Zdravie

Ako byť lepším človekom? Hlavne sa zbaviť hnevu, niekedy treba prehodnotiť celý život

  • 9 apríla, 2021
  • 7 min read
Ako byť lepším človekom? Hlavne sa zbaviť hnevu, niekedy treba prehodnotiť celý život
Všetci by sme sa mali snažiť byť lepšími ľuďmi, mnohokrát to ale znamená vzpriečiť sa vlastným nesprávnym názorom, zlým vzorom a otvoriť svoju myseľ pre nové záujmy a ciele.

Všetci chceme byť čo najlepší, ale veľa ľudí si kladie otázku, či je skutočne možné stať sa lepším človekom aj po tom, čo sme už dosiahli dospelosť. Odpoveď znie jednoznačne áno. Vždy existujú spôsoby, ako sa zlepšiť. Táto odpoveď však vedie k ďalším otázkam.

Aký je najlepší spôsob, ako sa stať lepším človekom? Aký je najjednoduchší prístup? A na ktorých dôležitých  aspektoch vlastného ja treba pracovať? Ak vezmeme do úvahy vaše osobné blaho, ako aj najlepšie záujmy ostatných, tu je niekoľko najdôležitejších spôsobov, ako sa stať lepším človekom.

Nasledujúce odporúčania napísala Elizabeth Scott, MS, koučka špecializujúca sa na zvládanie stresu a kvalitu života, autorka knihy „8 kľúčov k zvládaniu stresu“.

 

Cielene sa zbavujte hnevu

Všetci vo svojich životoch zažívame hnev. Nekontrolovaný hnev však môže spôsobiť problémy v našich vzťahoch a dokonca aj s našim zdravím. Zbaviť sa hnevu a vôbec negatívnej nálady nie je jednoduché, pretože je to jeden z kľúčových ľudských prejavov, ale vedome ho môžeme ovplyvňovať. Cieľavedomo ho môžeme z nášho každodenného života odstrániť tak, že budeme lepšie chápať dôvodom je vzniku a porozumieme širším okolnostiam. Hneváme sa na ľudí, že majú iné názory a konajú odlišne ako my, ale málokedy to je skutočný dôvod hnevať sa a poškodzovať si tak vlastné zdravie. Je tiež dôležité naučiť sa každý deň zbavovať nevôle a zvyškového hnevu.

Podporujte ostatných

Pomoc iným sa môže javiť ako najlepšia cesta k tomu, ako sa stať lepším človekom. Za „dobrých ľudí“ často považujeme tých, ktorí sú ochotní obetovať sa pre ostatných. To je v podvedomí mnohých práve tým, čo robí človeka „dobrým“. Dobré skutky z nás však môžu urobiť lepších ľudí aj z dôvodu súvislosti medzi altruizmom a našou vlastnou emocionálnou pohodou – svojím spôsobom to znamená, že robiť dobré veci pre iných má zmysel aj pre nás z celkom sebeckých dôvodov.

Inzercia

Podľa Elizabeth Scott je vždy lepšie dávať ako prijímať. Najmä pomoc. Takže aj keď sa môžete cítiť príliš stresovaní a zaneprázdnení na to, aby ste poskytli pomoc iným, rozšírenie vašej schopnosti sústrediť sa na potreby ostatných vám môže skutočne pomôcť tiež. Altruizmus vám môže skutočne pomôcť zbaviť sa stresu. Napríklad jedna štúdia zistila, že pacienti na dialýze, pacienti po transplantácii a členovia rodiny, ktorí sa stali dobrovoľníkmi podpory pre ďalších pacientov, zaznamenali zvýšený osobný rast a emočnú pohodu. Zaujímavé, však? Je dobré tento poznatok reálne využiť.

Využite svoje silné stránky

Asi každý z nás pozná tie stavy, keď sme na niečo sústredení preto, lebo nás to baví a preto, lebo nám to ide. Môže to byť šport, kreslenie, písanie, učenie iných ľudí, komunikácia s ľuďmi, prakticky čokoľvek. A sú zasa veci, ktoré radi nemáme, pretože sú pre nás pomerne náročné a navyše nás nebavia. Iným veciam zasa prikladáme málo dôležitosti, pretože ich zvládame s veľkou ľahkosťou, preto nás nudia.

V živote je dôležité vedieť poznať seba samého a silné stránky našej osobnosti. Ak vieme, že sme v niečom dobrí, mali by sme hľadať príležitosti, ako to uplatňovať. Práve venovaním času našim silným stránkam ich môžeme kultivovať, profesionalizovať, zlepšovať aj v prospech ostatných ľudí.

Využívajte postupné kroky vedúce k zmene

Venujte niekoľko minút tomu, aby ste na papieri alebo na počítači spísali zmeny a ciele, ktoré očakávate vo svojej blízkej budúcnosti. Buďte konkrétni v tom, čo chcete. Je v poriadku, ak chcete niečo, nad čím zdanlivo nemáte kontrolu, napríklad partnera, ktorý je pre vás ideálny alebo nové neurčité zamestnanie. Stačí si to zapísať. To je prvý krok, ktorý môžete reálne spraviť na to, aby sa tie vaše vysnívané zmeny stali skutočnosťou. Pamätajte, že každý proces zmeny v živote sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré začínajú uvedomením si aktuálnej situácie a záujmu niečo zmeniť. Následne môžete podrobne naplánovať, ako sa k tejto zmene dopracujete a začať na nej pracovať.

Autorka Elizabeth Scott síce vo svojom článku neuvádza priamo metódu SMART, ale koncepčne sa k nej blíži. SMART je akronym z anglických slov konkrétny, merateľný, akčný, realistický a časovo ohraničený. Konkrétny, merateľný, realistický a časovo ohraničený, tomu určite rozumieme všetci. Akčný ale v našom kontexte znamená, že sa náš plán skladá z konkrétnych krokov, ktoré musíme vykonať, aby sme daný cieľ naozaj dosiahli.

Venujte čas sebe

Možno nebudete mať vždy kontrolu nad okolnosťami, ktorým čelíte. Môžete však ovládať, ako dobre sa o seba staráte, čo môže mať vplyv na vaše úrovne stresu a umožniť vám rásť aj vtedy, keď čelíte životným výzvam.

Schopnosť starať sa o seba samého je pre budovanie odolnosti nevyhnutné. Keď ste unavení, zle sa stravujete alebo bývate vyčerpaní, pravdepodobne reagujete na stres, ktorému vo svojom živote čelíte. Postupne sa vaše problémy nabaľujú a aj dobre mienenými reakciami v skutočnosti veci ešte viac pokazíte.

Naopak, keď sa o seba dobre staráte (o svoje telo i myseľ), môžete sa premyslenejšie zaoberať čímkoľvek, čo príde, využiť zdroje, ktoré máte vo svojom živote, a vyrastať z výziev, ktorým čelíte – nielen ich iba prekonávať. Základom takejto starostlivosti o seba samého je dostatok spánku, racionálne stravovanie sa, sociálny kontakt a tiež schopnosť „dať si pohov“ od všetkého a všetkých. Napríklad aj meditáciou alebo hraním počítačovej hry.

Naučte sa byť ešte viac priateľskejší k ľuďom

Naše vzťahy môžu vytvárať útočisko pred stresom a zároveň nám môžu pomôcť stať sa lepšími ľuďmi. A naopak, konfliktné vzťahy sú zdrojom stresu.

Dôležité je uvedomiť si, že na vzťahoch s ľuďmi je potrebné pracovať, máloktoré sú pevné aj bez toho, aby im ich účastníci venovali pozornosť. Dobrou správou je, že keď sa budete viac zaujímať o potreby a životy ľudí, s ktorými ste v kontakte, okrem ich úprimného záujmu o vám tento prístup pomôže postupne sa stávať lepším a lepším človekom. Podstatné je dodať, že váš záujem o ľudí by skutočne mal byť úprimný a nielen hraný, umelý.

Na to sa hneď príde a ak budete udržiavať vzťahy len povrchne, nebude to mať zmysel ani pre vás.

 

 

 

 

 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings