Veda a technika

Ako rýchlo sa hýbe Zem vo vesmíre? Čísla vás nepochybne prekvapia

  • 19 apríla, 2021
  • 8 min read
Ako rýchlo sa hýbe Zem vo vesmíre? Čísla vás nepochybne prekvapia
Astronauti môžu tráviť čas na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS aj preto, že Zem rotuje. Ak by to tak nebolo, iba s veľkými ťažkosťami by rakety dosiahli rýchlosť dostatočnú na to, aby sa vyvážila gravitácia s odstredivou silou udržiavajúca stanicu na obežnej dráhe. Ilustračná fotografia.

Kedysi sa ľudia domnievali, že Zem je stredom vesmíru a všetko sa točí okolo nás. Neskôr sa astronómia dopracovali k názoru, že stredom vesmíru je Slnko a až v uplynulých storočiach vieme, že je to ešte podstatne komplikovanejšie. Alebo skôr jednoduchšie, záleží na uhle pohľadu, pretože súčasný model vesmíru máme za fakt, pretože mu nasvedčujú aj každodenné pozorovania.  Tie si už vďaka pokročilej technike môže robiť každý sám doma.

No a Zem, Mesiac, Slnko i samotná galaxia Mliečna cesta sú v pohybe tiež – vzájomne, ale vzhľadom k vesmíru ako takému.

Vieme, že Zem obehne okolo Slnka za čas približne 365 dní, čo zodpovedá nášmu kalendárnemu roku.

 

INZERCIA

Ako rýchlo sa točíme?

Rýchlosť rotácie Zeme je konštantná, ale relatívna rýchlosť vás ako fyzickej bytosti závisí od toho, v akej zemepisnej šírke sa nachádzate. Tu je príklad: obvod (vzdialenosť okolo najväčšej časti Zeme) je podľa NASA zhruba 40 070 kilometrov. Táto oblasť sa nazýva rovník. Ak odhadujete, že deň má 24 hodín, vydelíte obvod dĺžkou dňa. Takto sa dosahuje rýchlosť na rovníku asi 1 670 km/h. Pre porovnanie, cestovné lietadlo Boeing 737 Next Generation dosahuje rýchlosť 852 km/h.

V iných zemepisných šírkach sa však nebudete pohybovať tak rýchlo. Ak sa posunieme v polovici našej planéty na 45 stupňov zemepisnej šírky (severnej alebo južnej), rýchlosť vypočítate pomocou kosínu (trigonometrická funkcia) zemepisnej šírky. Dobrá vedecká kalkulačka by mala mať k dispozícii kosínusovú funkciu, ak neviete, ako ju vypočítať. Kosínus 45 je 0,707, takže rýchlosť odstreďovania pri 45 stupňoch je zhruba 0,807 x 1037 = 1 180 km / h. Táto rýchlosť ďalej klesá, keď idete ďalej na sever alebo na juh.

Vesmírne agentúry radi využívajú rotáciu Zeme. Ak napríklad vysielajú ľudí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, preferované miesto je blízko rovníka. Preto napríklad nákladné misie na Medzinárodnú vesmírnu stanicu štartujú z Floridy. Tým, že rakety štartujú v rovnakom smere ako rotácia Zeme, dosiahnu rýchlosť, ktorá im pomôže vyletieť do vesmíru.

Ako rýchlo obieha Zem okolo Slnka?

Rotácia Zeme samozrejme nie je jediný pohyb, ktorý vo vesmíre máme. Naša orbitálna rýchlosť okolo Slnka je podľa Cornella asi 107 000 km/h . To môžeme vypočítať pomerne jednoducho, vezmeme si priemernú vzdialenosť Zeme od Slnka, čo je jedna astronomická jednotka, približne 149 miliónov kilometrov, vypočítame obvod tejto kružnice (dráha Zeme) a vydelíme 365 dňami, respektíve hodinami v roku. Samozrejme, Zem obieha okolo Slnka po elipse, pre jednoduchosť výpočtov ale môžeme počítať s kružnicou s priemerom dvojnásobku priemernej vzdialenosti Zeme od Slnka.

Pretože rýchlosť sa rovná vzdialenosti prejdenej v danom čase, rýchlosť Zeme sa počíta vydelením 940 miliónov km o 365,25 dní a vydelením tohto výsledku 24 hodinami, aby sa získali kilometre za hodinu. Takže Zem prejde denne asi 2,6 milióna km, čo je 107 226 km/h. Reálny výpočet je o niečo komplikovanejší, ale v praxi môžeme uvažovať nad tým, že Zem krúži okolo Slnka rýchlosťou vyššou ako stotisíc kilometrov za hodinu.

 

Pohybuje sa aj Slnko a galaxia

Aj Slnko má vlastnú obežnú dráhu v Mliečnej ceste. Slnko je asi 25 000 svetelných rokov od centra galaxie a Mliečna dráha má najmenej 100 000 svetelných rokov. Podľa Stanfordskej univerzity sme asi v polovici cesty z centra. Zdá sa, že Slnko a slnečná sústava sa pohybujú rýchlosťou 200 kilometrov za sekundu alebo priemernou rýchlosťou 720 000 km/h. Aj pri tejto vysokej rýchlosti by slnečnej sústave trvalo asi 230 miliónov rokov, kým prešla celú cestu okolo Mliečnej dráhy. Pre úplnosť, rýchlosť svetla je 300 000 kilometrov za sekundu.

Aj Mliečna cesta sa pohybuje vo vesmíre v porovnaní s inými galaxiami. O asi 4 miliardy rokov dôjde k zrážke Mliečnej dráhy s jej najbližším susedom, galaxiou Andromeda. Obe sa k sebe rútia rýchlosťou asi 180 kilometrov za sekundu.

Všetko vo vesmíre je preto v pohybe.

 

Čo by sa stalo, keby sa Zem prestala točiť?

V súčasnosti sa má za to, že nie je šanca, že sa Zem len tak prestane točiť alebo že by bola vyvrhnutá do otvoreného priestoru mimo našu slnečnú sústavu.

NASA tvrdí, že pravdepodobnosť zastavenia rotácie Zeme je na nasledujúcich niekoľko miliárd rokov „prakticky nulová“.

Čisto teoreticky (ale nerealisticky) by však došlo k strašnému efektu, ak by sa Zem náhle zastavila. Atmosféra by sa stále pohybovala pôvodnou rýchlosťou rotácie Zeme, čo znamená, že všetko by bolo zmietnuté z pevniny, vrátane ľudí, budov a dokonca aj stromov, pôdy a skál, uvádza NASA.

Je možné, že v priebehu miliárd rokov by sa mohla Zem prirodzeným spôsobom spomaliť a vykonávať iba jednu rotáciu každých 365 dní. Táto situácia sa nazýva „synchrónna so Slnkom“ a prinútila by jednu stranu našej planéty vždy smerovať k Slnku a druhú stranu mať natrvalo odvrátenú. Napríklad náš Mesiac už v zemsko-synchrónnej rotácii je, preto jedna strana mesiaca vždy smeruje k nám a druhá strana je od nás odvrátená.

Ak by sa Zem prestala úplne točiť, mohli by sa vyskytnúť ďalšie podivné efekty, tvrdí NASA. Za prvé by magnetické pole pravdepodobne zmizlo, pretože sa predpokladá, že je čiastočne generované rotáciou. Stratili by sme svoje farebné polárne žiary a pravdepodobne by zmizli aj Van Allenove radiačné pásy obklopujúce Zem. Za druhá,  Zem by tak bola nahá proti zúrivosti slnka. Zakaždým, keď vyslalo na Zem výron koronálnej hmoty (nabité častice), dopadli by na povrch a všetko ožiarili, čo by bolo fatálne ohrozenie existencie života ako takého.

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings