Lifestyle TOP články redakcie

Aj deti prežívajú stres. Ako im pomôcť?

  • 2 mája, 2022
  • 5 min read
Aj deti prežívajú stres. Ako im pomôcť?

Príliš veľa aktivít, škola, rozvod rodičov, šikana, či finančné problémy v rodine. Toto všetko stresuje deti aj tínedžerov. V prieskume Americkej psychologickej asociácie (APA) z roku 2013 až 83 percent opýtaných tínedžerov uviedlo, že škola je jednou z hlavných príčin stresu. Novší výskum z roku 2018 ukazuje, že nie je jedinou. Mladých ľudí vo veku 15 až 21 rokov stresujú aj sociálne problémy, ako napríklad klimatické zmeny, násilie na školách, sexuálne obťažovanie, rastúca miera samovrážd, ale aj to, či zapadnú v kolektíve.

Zatiaľ čo krátkodobý stres môže viesť k väčšej snahe a lepším výsledkom, chronický stres je nebezpečný. Podľa APA dokáže oslabiť imunitný systém dieťaťa, zvýšiť krvný tlak, viesť k obezite, ochoreniam srdca, úzkosti a depresii. Na rozdiel od dospelých, deti nie vždy vedia svoje pocity opísať.

Ako rozpoznám, že je moje dieťa v strese?

Aj keď sa vám dieťa nezdôverí, že prežíva stresujúce obdobie, niektoré symptómy vám to napovedia. Podľa webového portálu verywellmind.com sú jedným z prejavov stresu u detí a tínedžerov problémy so spánkom. Napriek únave dieťa nemôže zaspať alebo sa neustále budí, prežíva nočné mory alebo sa pomočuje. Všimnúť si môžete aj zmenu v stravovacích návykoch. Dieťa zrazu zje toho výrazne menej alebo oveľa viac než predtým. Menšie deti nedokážu identifikovať stres a tak sa namiesto toho sťažujú na bolesti hlavy a brucha.

Stres spôsobuje aj zmenu v správaní. Dieťa zrazu nedodržiava pravidlá, nechce sa zúčastňovať aktivít, ktoré ho predtým bavili a radšej zostane doma. Staršie deti nemusia byť schopné dokončiť domáce úlohy a nechcú pomáhať v domácnosti. Stať sa môže aj to, že dieťa je zrazu agresívnejšie, šikanuje a nosí domov horšie známky. Mladšie deti si zase môžu začať cmúľať prsty alebo obhrýzať nechty.

INZERCIA

Stres spôsobuje aj emocionálne výkyvy u detí a tínedžerov. Dieťa môže byť náladové, alebo bez príčiny nahnevané, podráždené a neschopné ovládať svoje emócie. Chronický stres spôsobuje, že deti a tínedžeri sa boja skúšať nové veci a spoznávať nových ľudí.

Príčiny stresu u detí

Práve škola je častou príčinou stresu u detí aj tínedžerov. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com

Ak chceme dieťaťu pomôcť zvládať stres, najskôr musíme pochopiť prečo je vystresované. Portál verywellmind.com uvádza ako častú príčinu preplánovaný harmonogram dieťaťa. Príliš veľa krúžkov, kurzov, športových aktivít a málo prestávok na oddych alebo hru prináša viac škody ako úžitku.

Stres u detí spôsobuje aj nátlak byť výborný v škole, odlúčenie od rodičov, finančná neistota v rodine, obavy o zdravie milovanie osoby, rozvod, smrť blízkeho alebo presťahovanie sa. Avšak, stres môžu zapríčiniť aj pubertálne zmeny, šikana, hádky s priateľmi, ale aj strach z desivých svetových udalostí vrátane vojen.

Príčinou stresu nemusia byť len životné skúsenosti, ktoré dieťa priamo prežíva, ale aj vystresovaní rodičia. Deti vedia byť extrémne vnímavé a dokážu zistiť, že sa stresujete alebo trápite. Vystresovaný rodič môže následne preniesť stres na dieťa. Ak hľadáme príčinu stresu u detí, mali by sme sa uistiť, či tou príčinou nie sme my sami.

Dokazuje to aj americká štúdia, ktorá zistila, že deti, ktorých rodičia trpeli psychickými poruchami, v dospelosti častejšie pociťovali úzkosť. Čím dlhšie a intenzívnejšie prežívali stres v detstve a čím horšie bolo duševné zdravie ich rodičov, tým viac stresu prežívali v dospelosti.

Ako pomôcť dieťaťu zvládať stres?

Úlohou rodiča nie je zbaviť dieťa stresu, ale naučiť ho zvládať ho. Stres vzniká predovšetkým v hlave, a preto je dôležité odbúrať negatívne myšlienky príjemnejšími formami trávenia času. Najbežnejšia a zároveň najúčinnejšia metóda je rozhovor s dieťaťom. Dieťa by malo pochopiť, že aj z nepríjemnej situácie sa môže poučiť a stať sa silnejším. Portál verywellmind.com uvádza niekoľko tipov ako si dať rady s detským stresom:

  • Buďte pre dieťa osobou, ktorá ho bez odsudzovania vypočuje a poskytne mu bezpečie
  • Dovoľte svojmu dieťaťu podeliť sa o svoje pocity a dobre poslúchajte. Neprerušujte ho, nesnažte sa ho umlčať, alebo zmeniť to, čo cíti. Vyhnite sa aj dlhým prednáškam a neobviňujte ho.
  • Mladším deťom pomôžte pomenovať ich pocity a vysvetlite im, ako sa stres prejavuje
  • Vytvorte dieťaťu rutinu. Každý deň rovnaký čas jedla a spánku môže pôsobiť upokojujúco
  • Uistite sa, či má vaše dieťa dostatok spánku, pestrej stravy a pohybu
  • Nájdite si každý deň čas na hru alebo rozhovor s dieťaťom a venujte mu plnú pozornosť
  • Vopred ho pripravte na stresové situácie, načrtnite mu, čo môže očakávať, a odpovedzte mu na otázky
  • Povzbudzujte staršie deti, aby si zapisovali svoje pocity alebo viedli denník

About Author

Maria Mihalikova

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings