí je ich inakosť. Každý má predispozície, ktoré sa od seba líšia. Niekto má zmysel pre umenie, iný ma rád manuálnu prácu. Avšak ak oddelíme základné odlišnosti správania, ktoré nás charakterizujú, objavíme aj iné odlišnosti.

Základný moment pochopenia samého seba sa dostaví, keď o nich vieme a keď s nimi niečo chceme robiť. A tu sa dostávame k hlavnému bodu, ktorý je veľmi dôležitý v živote každého z nás, pokiaľ smerujem k úspechu.

Úspech je naplnenie stanovených cieľov. Je to akékoľvek naplnenie, ktoré sme si predsavzali a zrealizovali. Byť úspešným neznamená byť bohatým, aj keď úspech bohatstvo nevylučuje a zdá sa, že je v súčasnej spoločnosti jediným meradlom úspechu. Úspešní ľudia žijú dlhšie, pretože dosahujú harmóniu svojho života. Ako chcú žiť, tak aj žijú. Úspešný človek je magnetom pre ďalších, ktorí radi úspešných ľudí napodobňujú a radi po nich opakujú ich správanie a snažia sa kopírovať ich úspech. Akí sú však ľudia, ktorí nemajú úspech a prečo je to tak? Základným predpokladom neúspechu je nestanovenie si primárneho cieľa. Často je to aj neschopnosťou sústrediť sa, a tak odbiehame k rôznym činnostiam, ktoré nás rozptyľujú. Tak nedosahujeme požadované sústredenie potrebné na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Obdiv úspešných ľudí veľakrát plynie z iného uhla pohľadu na veci a situácie okolo nás. Rozoznať úspešného človeka nie je také ťažké. Keď kráčate davom alebo si všímate ľudí navôkol, je ich vidieť. Sú iní. Sú zameraní na svoj cieľ. Okrem toho je na nich vidieť ich radosť z tvorby. Zväčša aj vyzerajú ako blázni, a to len preto, lebo väčšina ľudí nechápe, prečo robia to, čo robia. Úspešný človek veľmi rýchlo spozná iného úspešného človeka. To isté platí aj o človeku, ktorý sa iba tvári, že úspešný je a opak je pravdou. Pre svoje okolie je veľmi rýchlo odhaliteľný. Úspešných ľudí v spoločnosti rozoznáte podľa ich túžby pomáhať iným, môcť zlepšiť svoje okolie a spoločnosť. Nie sú to len vždy tí ľudia, ktorých vyzdvihujú média, ale veľakrát takí, ktorí nerobia okolo seba veľkú reklamu a napriek tomu sú úspešní a spoločnosti prospešní.

Vienko cieľavedomosti dostávame v génoch, vo výchove, v škole. Avšak je možné na sebe pracovať a zmeniť vrodené dispozície. Pokiaľ chceme začať, musíme skúšať malé cvičenia, ktoré každý deň opakujeme a následne pridávame ďalšie. Na to, aby sme vedeli zmeniť seba, musíme proste chcieť. Ciele si stanovujeme nielen v práci, ale aj v súkromí alebo športe. Cieľavedomosť spolu s výdržou a zotrvaním sú základom akéhokoľvek úspechu, ktorý si predurčíme.

 

Vladimír Orth

Pokračujte na ďalší príspevok »