EXTRA Šport

Je dôležitejší talent alebo tréning? Odpoveď priniesli výsledky skutočných vedeckých testov

  • 6 mája, 2020
  • 5 min read
Je dôležitejší talent alebo tréning? Odpoveď priniesli výsledky skutočných vedeckých testov

Máme za fakt, že existuje talent. Obyčajne sa nedá odhaliť len tak, prichádzame naň skôr náhodne. Talent je vrodená schopnosť zvládať niektorú disciplínu lepšie ako priemer, môže sa pritom jednať o intelektuálne i fyzické schopnosti.

Zdanlivým protikladom talentu je tréning, ktorý nahráva prirodzene vrodené schopnosti tými naučenými. V skutočnosti sa však nejedná ani o tak o protiklad, ako skôr neoddeliteľnú súčasť rozvíjania talentu.

Dlho však ľudí trápi otázka, či je dôležitejší samotný talent alebo tréning. Isteže najlepšia je kombinácia, tentokrát sa ale zamerajme na to, či môžem ako netalentovaný človek dosiahnuť rovnako dobré alebo ešte lepšie výsledky ako môj talentovaný protivník. To, aká bude odpoveď vedeckých experimentov totiž stanovuje aj to, či vôbec budem ochotný investovať do tréningu čas.

Zaujímavé výsledky experimentov boli publikované v knihe The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance od Davida Epsteina.

INZERCIA

 

INZERCIA

Všetci začínali rovnako, výsledky mali rôzne

V experimente vedci vystavili netrénovaných jedincov identickým tréningovým režimom, aby zistili, či rovnaký tréning povedie k rovnakým alebo rôznym výsledkom. Nie je prekvapujúce, že výsledky sa napokon líšili. Niektorí vo svojej kondícii a technike stagnovali, zatiaľ čo iní napredovali.

Zaujímavosťou však bolo zistenie, že pokrvní príbuzní mali veľmi podobné výsledky. Zdá sa, že genetika skutočne zohrávala kľúčovú úlohu v schopnosti rozvíjať svoje schopnosti tréningom. V praxi to vedci zhrnuli tak, že ak mali vaši rodičia alebo súrodenci športové úspechy, máte k nim tendenciu aj vy a na tréning by ste mali mať dobré odozvy.

Inzercia

 

V čom spočívali rozdielne výsledky?

Po štatistickej analýze vytrvalosti sa navyše zistilo, že až 50% športového výkonu je spojeného s genetikou. Stručne napísané, skvelí športovci sa rodia so skvelými génmi.

Postupne boli vedci schopní izolovať konkrétne sady génov, ktoré sa spájajú s uvedenými vlastnosťami.

Mimoriadnym zistením bolo, že ľudia s vhodnými génmi majú oveľa lepšie reakcie na akýkoľvek tréning bez ohľadu na to, v akej forme a kondícii začínali. Ak vás vaše gény označia ako človeka s negatívnou odozvou, môže byť vaše úsilie vynaložené počas tréningov vysoké, ale výsledky nezaujímavé.

 

Dobré gény nám pomáhajú aj v bežnom živote

Okrem uvedeného si vedci ale všimli ešte jeden dôležitý detail. Jednotlivci sa ešte pred začatím tréningového procesu vzájomne líšili aj tým, v akej boli fyzickej kondícii, forme. Jednotlivci s génmi, ktoré umožňovali priaznivé reakcie na tréningy, boli už v tejto východiskovej forme fyzicky zdatnejší (nemyslia sa tým pritom iba svaly či hmotnosť). Akoby lepšia sada génov niektorým ľuďom dávala lepší základ, čo sa prirodzene premieta aj do lepšieho bežného života.

V kontexte odolnosti jedinca tieto gény znamenajú väčší objem krvi, ktorý sa, údajne, obyčajne vyskytuje len u trénovaných športovcov.

Teda môžete mať lepší základ, lepšiu trénovateľnosť, alebo oboje. Je pravdepodobné, že najlepší športovci trénujú tak intenzívne, ako len vedia a k tomu majú aj dobré gény, ktoré robia ich tréning užitočným.

Podľa vedcov to znamená, že sa dá talent natrénovať, respektíve zveľaďovať tréningom, ale zároveň sa naďalej domnievame, že je celá problematika ešte komplikovanejšia a komplexnejšia.

Vedci totiž neodpovedali na kľúčovú otázku, či je dôležitejší tréning alebo talent. Z výsledkov vyplýva, že sú vzájomne previazané, ale zároveň platí, že netalentovaný človek s nepriaznivou genetickou výbavou ani s veľkým úsilím nedosiahne to, čo sa dobre geneticky vybavenému človeku s dobrou východiskovou kondíciou podarí aj s menej intenzívnym tréningom.

Úloha vnútornej motivácie

Je teda odpoveďou to, že talent je predsa len viac? Zdá sa, že áno, lenže pre nikoho by to nemalo znamenať, že v presvedčení o vlastnej netalentovanosti by nemal ďalej pokračovať v tréningoch. Talent možno vrodený je a umožní dosahovanie skvelých výsledkov, lenže nie každý talentovaný jedinec môže svoj talent aj rozvíjať.

Medzi talentovanými lajdákmi môže byť netalentovaný trénovaný jedinec výrazne lepší. Predispozícia dosahovať lepšie výsledky nie je sama o sebe garanciou, že aj dosahované budú, hovoria o potenciáli, ktorý možno zveľaďovať.

Kľúčovú úlohu zohráva opäť vnútorná motivácia jednotlivca, ktorá môže prekonať veľké množstvo nepriaznivých predispozícií.

Za fakt sa považuje, že negatívna motivácia je silná, ale krátkodobá, zatiaľ čo pozitívna motivácia je menej intenzívna, no vydrží nepomerne dlhšie. Je na jednotlivcovi, ktorej z nich podľahne v danom okamihu viac, v každom prípade by si ale mal uvedomiť, že jej význam nemožno podceňovať a najmä vnútornú motiváciu nemožno nachádzať vonku – spočíva v každom z nás a kľúčom k jej prebudeniu je myslenie, cielené vyhľadávanie a prirodzený záujem o jej zveľaďovanie.

 

 

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings