EXTRA

Známe paradoxy, ktoré vám vyrazia dych

  • 21 februára, 2023
  • 5 min read
Známe paradoxy, ktoré vám vyrazia dych

„Viem , že nič neviem.“ Sokratov paradox

Vo svete existuje veľa paradoxov, ktoré naznačujú, že realita nefunguje celkom tak, ako si myslíme. Uvažovanie o týchto paradoxoch je skvelým spôsobom, ako sa vyrovnať s tým, aké neúplné je naše chápanie vesmíru.

 

Čo je to paradox?

Paradox má rôzne definície v závislosti od toho, kde sa používa. No stručne povedané, paradox je tvrdenie alebo argument, ktorý si protirečí. Paradox odporuje logike a je v rozpore s očakávaniami človeka. Aj keď sa zdá, že si  paradox protirečí,  v skutočnosti môže byť pravdivý. Keďže spája protichodné myšlienky, núti nás zamyslieť sa nad tým, či je to pravda alebo nie. V mnohých prípadoch paradox nie je ani rozhodne pravdivý, ani nepravdivý a vedie ku kruhovému uvažovaniu.

INZERCIA

 

Paradox klamára

Tento paradox je jedným z najjednoduchších a zároveň najznámejších paradoxov. Výrok „tento výrok je lož“ je paradoxom, pretože ak by tento výrok bol skutočne lživý, potom by hovoril pravdu. Ak by však tento výrok bol pravdivý, potom by odporoval predpokladu, že výrok je lož.  Počas našej histórie získal už niekoľko podôb, jednou z nich je aj Pinocchiov paradox. V tejto verzii vzniká dilema, keď Pinocchio povie: „Teraz mi rastie nos“. Pinocchiovi však nos rastie len vtedy, keď klame, takže ak je táto veta pravdivá, Pinocchiov nos nerastie. To by však znamenalo, že Pinocchio klame, čo spôsobuje, že mu nos rastie. Keďže Pinocchiov nos rastie teraz, potom by Pinocchio neklamal.

Paradox Achilla a korytnačky

Paradox Achilla a korytnačky je jednou z mnohých teoretických diskusií o pohybe. Príbeh sa začína tým, že veľký hrdina Achilles vyzve korytnačku na beh. Aby to bolo spravodlivé, súhlasí s tým, že korytnačka bude mať náskok 500 metrov. Keď sa preteky začnú, Achilles začne bežať oveľa rýchlejšie ako korytnačka, takže kým dosiahne hranicu 500 metrov, korytnačka prejde len 50 metrov ďalej. Ale kým Achilles dosiahne 550 metrov, korytnačka prejde ďalších 5 metrov. A kým Achilles dosiahne značku 555 metrov, korytnačka prejde ďalších 0,5 metra, potom 0,25 metra, potom 0,125 metra a tak ďalej. Tento proces pokračuje znova a znova v nekonečnom rade menších a menších vzdialeností, pričom korytnačka sa vždy pohybuje dopredu, zatiaľ čo Achilles ju vždy doháňa. Logicky sa zdá, že to dokazuje, že Achilles nikdy nemôže korytnačku predbehnúť, kedykoľvek sa dostane na miesto, kde korytnačka bola, vždy mu zostane ešte nejaká malá vzdialenosť.

Deduškov paradox

Ak budete niekedy cestovať v čase, rozhodne by ste nemali zabiť vlastného starého otca, aby ste nevytvorili nejaký druh časového paradoxu – trhliny v časopriestore. Tento problém je známy pod názvom Paradox starého otca, a predstavuje hlavný problém cestovania v čase: Ak sa vrátite späť a zabránite svojmu narodeniu, ako by ste sa vôbec mohli vrátiť v čase?

 

Bootstrap paradox

Ďalšia hádanka ohľadom cestovania v čase sa pýta, ako mohlo niečo, čo bolo vzaté z budúcnosti a umiestnené do minulosti, vôbec vzniknúť. Predstavte si, že cestovateľ v čase si v kníhkupectve kúpi výtlačok Hamleta, odcestuje späť v čase do alžbetínskeho Londýna a odovzdá knihu Shakespearovi, ktorý ju potom prepíše a vyhlási za svoje vlastné dielo. V priebehu nasledujúcich storočí sa Hamlet nespočetnekrát dotlačí a rozmnoží, až napokon jeho kópia skončí opäť v tom istom pôvodnom kníhkupectve, kde ju nájde cestovateľ v čase, kúpi ju a odnesie späť Shakespearovi. Otázkou teda zostáva: Kto teda napísal Hamleta?

Teletransportný paradox

Prvýkrát sa objavil v knihe Reasons and Persons (Dôvody a osoby) britského filozofa Dereka Parfita z roku 1984. No podobné otázky existovali už dávno predtým. Predstavte si, že na Zemi existuje „teletransportér“, teda stroj na prenášanie informácií. Uloží vás do spánku, zaznamená vaše molekulárne zloženie, rozloží vás na jednotlivé atómy a túto informáciu prenesie rýchlosťou svetla niekam na Mars. Na prijímajúcom konci na Marse stroj obnoví vaše telo atóm po atóme do posledného detailu. Keď sa toto telo prebudí, bude mať všetky vaše spomienky a všetky časti, ktoré vás robia tým, kým ste. Je však človek na Marse stále ten istý človek ako ten, ktorý vstúpil do teletransportéra na Zemi? Ste to stále ten istý vy, alebo ste prestali existovať, keď teletransportér zničil vaše fyzické telo?

Jedným zo súvisiacich paradoxov o identite je Theseova loď, ktorá pochádza zo starovekého Grécka. V tomto paradoxe ide o tento problém: Ak nahradíte časti lode jednu po druhej, až kým už nemá svoje pôvodné súčasti, je to stále tá istá loď?

Paradox voľby: môžem všetko, tak nerobím nič

Fermiho paradox tvrdí, že mimozemšťania neexistujú, inak by sme o nich vedeli. Prečo je to tak?

 

Zdroje: Facts, MentallFloss

Ilustračná foto: Dynamic Wang, Unsplash

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings