Ekonomika

Čo robiť a ako nepodľahnúť panike z inflácie?

Prebiehajúca stagflácia spôsobí tlak na firmy a tie budú musieť následne pristúpiť k znižovaniu počtu zamestnancov. Ako sa tomu vyhnúť? Zvyšovaním úrovne odbornosti.

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

Dlho som premýšľal nad tým, či napísať článok na takúto tému. Napriek tomu mi to nedalo a zozbieral som viac podporných dokumentov.

Samozrejme, nie som vyštudovaný ekonóm a ani analytik. Zobral som do hrsti sedliacky rozum a začal skúmať udalosti, ktorých svedkovia sme dnes všetci. Premýšľam nad tým, či dôsledky, ktoré sa nám médiá snažia podstrčiť, sú tie, ktoré naozaj môžeme očakávať. Nie sme len pozorovatelia udalostí, ktoré sú nám naservírované a my ich poľahky trávime? Alebo ide o masovú hystériu bez toho, aby sme si vedeli predstaviť, čo sa deje a bez štipky premýšľania nad jej dôsledkami ich prijali?

V prvom rade by sme si mali povedať, o čom tento článok vlastne bude.

Sme v dobe, kedy udalosti posledných rokov zmenili naše zaužívané a do istej miery stabilné prostredie. Mali sme tu obdobie výrazného nárastu COVID-19, potom dôsledky, ktoré s tým súviseli a následky, ktoré na seba dlho nenechali čakať. Sme súčasťou bezprecedentnej inflácie, ktorá aktuálne pohlcuje naše úspory a teraz na dôvažok sa začína hovoriť o stagflácii.

Väčšina týchto pojmov je bežnému občanovi cudzia a nevie si predstaviť, čo to znamená. Tak si najprv uvedené pojmy vysvetlime a skúsim sa k danej téme vyjadriť spolu s argumentami.

 

INZERCIA

Inflácia:

V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nielen k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá dnes kúpiť menej ako včera. Inými slovami, inflácia znižuje hodnotu meny v priebehu času.

Inzercia

 

Stagflácia:

Je to stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu a infláciu.  Je to pojem z makroekonómie, ktorý vyjadruje obdobie s vysokou infláciou a zároveň národný produkt klesá alebo sa prinajmenšom nezvyšuje. Výkonnosť ekonomiky ani nerastie ani neklesá, nezamestnanosť sa udržiava na rovnakej úrovni, no napriek tomu cenová hladina rastie.  Ide o zmiešaný typ inflácie. Prelínajú sa tu príčiny vyvolávajúce zmeny v agregátnom dopyte (AD), ako aj príčiny vyvolávajúce zmeny v agregátnej ponuke.

Posledných 30 rokov  inflácia v eurozóne kulminovala na úrovni 2 % , dnes je  6 % a napriek vyjadreniam významných osobnosti ECB stále rastie.  V USA dosiahla v 2/2022 40-ročné maximum, keď index spotrebiteľských cien narástol o 7,9 %.

Vojna, ktorá začala 24.2.2022 na Ukrajine, uvedenému faktu nepomáha. Následné sankcie proti Rusku súvisiace s vojnou sú ďalším dôvodom na jej zvyšovanie. Obrovské množstvo nerastného bohatstva, ktoré Rusko vyváža do sveta a bez ktorého sa prakticky žiadna krajina a priemysel nevie zaobísť, je problémom, ktorý nás dostáva do problému dopytu a ponuky, ktorý má za následok bezprecedentný nárast cien, ktorý je súčasťou ďalšieho nárastu inflácie.

Za rastom cien v konečnom dôsledku za posledné 3 roky nie je rast ekonomiky, ale tzv. odložená spotreba (kedy domácnosti nenakupovali počas COVID-19 tovary a služby v priemere za 2 roky viac ako 8 mesiacov). Táto spotreba sa dnes v istom okamihu celá prejavila na celkovom dopyte. Zároveň výpadok výroby spôsobil, že činnosti na seba napojené v súvislosti s globalizáciou,  kde sa vyrába jednotlivý produkt z viacerých častí a jednotlivé časti kvôli nedostatku surovín alebo kapacity výroby nestíha vyrábať, spôsobuje extrémny dopyt, ktorý samozrejme v zmysle príručky dopyt vs. ponuka ovplyvňuje cenu, ktorá v čase extrémneho dopytu a slabej výrobe radikálne rastie a cena pôsobí na inflačné tlaky.

Dobrým príkladom je nárast cien tovarov a služieb v roku 2021 v USA:

  • Ceny za bývanie            +7%
  • Mäso                                +15%
  • Vajcia                              +11%
  • Mlieko                                4%
  • Pohonné hmoty            +50%
  • Predaj ojazdených áut +37%

Prudké zvýšenie cien sa  však  netýka len  tovarov a služieb, ale aj  nehnuteľností, ktoré posledné roky explodujú do závratných výšok.

Nárast ceny domov v USA za posledných 10 rokov stúpli o 100 %, oproti tomu však príjmy stúpli iba o 12,4 %. Tento pomer  nárastu cien nehnuteľností a príjmu je približne rovnaký všade na svete.

Situácia, v ktorej žijeme, veľmi pripomína obdobie 70. rokov v USA.

Keď ceny energií stúpali v dôsledku embarga na OPEC (dnes je embargo na nákup surovín z Ruska). V roku 1973-75 cena ropy stúpla o 100 %. Dnes sme blízko rovnakého nárastu ceny. Dôležitým dôsledkom takéhoto neúmerného nárastu cien palív a energií a potrieb každodennej spotreby je znižovanie spotreby, čo zákonite spôsobuje recesiu. Recesia začne spôsobovať znižovanie nákupu tovarov dlhodobej spotreby ako sú autá, byty, domy, nehnuteľnosti, v závese k tomu pôjdu ďalšie menej dôležité tovary, ako je nábytok a oblečenie a, samozrejme, cestovanie a dovolenky. Z globálnych dovoleniek sa stanú lokálne.

Luxusné tovary pravdepodobne nebudú ovplyvnené stagfláciou, nakoľko tento segment nepocíti výrazný úbytok zdrojov na zabezpečenie svojho komfortu.

V konečnom dôsledku stagflácia bude znamenať zníženie dopytu, zníženie cien nehnuteľností, ktoré sú vysoko nad ceny zodpovedajúce príjmom obyvateľstva. Takýto jav bude trvať odhadom 3-5 rokov. Kľúčovým faktorom bude to, ako zareagujú centrálne banky FED / ECB, ktoré práve cez úrokové sadzby môžu ovplyvňovať procesy, ktoré vyššie popisujeme.

Stagflácia bude tlačiť na efektivitu firiem, znižovanie nákladov, počet zamestnancov a zvýšenie cien za služby a tovary, ktoré firmy budú ponúkať vzhľadom na nízky dopyt a udržanie svojej efektivity.

Nezamestnanosť bude rásť, nakoľko bude korešpondovať s tým, ako si firmy budú škrtať náklady. Dostaneme sa do špirály, ktorá bude mať za následok obmedzenie dopytu, zvýšenie nákladov na existenciu.

 

Naše odporúčania:

Zvyšovať svoju kvalifikáciu tak,  aby sme pri optimalizácii a efektivite firiem neboli súčasťou reštrukturalizácie a následného prepustenia z práce.

Nakupovať tovary a služby, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre svoje potreby.

Udržiavať finančné prostriedky v takom množstve, ktoré pokryjú naše nevyhnutné náklady na najbližších 6 mesiacov.

Všetky ostatné prostriedky investovať do aktivít, ktoré nám prinesú kapitálové výnosy, ktoré nám dokážu priniesť vyššie výnosy, ako je inflačný tlak, pokiaľ je možné.

Neriskovať a nekupovať neoverené indexy a produkty od neoverených a menej ako 20 rokov pôsobiacich poskytovateľov na trhu.

Každé náročné obdobie vystrieda menej náročné a je dôležité týmto obdobím prejsť bez ujmy. To by malo byť cieľom každého.

 

Zdroje:

 

Pokračujte na ďalší príspevok »