Filmy a seriály

Čo by sme neurobili pre peniaze? Pýta sa Robert Bresson vo svojom bezútešnom poslednom filme

  • 25 mája, 2023
  • 5 min read
Čo by sme neurobili pre peniaze? Pýta sa Robert Bresson vo svojom bezútešnom poslednom filme

„Oh, peniaze, viditeľný Boh, čo by sme pre vás nespravili?” Francúzsky režisér Robert Bresson vo svojom poslednom filme L’Argent (Peniaze) z roku 1983 adaptoval prvú časť dvojdielnej novely Falošný kupón ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja. Kým Tolstoj v druhej časti ponúkol hlavnej postave vykúpenie, Bresson končí pesimistickým a bezútešným pohľadom na svet.

L’Argent – Peniaze (1983)

Robert Bresson nebol nepochopený a neprestajne frustrovaný umelec ako Orson Welles, nebol v exile, nebol prenasledovaný či opakovane väznený ako Sergei Parajanov a nezomrel tragicky v mladosti ako Jean Vigo. Väčšinou sa mu darilo robiť filmy, aké chcel, dožil sa takmer sto rokov a podľa štandardných kultúrnych konsenzov sa zaradil medzi popredných umelcov dvadsiateho storočia. „Bressona stále považujem za najlepšieho filmára všetkých čias. Bezhranične obdivujem každý jeho záber, každý moment v jeho snímkach,” vyhlásil raz francúzsky filmár Olivier Assayas.

Bressonove filmy vyžadujú od publika vysoký stupeň pozornosti, diváci si z nich zvyknú veľmi precízne pamätať veľmi konkrétne detaily, napríklad zvuk zurčiaceho potoka či zatváranie dverí. Ich tempo a zameranie sú hypnotizujúce. „Nepokúšam sa o výraz gestom, slovom alebo mimikou, ale o výraz rytmom a kombináciou obrazov, ich umiestnením, prepojením a počtom,” povedal Bresson o svojom zámere: “Filmy budujem na bielej farbe, tichosti a nehybnosti.”

INZERCIA

L’Argent (1983)

Forma a obsah

Jeho snímky však znamenajú oveľa viac než len experimentovanie s formou. Tváre, ktoré ukazuje, sú plné utrápeného prahnutia a oduševnenej túžby, ruky sa neustále hýbu. Ako raz povedal ďalší filmár Philippe Garrel, vyjadruje to „manuálnu prácu podvedomia”. Bresson bol hlboko zakorenený formalista, no pravidlá, ktoré si sám zaviedol, a striktný prístup k nakrúcaniu každej scény zvýraznili podstatu a emocionálnu hĺbku jeho príbehov, nie naopak.

INZERCIA

Väčšina Bressonových filmoch rozpráva rovnaký základný príbeh: cestu jednotlivca od uväznenia k slobode. Táto zdanlivo jednoduchá os má viacero úrovní. Najlepší odborníci na Bressona, napríklad francúzsky kritik André Bazin, už desiatky rokov poukazujú na náboženské, spirituálne a existenciálne aspekty jeho alegórie: ľudia sa rodia v hriechu a s problémami a pokušeniami na každom kroku idú za rozhrešením alebo transcendentnosťou. V posledných troch filmoch – Lancelot od jazera (1974), Pravdepodobne diabol (1977) a Peniaze (1983) – prevláda iná, temnejšia predstava: ponurá vízia spoločnosti ako pekelného väzenia bez viditeľnej cesty na útek, nebodaj nádeje na vykúpenie.

Snímka Peniaze má spoločne s dvoma z predchádzajúcich Bressonových filmov Odsúdený na smrť utiekol (1956) a Vreckár (1959) náznaky žánra akčný triler. Útek z väzenia, lúpež… v L’Argent je séria kriminálnych činov, najmä hyperminimalistické, eliptické zobrazenie nevydarenej bankovej lúpeže. Tón tejto snímky a usporiadanie jej obsahu a formy sú však jedinečné aj v rámci Bressonovej tvorby.

Inzercia

L’Argent má netradičnú štruktúru, rozdelenú na dve nerovnomerné časti. Prvá hodina sleduje až štyri simultánne dejové línie, hoci je to menej než vtesnal Tolstoj na necelých päťdesiat strán. Tieto dejové línie sa križujú a zakaždým to vedie k ďalším dôsledkom a komplikáciám. Všetko odštartuje nápad dvoch mladíkov použiť falošné peniaze. Viac času je venovaného Lucienovi, zamestnancovi vo fotopredajni, ktorý klame polícii a pred súdom, aby zakryl fakt, že jeho zamestnávateľ posunul falošné bankovky Yvonovi.

Ťažoba sveta

Lucien a Yvon sa nakrátko stretnú vo väzení a práve Yvonov príbeh je kostrou celého filmu. Postupne stratí prácu, slobodu, manželku a dieťa, ktoré zomrie počas jeho pobytu za mrežami. V záverečných 24 minútach sa Bresson zameriava iba na Yvona a jeho stretnutie so „ženou s šedivými vlasmi” a ďalšími obyvateľmi jej domu. Tieto dve postavy majú najzvrátenejšie puto v celej Bressonovej filmografii: ona sa oddala nekonečnému odpúšťaniu bez ohľadu na to, akých hrozných činov sa dopustil, a týmto sľubom mu dáva možnosť, aby zavraždil aj ju, čím by rýchlo ukončil jej každodennú lopotu a mizériu.

Yvon a „žena so šedivými vlasmi“

Všetko sa skončí zle a krvavo, nie však skôr, ako prežijeme hlboké momenty pôvabu v jednoduchosti, keď Yvon pomáha svojej novej spoločníčke vyvešať prádlo a keď oberá orechy zo stromu. Toto je, samozrejme, zobrazené pohybom rúk. Nádherným, zeleným, jednoduchým obrazom muža a ženy oberajúcich lieskovce zo stromu nevysiela Bresson žiadny odkaz. Chce upriamiť našu pozornosť na nekonečné paradoxy, sily v spoločnosti a ľudské impulzy, prostredníctvom ktorých naňho aj na nás dolieha ťažoba sveta.

 

Zdroje: criterion.com, deepfocusreview.com, csfd.cz

Zdroj titulnej fotografie a fotografií v texte: screenshoty, YouTube

About Author

Andrej Bezák

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings