Osobnostný rozvoj

Ako byť lepším človekom? Hlavne sa zbaviť hnevu, niekedy treba prehodnotiť celý život

V dnešnej dobe môžeme byť oveľa lepšími ľuďmi ako kedykoľvek inokedy v histórii – máme na totiž skoro všetky dispozície, zvyčajne sa totiž nemusíme obávať o svoje životy a majetky. Už len tieto dispozície správne využívať.
Vydané 9. apríla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Všetci by sme sa mali snažiť byť lepšími ľuďmi, mnohokrát to ale znamená vzpriečiť sa vlastným nesprávnym názorom, zlým vzorom a otvoriť svoju myseľ pre nové záujmy a ciele.

Všetci chceme byť čo najlepší, ale veľa ľudí si kladie otázku, či je skutočne možné stať sa lepším človekom aj po tom, čo sme už dosiahli dospelosť. Odpoveď znie jednoznačne áno. Vždy existujú spôsoby, ako sa zlepšiť. Táto odpoveď však vedie k ďalším otázkam.

Aký je najlepší spôsob, ako sa stať lepším človekom? Aký je najjednoduchší prístup? A na ktorých dôležitých  aspektoch vlastného ja treba pracovať? Ak vezmeme do úvahy vaše osobné blaho, ako aj najlepšie záujmy ostatných, tu je niekoľko najdôležitejších spôsobov, ako sa stať lepším človekom.

Nasledujúce odporúčania napísala Elizabeth Scott, MS, koučka špecializujúca sa na zvládanie stresu a kvalitu života, autorka knihy „8 kľúčov k zvládaniu stresu“.

 

Cielene sa zbavujte hnevu

INZERCIA

Všetci vo svojich životoch zažívame hnev. Nekontrolovaný hnev však môže spôsobiť problémy v našich vzťahoch a dokonca aj s našim zdravím. Zbaviť sa hnevu a vôbec negatívnej nálady nie je jednoduché, pretože je to jeden z kľúčových ľudských prejavov, ale vedome ho môžeme ovplyvňovať. Cieľavedomo ho môžeme z nášho každodenného života odstrániť tak, že budeme lepšie chápať dôvodom je vzniku a porozumieme širším okolnostiam. Hneváme sa na ľudí, že majú iné názory a konajú odlišne ako my, ale málokedy to je skutočný dôvod hnevať sa a poškodzovať si tak vlastné zdravie. Je tiež dôležité naučiť sa každý deň zbavovať nevôle a zvyškového hnevu.

Podporujte ostatných

Inzercia

Pomoc iným sa môže javiť ako najlepšia cesta k tomu, ako sa stať lepším človekom. Za „dobrých ľudí“ často považujeme tých, ktorí sú ochotní obetovať sa pre ostatných. To je v podvedomí mnohých práve tým, čo robí človeka „dobrým“. Dobré skutky z nás však môžu urobiť lepších ľudí aj z dôvodu súvislosti medzi altruizmom a našou vlastnou emocionálnou pohodou – svojím spôsobom to znamená, že robiť dobré veci pre iných má zmysel aj pre nás z celkom sebeckých dôvodov.

Podľa Elizabeth Scott je vždy lepšie dávať ako prijímať. Najmä pomoc. Takže aj keď sa môžete cítiť príliš stresovaní a zaneprázdnení na to, aby ste poskytli pomoc iným, rozšírenie vašej schopnosti sústrediť sa na potreby ostatných vám môže skutočne pomôcť tiež. Altruizmus vám môže skutočne pomôcť zbaviť sa stresu. Napríklad jedna štúdia zistila, že pacienti na dialýze, pacienti po transplantácii a členovia rodiny, ktorí sa stali dobrovoľníkmi podpory pre ďalších pacientov, zaznamenali zvýšený osobný rast a emočnú pohodu. Zaujímavé, však? Je dobré tento poznatok reálne využiť.

Využite svoje silné stránky

Asi každý z nás pozná tie stavy, keď sme na niečo sústredení preto, lebo nás to baví a preto, lebo nám to ide. Môže to byť šport, kreslenie, písanie, učenie iných ľudí, komunikácia s ľuďmi, prakticky čokoľvek. A sú zasa veci, ktoré radi nemáme, pretože sú pre nás pomerne náročné a navyše nás nebavia. Iným veciam zasa prikladáme málo dôležitosti, pretože ich zvládame s veľkou ľahkosťou, preto nás nudia.

V živote je dôležité vedieť poznať seba samého a silné stránky našej osobnosti. Ak vieme, že sme v niečom dobrí, mali by sme hľadať príležitosti, ako to uplatňovať. Práve venovaním času našim silným stránkam ich môžeme kultivovať, profesionalizovať, zlepšovať aj v prospech ostatných ľudí.

Využívajte postupné kroky vedúce k zmene

Venujte niekoľko minút tomu, aby ste na papieri alebo na počítači spísali zmeny a ciele, ktoré očakávate vo svojej blízkej budúcnosti. Buďte konkrétni v tom, čo chcete. Je v poriadku, ak chcete niečo, nad čím zdanlivo nemáte kontrolu, napríklad partnera, ktorý je pre vás ideálny alebo nové neurčité zamestnanie. Stačí si to zapísať. To je prvý krok, ktorý môžete reálne spraviť na to, aby sa tie vaše vysnívané zmeny stali skutočnosťou. Pamätajte, že každý proces zmeny v živote sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré začínajú uvedomením si aktuálnej situácie a záujmu niečo zmeniť. Následne môžete podrobne naplánovať, ako sa k tejto zmene dopracujete a začať na nej pracovať.

Autorka Elizabeth Scott síce vo svojom článku neuvádza priamo metódu SMART, ale koncepčne sa k nej blíži. SMART je akronym z anglických slov konkrétny, merateľný, akčný, realistický a časovo ohraničený. Konkrétny, merateľný, realistický a časovo ohraničený, tomu určite rozumieme všetci. Akčný ale v našom kontexte znamená, že sa náš plán skladá z konkrétnych krokov, ktoré musíme vykonať, aby sme daný cieľ naozaj dosiahli.

Venujte čas sebe

Možno nebudete mať vždy kontrolu nad okolnosťami, ktorým čelíte. Môžete však ovládať, ako dobre sa o seba staráte, čo môže mať vplyv na vaše úrovne stresu a umožniť vám rásť aj vtedy, keď čelíte životným výzvam.

Schopnosť starať sa o seba samého je pre budovanie odolnosti nevyhnutné. Keď ste unavení, zle sa stravujete alebo bývate vyčerpaní, pravdepodobne reagujete na stres, ktorému vo svojom živote čelíte. Postupne sa vaše problémy nabaľujú a aj dobre mienenými reakciami v skutočnosti veci ešte viac pokazíte.

Naopak, keď sa o seba dobre staráte (o svoje telo i myseľ), môžete sa premyslenejšie zaoberať čímkoľvek, čo príde, využiť zdroje, ktoré máte vo svojom živote, a vyrastať z výziev, ktorým čelíte – nielen ich iba prekonávať. Základom takejto starostlivosti o seba samého je dostatok spánku, racionálne stravovanie sa, sociálny kontakt a tiež schopnosť „dať si pohov“ od všetkého a všetkých. Napríklad aj meditáciou alebo hraním počítačovej hry.

Naučte sa byť ešte viac priateľskejší k ľuďom

Naše vzťahy môžu vytvárať útočisko pred stresom a zároveň nám môžu pomôcť stať sa lepšími ľuďmi. A naopak, konfliktné vzťahy sú zdrojom stresu.

Dôležité je uvedomiť si, že na vzťahoch s ľuďmi je potrebné pracovať, máloktoré sú pevné aj bez toho, aby im ich účastníci venovali pozornosť. Dobrou správou je, že keď sa budete viac zaujímať o potreby a životy ľudí, s ktorými ste v kontakte, okrem ich úprimného záujmu o vám tento prístup pomôže postupne sa stávať lepším a lepším človekom. Podstatné je dodať, že váš záujem o ľudí by skutočne mal byť úprimný a nielen hraný, umelý.

Na to sa hneď príde a ak budete udržiavať vzťahy len povrchne, nebude to mať zmysel ani pre vás.

 

 

 

 

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »