Analýzy a trendy Ekonomika a Biznis EXTRA

Čo robiť a ako nepodľahnúť panike z inflácie?

  • 29 marca, 2022
  • 7 min read
Čo robiť a ako nepodľahnúť panike z inflácie?

Dlho som premýšľal nad tým, či napísať článok na takúto tému. Napriek tomu mi to nedalo a zozbieral som viac podporných dokumentov.

Samozrejme, nie som vyštudovaný ekonóm a ani analytik. Zobral som do hrsti sedliacky rozum a začal skúmať udalosti, ktorých svedkovia sme dnes všetci. Premýšľam nad tým, či dôsledky, ktoré sa nám médiá snažia podstrčiť, sú tie, ktoré naozaj môžeme očakávať. Nie sme len pozorovatelia udalostí, ktoré sú nám naservírované a my ich poľahky trávime? Alebo ide o masovú hystériu bez toho, aby sme si vedeli predstaviť, čo sa deje a bez štipky premýšľania nad jej dôsledkami ich prijali?

V prvom rade by sme si mali povedať, o čom tento článok vlastne bude.

Sme v dobe, kedy udalosti posledných rokov zmenili naše zaužívané a do istej miery stabilné prostredie. Mali sme tu obdobie výrazného nárastu COVID-19, potom dôsledky, ktoré s tým súviseli a následky, ktoré na seba dlho nenechali čakať. Sme súčasťou bezprecedentnej inflácie, ktorá aktuálne pohlcuje naše úspory a teraz na dôvažok sa začína hovoriť o stagflácii.

INZERCIA

Väčšina týchto pojmov je bežnému občanovi cudzia a nevie si predstaviť, čo to znamená. Tak si najprv uvedené pojmy vysvetlime a skúsim sa k danej téme vyjadriť spolu s argumentami.

 

Inflácia:

V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nielen k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá dnes kúpiť menej ako včera. Inými slovami, inflácia znižuje hodnotu meny v priebehu času.

 

Stagflácia:

Je to stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu a infláciu.  Je to pojem z makroekonómie, ktorý vyjadruje obdobie s vysokou infláciou a zároveň národný produkt klesá alebo sa prinajmenšom nezvyšuje. Výkonnosť ekonomiky ani nerastie ani neklesá, nezamestnanosť sa udržiava na rovnakej úrovni, no napriek tomu cenová hladina rastie.  Ide o zmiešaný typ inflácie. Prelínajú sa tu príčiny vyvolávajúce zmeny v agregátnom dopyte (AD), ako aj príčiny vyvolávajúce zmeny v agregátnej ponuke.

Posledných 30 rokov  inflácia v eurozóne kulminovala na úrovni 2 % , dnes je  6 % a napriek vyjadreniam významných osobnosti ECB stále rastie.  V USA dosiahla v 2/2022 40-ročné maximum, keď index spotrebiteľských cien narástol o 7,9 %.

Vojna, ktorá začala 24.2.2022 na Ukrajine, uvedenému faktu nepomáha. Následné sankcie proti Rusku súvisiace s vojnou sú ďalším dôvodom na jej zvyšovanie. Obrovské množstvo nerastného bohatstva, ktoré Rusko vyváža do sveta a bez ktorého sa prakticky žiadna krajina a priemysel nevie zaobísť, je problémom, ktorý nás dostáva do problému dopytu a ponuky, ktorý má za následok bezprecedentný nárast cien, ktorý je súčasťou ďalšieho nárastu inflácie.

Za rastom cien v konečnom dôsledku za posledné 3 roky nie je rast ekonomiky, ale tzv. odložená spotreba (kedy domácnosti nenakupovali počas COVID-19 tovary a služby v priemere za 2 roky viac ako 8 mesiacov). Táto spotreba sa dnes v istom okamihu celá prejavila na celkovom dopyte. Zároveň výpadok výroby spôsobil, že činnosti na seba napojené v súvislosti s globalizáciou,  kde sa vyrába jednotlivý produkt z viacerých častí a jednotlivé časti kvôli nedostatku surovín alebo kapacity výroby nestíha vyrábať, spôsobuje extrémny dopyt, ktorý samozrejme v zmysle príručky dopyt vs. ponuka ovplyvňuje cenu, ktorá v čase extrémneho dopytu a slabej výrobe radikálne rastie a cena pôsobí na inflačné tlaky.

Dobrým príkladom je nárast cien tovarov a služieb v roku 2021 v USA:

  • Ceny za bývanie            +7%
  • Mäso                                +15%
  • Vajcia                              +11%
  • Mlieko                                4%
  • Pohonné hmoty            +50%
  • Predaj ojazdených áut +37%

Prudké zvýšenie cien sa  však  netýka len  tovarov a služieb, ale aj  nehnuteľností, ktoré posledné roky explodujú do závratných výšok.

Nárast ceny domov v USA za posledných 10 rokov stúpli o 100 %, oproti tomu však príjmy stúpli iba o 12,4 %. Tento pomer  nárastu cien nehnuteľností a príjmu je približne rovnaký všade na svete.

Situácia, v ktorej žijeme, veľmi pripomína obdobie 70. rokov v USA.

Keď ceny energií stúpali v dôsledku embarga na OPEC (dnes je embargo na nákup surovín z Ruska). V roku 1973-75 cena ropy stúpla o 100 %. Dnes sme blízko rovnakého nárastu ceny. Dôležitým dôsledkom takéhoto neúmerného nárastu cien palív a energií a potrieb každodennej spotreby je znižovanie spotreby, čo zákonite spôsobuje recesiu. Recesia začne spôsobovať znižovanie nákupu tovarov dlhodobej spotreby ako sú autá, byty, domy, nehnuteľnosti, v závese k tomu pôjdu ďalšie menej dôležité tovary, ako je nábytok a oblečenie a, samozrejme, cestovanie a dovolenky. Z globálnych dovoleniek sa stanú lokálne.

Luxusné tovary pravdepodobne nebudú ovplyvnené stagfláciou, nakoľko tento segment nepocíti výrazný úbytok zdrojov na zabezpečenie svojho komfortu.

V konečnom dôsledku stagflácia bude znamenať zníženie dopytu, zníženie cien nehnuteľností, ktoré sú vysoko nad ceny zodpovedajúce príjmom obyvateľstva. Takýto jav bude trvať odhadom 3-5 rokov. Kľúčovým faktorom bude to, ako zareagujú centrálne banky FED / ECB, ktoré práve cez úrokové sadzby môžu ovplyvňovať procesy, ktoré vyššie popisujeme.

Stagflácia bude tlačiť na efektivitu firiem, znižovanie nákladov, počet zamestnancov a zvýšenie cien za služby a tovary, ktoré firmy budú ponúkať vzhľadom na nízky dopyt a udržanie svojej efektivity.

Nezamestnanosť bude rásť, nakoľko bude korešpondovať s tým, ako si firmy budú škrtať náklady. Dostaneme sa do špirály, ktorá bude mať za následok obmedzenie dopytu, zvýšenie nákladov na existenciu.

 

Naše odporúčania:

Zvyšovať svoju kvalifikáciu tak,  aby sme pri optimalizácii a efektivite firiem neboli súčasťou reštrukturalizácie a následného prepustenia z práce.

Nakupovať tovary a služby, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre svoje potreby.

Udržiavať finančné prostriedky v takom množstve, ktoré pokryjú naše nevyhnutné náklady na najbližších 6 mesiacov.

Všetky ostatné prostriedky investovať do aktivít, ktoré nám prinesú kapitálové výnosy, ktoré nám dokážu priniesť vyššie výnosy, ako je inflačný tlak, pokiaľ je možné.

Neriskovať a nekupovať neoverené indexy a produkty od neoverených a menej ako 20 rokov pôsobiacich poskytovateľov na trhu.

Každé náročné obdobie vystrieda menej náročné a je dôležité týmto obdobím prejsť bez ujmy. To by malo byť cieľom každého.

 

Zdroje:

 

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings