Veda a technika

Budeme vedieť čítať myšlienky?

 • 29 marca, 2022
 • 5 min read
Budeme vedieť čítať myšlienky?
čítať myšlienky
Budeme vedieť čítať myšlienky? (Ilustračná foto: Bret Kavanaugh)

Výskumníci pracujú na novej technológii, ktorá by umožnila čítať myšlienky ťažko chorých pacientov pomocou monitorovania ich mozgovej aktivity. Komunikačné zariadenia založené na takejto technológii by mohli byť neoceniteľné pre ťažko postihnutých pacientov, ako sú napríklad pacienti s laterálnou sklerózou.

Tvorba obrazu v mozgu

Vedcii z Japonska zistili, že sken elektrickej mozgovej aktivity človeka môže povedať veľa. V štúdii uverejnenej v časopise Communications Biology vedci z univerzity v Osake odhalili, že význam toho, čo si človek predstavuje, možno určiť zo vzorca jeho mozgových vĺn. To čo si človek predstavuje sa líši od obrazu predmetov, ktoré človek vidí.

Keď vidíme obrazy v reálnom živote, či už sa rozprávame s priateľom, pozeráme film alebo sledujeme krásny západ slnka, náš mozog prijíma tieto vizuálne informácie spôsobom, ktorý sa dá zistiť technikou nazývanou elektrokortikogram. Tieto vzorce však nie sú stále rovnaké. Môžu sa meniť podľa toho, čomu práve venujeme, čo si predstavujeme.

Elektroencefalografia

Metóda elektorencefalografia inak EEG vytvára elektroencefalogram. Ide o zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu. Snímacie elektródy môžu byť umiestené na povrchu kože hlavy alebo sú v kontakte s mozgovou kôrou, alebo sú hĺbkovo umiestnené do mozgu počas operácie.

Pri vyšetrení EEG sa na hlavu nasadí čiapku s elektródami, cez ktoré komunikuje prístroj s mozgom. Samotné vyšetrenie nie je bolestivé, ale po vyšetrení sa môžu vyskytnúť silné bolesti hlavy.

EEG sa používa najmä na zisťovanie a vyšetrovanie epilepsie, ktorá spôsobuje opakované záchvaty. Toto vyšetrenie pomôže lekárovi určiť typ epilepsie, ktorú má pacient. Takisto EEG vyšetrenie môže poskytnúť informáciu o tom, čo je spúšťačom epileptických záchvatov.

10 porúch, ktoré diagnostikuje lekár pomocou EEG

 • Záchvatové poruchy – epilepsia
 • Poruchy spánku – nespavosť, narkolepsia
 • Nádor na mozgu
 • Poranenie mozgu
 • Demenciu
 • Mozgovú infekciu
 • Mŕtvicu
 • Poruchy pozornosti

Identifikácia myšlienok

Na identifikáciu myšlienok sa využíva čítanie reakcií v mozgu vyvolaných určitým podnetom. Tie sa následne detegujú pomocou fMRI (magnetickej rezonancie) s cieľom dekódovať pôvodný podnet.

Využitie v dnešnej dobe

 • V roku 2008 spoločnosť IBM požiadala o patent na spôsob extrakcie mentálnych obrazov ľudských tvárí z ľudského mozgu. Využíva spätnú väzbu založenú na meraniach mozgovej oblasti, ktorá sa aktivuje úmerne so stupňom rozpoznania tváre.

 

 • Alternatívou k detektorom lži je technológia funkčnej magnetickej rezonancie závislej od hladiny okysličenia krvi. Táto technika zahŕňa interpretáciu lokálnej zmeny koncentrácie okysličeného hemoglobínu v mozgu. Ďalšou technikou na zisťovanie utajovaných informácií je zisťovanie odtlačkov mozgu. Táto metóda využíva EEG na zistenie, či má osoba určitú spomienku alebo informáciu.

 

 • Emotiv Epoc je jedným zo spôsobov, ako môžu používatelia zadávať príkazy zariadeniam len pomocou myšlienok. Austrálska elektronická spoločnosť Emotiv Systems demonštrovala schopnosť náhlavnej súpravy manipulovať s virtuálnymi objektmi na obrazovke.

Nová technológia

Japonskí vedci vyvinuli novú technológiu, keď pracovali s pacientmi s epilepsiou. Títo pacienti už mali kvôli svojej diagnóze implantované elektródy v mozgu. Implantované elektródy slúžia na zaznamenávanie a zobrazovanie elektrokortikogramovývh obrazcov.  Počas pokusu sa pacienti pozerali na obraz v reálnom čase a potom dostali pokyn, aby si v mysli predstavili iný obraz. Počas celého pokusu implantáty zaznamenávali a vyhodnocovali ich mozgovú aktivitu.

„Výsledky objasnili vzťah medzi mozgovou aktivitou, keď sa ľudia pozerajú na obrázky, a keď si ich len predstavujú. Odčítanie elektrokortikogramu pri predstavách sa líšilo od čítania, ktoré vyvolali skutočné obrazy, ktoré si pacienti pozerali,“ vysvetľuje Takufumi Yanagisawa, vedúci autor štúdie.

Vývoj komunikačného zariadenia

Nová technológia posyktuje vysokú presnosť. Zobrazuje obrazy, ktoré existujú v mysli subjektu celkom jasne. Preto sa očakáva, že by sa podobný prístup mohol použiť na vývoj komunikačného zariadenia pre ťažko ochrnutých pacientov. Podobné zariadenia, ktoré už niektorí pacienti používajú, sa spoliehajú na motorickú kontrolu. Tá však častokrát degeneruje rýchlejšie ako vizuálna  mozgová aktivita. Práve preto by takéto nové zariadenie mohlo byť veľmi cenné.

 

Zdroje: Sciencedaily, MayoClinic

About Author

Ema Zvara

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings