Na zamyslenie

Čarovná egyptská kniha mŕtvych

  • 24 mája, 2023
  • 5 min read
Čarovná egyptská kniha mŕtvych

Kniha mŕtvych je moderný termín na opis série staroegyptských pohrebných kúziel, ktoré pomohli zosnulému nájsť cestu do posmrtného života, aby sa zjednotil s bohom mŕtvych Osirisom.

Ďalší častý opis tejto zbierky textov sa prekladá aj ako Kniha vynorenia sa do svetla.

Tieto texty poskytujú niektoré z najživších a najtrvalejších obrazov zo starovekého sveta – je len málo tých, ktorí nepočuli nejakú verziu mytológie Knihy mŕtvych o posmrtnom živote.

Známe výjavy – ako váha vážiace srdce nebožtíka k pierku alebo večné ničenie duše božstvom zloženým zo zvieracích častí – pochádzajú z Knihy mŕtvych.

 

Začiatky na skarabeoch

Existuje až takmer 200 známych kúziel!

Tieto texty majú viacerých autorov a každá verzia má svoje vlastné variácie.

Texty slúžili mŕtvym ako návod, ktorý mali použiť na svojich cestách do posmrtného života.

Inzercia

Každý z nich bol pripravený pisármi – s rôznou kvalitou v závislosti od zručnosti pisára a niektoré boli pripravené s prázdnymi miestami, aby sa neskôr vyplnili mená mŕtvych.

Skupina textov, ktorú nazývame Kniha mŕtvych, sa vyvinula z kúziel, ktoré boli prvýkrát napísané na skarabeoch a rakvách na konci obdobia egyptskej Strednej ríše, okolo roku 1650 pred Kristom.

Kúzla boli najskôr napísané na predmety – od múmiových obalov cez rakvy, až po figúrky, ktoré mali sprevádzať mŕtvych v hrobke.

Pasáže z textu sú zaznamenané aj na stenách hrobiek a dokonca aj vo vnútri zlatej masky kráľa Tuta.

V Novej ríši, okolo roku 1550 – 1069 pred Kristom, začali pisári písať kúzla Knihy mŕtvych na papyrusové zvitky.

Poskytli pokyny pre rôzne výzvy, ktorým bude zosnulý čeliť na svojej ceste.

Kúzla mali byť vyslovené nahlas a ich umiestnenie na predmety v hrobke umožnilo múmii recitovať ich z rakvy.

 

Kniha mŕtvych pomohla Egypťanom pripraviť sa na posmrtný život, kde ich bude súdiť Osiris, boh podsvetia. Zdroj: nationalgeographic.com

 

Posmrtný život len pre vyvolených

Najstaršie z týchto spisov, texty pyramíd, boli dostupné výlučne egyptskej kráľovskej rodine.

Ako sa menila náboženská viera v posmrtný život, kópie Textov rakiev – upravená verzia Textov pyramíd – boli napísané na rakve a vložené do hrobiek nekráľov, ako sú bohatí Egypťania a elity.

Novou ríšou sa posmrtný život chápal ako prístupný všetkým, ktorí si mohli dovoliť vlastnú Knihu mŕtvych, praktickú príručku poskytujúcu kúzla potrebné na nebezpečné, mätúce a komplikované skúšky, ktorým čelili, aby si zaslúžili večný život medzi bohmi.

V Knihe mŕtvych hviezdia bohovia Osiris, spojený so vzkriesením, a Re, spojený so slnkom.

Predpokladá sa, že ďalších štyridsaťdva bohov súdilo a testovalo čerstvo zosnulých.

 

Text je vo všeobecnosti rozdelené do štyroch hlavných častí

  • zosnulý vstupuje do podsvetia a znovu získava fyzické schopnosti živých,
  • zosnulý je vzkriesený a pripája sa k Re, aby každý deň vychádzal ako slnko,
  • zosnulý cestuje po oblohe pred súdom v podsvetí plnom bohov a nakoniec, za predpokladu, že duša nebola zničená
  • sa zosnulý pripojí k bohom.

 

Aby mŕtvi postúpili cez zložité výzvy v týchto fázach, musia vysloviť správne mená a kúzla v správnom čase a odpovedať správnymi odpoveďami na otázky bohov.

V jednom zaujímavom a kurióznom prípade musí zosnulý pred prechodom pomenovať rôzne časti dverí.

Našťastie Kniha mŕtvych obsahuje všetky požadované informácie.

 

Časť Knihy mŕtvych, papyrusový rukopis s hieroglyfmi a farebnými ilustráciami. Tu vidíme Ani, zapisovateľa posvätných príjmov všetkých bohov Téb a správcu sýpok lordov z Abydu a jeho manželku Tutu pred stolom s obetným mäsom, koláčmi, ovocím, kvetmi atď.

Ka a ba

Tieto texty boli určite dôležité pre starých Egypťanov a teraz predstavujú jeden z najdôležitejších zdrojov pre egyptológov, ktorí dúfajú, že pochopia egyptské náboženstvo a posmrtný život.

Okrem toho, že Kniha mŕtvych výslovne opisuje posmrtný život a úlohy bohov, poskytuje aj pohľad na dôležité pojmy ako ka a ba, aspekty duše, o ktorých sa predpokladá, že budú žiť aj po smrti.

Ka potreboval fyzickú formu, do ktorej sa mohol vrátiť, aby mohol existovať, a tak nám Kniha mŕtvych pomáha pochopiť dôležitosť dobre známej egyptskej praxe mumifikácie.

Podobne Kniha mŕtvych obsahuje aj kúzla na uchovanie konkrétnych častí tela a kúzlo na obrad otvorenia úst, rituál vykonávaný pred zapečatením múmie v hrobke, často zobrazený vo výzdobe hrobky.

Kniha mŕtvych odhaľuje ústredné aspekty systému viery starých Egypťanov a podobne ako mnohé témy v egyptológii, aj naše teórie sa neustále menia, rastú a prispôsobujú s každým novým prekladom tohto textu.

About Author

Natália Jančušková