Zdravie

10 najbizarnejších psychoterapeutických metód

  • 16 marca, 2016
  • 6 min read
10 najbizarnejších psychoterapeutických metód

Psychológia, to je skutočná veda. V našej hlave sa dejú pochody, ktorým často nerozumieme ani my a aj napriek tomu (alebo práve preto) občas potrebujeme pomoc niekoho iného.

 

Keď však problémy spojené s našimi emóciami, náladami, fóbiami a inými neduhmi dospejú do štádia, kedy priamo a negatívne ovplyvňujú náš život, je pomoc od odborníkov nevyhnutná. V priebehu rokov si odborníci psychológovia a psychiatri našli metódy, ktorými sa dá dosahovať určitých konkrétnych cieľov. Tieto metódy sú terapiami samy o sebe a niektoré z nich môžu pre laika vyznieť nielen zaujímavo, ale až priam prekvapivo či šokujúco.

 

Sexuálno-náhradnícka terapia

Túto terapiu využívajú najmä ľudia, ktorí majú problémy so vzťahmi a sexuálnou dysfunkciou. Jej cieľom je nadobudnutie sebadôvery pri nadväzovaní vzťahov. Zahŕňa všetko od nácviku sociálnych zručností až po priamy sexuálny kontakt medzi terapeutom a klientom.

foto: pixabay
foto: pixabay

 

INZERCIA

Konská terapia

Konská terapia známa aj ako hipoterapia je využívaná najmä pri práci s problematickou mládežou, pri drogových závislostiach a u ľudí s postihnutím. Počas učenia ako sa starať o toto veľkolepé zviera a ako na ňom jazdiť, sa rozvíjajú dôležité zručnosti zvládania situácie, sebadôvera a trpezlivosť. Táto terapia je tiež vhodná na prekonávanie strachu, ovládanie úzkosti a hnevu.

Nudistická psychoterapia

Táto metóda je známa už zo 60-tych rokov a bola objavená psychológom Bindrimom. Ten veril, že nahota zbavuje ľudí sociálnych očakávaní a pracuje priamo s ich najsúkromnejšími emóciami. Počas skupinovej terapie dokázali jej účastníci vyjadriť svoje najhlbšie myšlienky, odhaliť problémy v manželstve a dosiahnuť euforický stav prostredníctvom sebaaktualizácie. Takáto terapia podporuje tiež budovanie dôvery a otvorenosť. Bindrim veril, že pravá sloboda od negatívnych myšlienok môže byť dosiahnutá, iba ak človek vystaví svoje najsúkromnejšie motivácie a časti.

foto: pixabay
foto: pixabay

 

Šachová terapia

Mnoho ľudí má problémy s verbálnou komunikáciou. Práve pre nich je vhodná šachová terapia. Táto technika pomáha ľuďom učiť sa zručnostiam dôležitým pri riešení problémov a konfliktov a pri rozhodovaní. Počas hry sa klient zbližuje s terapeutom a postupne sa cíti bezpečnejšie, začne sa zdôverovať so svojimi pocitmi a diskutovať o ďalších krokoch v “hre”, čo vedie aj k dôležitejším témam.

Terapia v divočine

Táto terapia je vhodná predovšetkým pre problematickú mládež a učí ju životné a sociálne zručnosti. Ide o intenzívnu skupinovú terapiu doplnenú individuálnymi sedeniami a vonkajšími aktivitami, ako horolezectvo a lov rýb. Pomáha v boji s depresiami, so zvládaním hnevu a poruchami príjmu potravy. Aj keď je táto technika kontroverzná a riziková, je kreatívnym spôsobom učenia sa dôležitých zručností, keď iné metódy zlyhávajú.

foto: pixabay
foto: pixabay

Hypnoterapia

Hypnóza je stále často považovaná za “šarlatánsku” metódu, aj napriek tomu však mnohým ľuďom pomáha dostať sa do ich podvedomia a odhaliť tak príčiny ich problémov ako napríklad fajčenie alebo prejedanie sa. Pomáha klientom zmeniť ich nechcené správanie prostredníctvom sugescií nového správania počas vedených meditačných sedení. Je doplnená klasickou psychoterapiou a pacient ju po čase môže praktizovať aj sám, aby sa uvoľnil od stresu.

foto: pixabay
foto: pixabay

Terapia hrou v piesku

Princíp tejto techniky je podobný šachovej terapii a je rovnako vhodný pre ľudí, ktorí majú problémy s verbálnou komunikáciou, ako aj pre deti. Klient dostane piesok a niekoľko figúrok. Jeho úlohou je vytvoriť príbeh o figúrke, v čom sa môžu odzrkadliť skutočné problémy, ktoré človek prežíva. Skúsený terapeut sa potom s klientom rozpráva o jeho “výtvore” a analyzuje ho.

Terapia zaplavením

Rôzne fóbie, extrémne a iracionálne obavy môžu spôsobovať úzkosť a bolesť. Či už je úzkosť spojená so strachom z pavúkov, psov alebo dokonca výťahov, môže byť zmiernená prostredníctvom zaplavenia, čiže priameho a intenzívneho vystavenia sa danému objektu úzkosti. Ide o dlhotrvajúci proces, ktorý postupuje od pozerania si obrázkov s objektom úzkosti až po priame vystavenie sa objektu pod dohľadom terapeuta. Týmto spôsobom sa neliečia iba fóbie, ale napríklad aj posttraumatická stresová porucha.

foto: pixabay
foto: pixabay

Bábková terapia

Bábky môžu pomôcť klientovi naučiť sa jednať s nepríjemným šéfom, nahnevaným susedom alebo s problematickým dieťaťom. Bábky pomáhajú klientovi vyjadriť svoje emócie a nacvičovať si náročné konverzácie v bezpečí, uľahčujú tiež komunikáciu medzi terapeutom a klientom, keďže je nepriama. Terapeut sa namiesto dotazovania klienta rozpráva s bábkou, čo dáva klientovi voľnosť v rozprávaní. Je to výborná metóda aj pre deti s autizmom, prostredníctvom ktorej sa trénujú v sociálnych zručnostiach a predstavivosti.

Záhradnícka terapia

Podobne ako v hipoterapii, terapeut využíva rastliny na učenie sa rôznym zručnostiam. Terapeut pracuje so skupinou, ktorá sa stará o rastliny a počas toho vedie s účastníkmi konverzáciu o tímovosti a dôvere. Cieľovou skupinou tejto terapie sú ľudia s postihnutím, ktorých učí trpezlivosti, komunikácii a ukľudňuje ich.

 

 

Zdroj: listverse

 

About Author

Mária Synáková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings