EXTRA Ľudia

Ako sa vyrovnať so zlými správami? Stoicizmus ponúka hneď 3 techniky

  • 21 apríla, 2022
  • 5 min read
Ako sa vyrovnať so zlými správami? Stoicizmus ponúka hneď 3 techniky

Stoicizmus je stará filozofia, ktorá prekvitala v antike. Bola to jedna z najvznešenejších filozofií v histórii západnej civilizácie.

 

Ako prišiel Zenón z Kitia k myšlienke stoicizmu

Zenón, zakladateľ stoicizmu, sa narodil v roku 334 pred našim letopočtom. Pochádzal z mesta Citium (dnešná Larnaka) na Cypre. Ako mladý muž vyplával Zenón z Fenície s nákladom cisárskeho purpuru, farbiva, ktoré sa získavalo drvením morských slimákov. Nanešťastie o tento vzácny náklad prišiel pri stroskotaní lode a skončil v Aténach len so šatstvom, ktoré mal na sebe. Táto tragická udalosť ho sprevádzala celým životom a vďaka nej vzniklo filozofické hnutie stoicizmus.

Keď sa Zenón zotavil zo stroskotania, navštívil vešticu a spýtal sa, čo má robiť, „aby žil čo najlepšie“. Veštkyňa mu záhadne odpovedala, že by sa mal „rozprávať s mŕtvymi“. Zenón si to vyložil tak, že začal študovať antických autorov a začal navštevovať kníhkupectvo na agore, centrálnom námestí Atén. Jedného dňa sa Zenón opýtal predavača kníh, kde by sa takýto človek (antický filozof) dal nájsť. Zenón mal šťastie, lebo práve v tej chvíli okolo náhodou prechádzal filozof Kratés z Téb, najslávnejší cynik žijúci v tom čase v Grécku. Kníhkupec naňho ukázal a povedal: „Nasledujte tohto muža!“

INZERCIA

 

Zenón ako filozof

Po tom, čo filozof súhlasil, že sa ho ujme, dal Zenónovi hrniec šošovicovej polievky, aby ho preniesol cez Kerameikos, hrnčiarsku štvrť Atén. Sebavedomý Zenón, ktorý nebol zvyknutý na takéto podradné úlohy, sa pokúsil čo najlepšie ukryť hrniec pod svoj plášť. Keď to Kratés zbadal, rozbil hrniec svojou palicou a Zenón sa vrhol do diaľky, pričom mu po nohách stekala šošovicová polievka. Crates zavolal za ním: „Prečo utekáš, môj malý Feničan? Nič hrozné sa ti nestalo!“ A takto začala Zenónova cesta za filozofiou.

INZERCIA

Neskôr Zenón začal vyučovať na kolonáde v aténskej Agore. Jeho žiaci sa spočiatku nazývali “zenónci“, ale nakoniec sa stali známymi ako “stoici“. Tento názov pôvodne označoval básnikov, ktorí sa zhromažďovali v Stoa Poikile (na ténskej Agore).

Inzercia

Zenón mal obdivovateľov aj medzi významnými osobnosťami. Medzi jeho fanúšikov patril dokonca macedónsky kráľ Antigón II Gonatas, ktorý ho vždy navštívil, keď bol v Aténach.

Zenón zostal žiť v Aténach, no odmietol aténske občianstvo, keď mu ho ponúkli, pretože sa obával, že by sa ukázal ako neverný svojej rodnej krajine.

Prečo je stoicizmus taký lákavý

  • Je filozofiou lídrov

Stoicizmus nás učí, že skôr než sa pokúsime kontrolovať udalosti, musíme najprv kontrolovať sami seba. Naše pokusy ovplyvniť svet sú vystavené náhode, sklamaniu a neúspechu, ale kontrola seba samého je jediná, ktorá môže byť stopercentne úspešná.

  • Je atraktívna

Vzhľadom na to, že spoločnosť vždy ignorovala alebo odmietala mužské emócie, nie je prekvapujúce, že stoické správanie sa vždy považovalo za atraktívny mužský ideál.

  • Podporuje mentálne zdravie

Táto filozofia je atraktívna pre duševné zdravie. Výskumníci uznali, že stoické konanie môže prispieť k duševnej pohode.

  • Učí nás k samostatnosti

Stoici neveria v Boha, ktorý pomáha, alebo sa o nás stará. Neveria v náboženstvo, ale veria v racionálne myslenie a filozofiu. Stoici sú schopní robiť vlastné rozhodnutia bez strachu z božieho trestu alebo priazne.

stoicizmus 1
Stoicizmus je považovaný a veľmi atraktívny prístup (Ilustračná foto: Rana Sawalha)

3 dôležité techniky

1. Kontextualizácia

Kontextualizácia nám pomáha si uvedomiť racionálne príčiny a dôsledky našej situácie.

2. Pripravte sa na najhoršie, dúfajte v najlepšie
Najhoršie situácie pre ľudí sú tie, ktoré ich prekvapia. Ak si vopred premyslíme najhorší možný scenár a nápadito si premyslíme, ako by sme mohli reagovať, môžeme znížiť svoju zraniteľnosť.

3. Transformácia
Transformácia zahŕňa premenu ťažkostí na príležitosť. Čo je, samozrejme, presne to, čo urobil Zenón, keď sa pripojil ku Kratovi a stal sa filozofom. Keby Zenón nestroskotal, nebol by predmetom tohto článku. Ako Zenón slávne povedal: „Uskutočnil som úspešnú plavbu, keď som utrpel stroskotanie.“

stoicizmus
Ilustračná foto: Ben Cliff

Ako reagovať na zlé správy

1) Získajte nad sebou kontrolu.
2) Sústreďte sa na to, čo urobíte so zlou situáciou.
3) Hľadajte v situácii niečo pozitívne.
4) Pamätajte, že stoici praktizujú mentálnu prípravu na budúce katastrofy, aby zlé správy v budúcnosti tak veľmi neboleli.

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings