Automobily

Žijeme posledné dekády poctivých motorov?

  • 18 augusta, 2014
  • 6 min read
Žijeme posledné dekády poctivých motorov?

   V prvom vydaní magazínu United Life sme prezradili viac o pseudo-adiabatickom motore od slovenského výrobcu RTU Europe. Tentokrát sa pozrieme aj ďalšie alternatívy ekologických motorov, ktoré by mohli časom nahradiť súčasné spaľovacie jednotky.

 

    Elektromotory a hybridy

Automobily s elektrickým pohonom alebo tie s hybridným riešením zažívajú v týchto mesiacoch svoj najväčší boom. Elektromotory pritom nie sú v odbornej praxi žiadnou novinkou a aj ich použitie vo vozidlách nie je výnimočné, avšak do prostredia komerčne dostupných automobilov sa dostali až teraz. Automobilky vkladajú do elektromotorov a hybridných riešení veľkú dôveru a ročne sa len s cieľom ich vylepšenia preinvestujú miliardy eur. Priekopníkom v hybridných motoroch je japonská Toyota, avšak významný prínos do rozvoja tohto ekologického trendu prináša aj BMW so svojou modelovou líniou „i“.

   Elektromotory majú v porovnaní so spaľovacími viacero výhod. Tou prvou je samozrejme činnosť podmienená jedine elektrickou energiou. Nie je tu potrebné žiadne tekuté, plynné alebo tuhé palivo, čo so sebou prináša aj o niečo vyššiu mieru bezpečnosti, znižuje sa riziku výbuchu a požiaru. Elektromotory navyše dokážu bez straty efektivity pracovať v otáčkach, ktoré sú pre dnešné spaľovacie motory hraničné alebo dokonca ďaleko za hranicou. Priebeh krútiaceho momentu je navyše dostupný prakticky v akejkoľvek chvíli bez potreby zmeny prevodového stupňa. Práve preto nie sú v elektromobiloch žiadne spojky a ani prevodové stupne.

INZERCIA

   Základným problémom, s ktorým bojujú súčasné vozidlá na elektrické vozidlá, je ich vysoká energetická náročnosť a neschopnosť výrobcov vyrobiť takú batériu, ktorá by túto náročnosť zvládla. Automobily s elektrickým pohonom totiž dokážu na jedno nabitie prejsť relatívne krátku vzdialenosť. Práve preto sa s elektromotormi stretávame skôr v menších a ľahších autách typu Citroën Zero, ktoré sú predurčené na jazdu v mestách.

   Aj v tomto smere sme sa však dočkali pokroku. Chevrolet Volt priniesol do sveta elektromobilizmu princíp rekuperácie elektrickej energie, vďaka ktorému sa dojazd predlžuje až na 600 kilometrov. To je hodnota, s ktorou môže konkurovať väčšine bežných automobilov. Chevrolet sa pritom nabíja iba 4 hodiny, zapojiť ho treba do bežnej 230 V zásuvky. O niečo kratší dojazd, ale na jediné dobitie bez rekuperácie, prejde americká Tesla Model S. Na jednu 85 kWh batériu prejde až 426 kilometrov. Vysokú nákladovosť vybavenia vozidla dostatočným skladiskom energie výrobcovia riešia rôzne, okrem rekuperácie napríklad aj vodíkom…

INZERCIA

   Vodíkový pohon na dva spôsoby

   Zdá sa, akoby trend elektromotorov zatienil nie tak dávnu popularitu vodíkového pohonu. Nie je to však celkom pravda, pretože práve vodíkové pohony by mohli predstavovať udržateľný a ekologický koncept. Na poslednom autosalóne vo Frankfurte Hyundai ukázal vodíkový ix35. Toto veľké SUV vyzerá na prvý pohľad ako každé iné, jedine po naštartovaní nie je počuť typický zvuk spaľovacieho motora. Do auta sa „tankuje“ čistý vodík, ktorý následne prostredníctvom palivového článku vyrába elektrinu. Tá dobíja akumulátor (batériu), ktorý živí štandardný automobilový elektromotor. Hyundai plánuje, že do roku 2015 vyrobí tisíc kusov vodíkovo-elektrického ix35 a po roku 2015 až 10-násobne viac. Práve v tom čase by sa mala cena automobilu dostať do akceptovateľných úrovní. S podobným vodíkovým pohonom sme sa stretli aj u automobiliek Honda, General Motors, Daimler a aj BMW, ktorá pred niekoľkými rokmi predviedla BMW Hydrogen 7 v rámci projektu BMW Clean Energy. Staršiu generáciu limuzíny radu 7 vybavila motorom schopným pracovať aj s vodíkom, ktorý vyrábal elektrickú energiu. Avšak dnes sa s rozvojom tejto technológie veľmi nepočíta, budúcnosťou je sub-značka BMW-i a jej elektrické motory.

Inzercia

   Vodík ako základ pre terénnu tvorbu elektrickej energie však nie je typickým konceptom vodíkového pohonu. Ak bolo vyššie napísané, že elektromotory nezatienili vodík, pretože ten môže byť ich súčasťou, teraz to platiť nebude. Čisto vodíkový pohon je dnes už takmer passé. Mať v aute vysokotlakové nádoby s tekutým vodíkom podchladeným na -253°C s explozívnym potenciálom nie je prijateľné ani pre automobilky a ani pre automobilky a ani pre zákazníkov. Vodíkový pohon je založený na nie veľmi komplikovanom koncepte, ktorý ako emisie produkuje vodnú paru. Vďaka tomu je ekologicky celkom nezávadný.

   Pohon vzduchom od Citroënu

   „Čo to ten Citroën predstavil vo Frankfurte? Auto na vzduch? Neuveriteľné!“ hovoria si odborníci aj laickí pozorovatelia. Druhý prototyp pohonu Hybrid Air sa dočkal krásneho marketingu a verejnosť ho vníma ako „čosi schopné jazdiť na vzduch“. Nie je to však pravda, i keď vzduch hrá v celom procese pohonu významnú úlohu.

   Prototyp automobilu Citroën Cactus s pohonom Hybrid Air je vybavený úsporným 3-valcovým motorom a vzduchovými nádržami. Tie sú úložiskom stlačeného vzduchu, ktorý sa do nich dostáva nasávaníms využitím rekuperovanej energie. Keď je vo vzduchovej nádrži dostatočný tlak, ten dokáže doslova pomôcť spaľovaciemu motoru a znížiť tak jeho energetickú náročnosť. To znamená, že energia nadobudnutá počas jazdy na spaľovací motor sa premení na tlak schopný automobil posunúť o niečo ďalej alebo o trochu rýchlejšie. S touto pomocou sa šetrí palivo, množstvo emisií a samozrejme aj finančný rozpočet vodiča.

   Eko – efektivita na úkor emócie

   Ako vyzerá budúcnosť pohonu automobilov? To ešte ani dnes, v čase špičkových technológií, nie je vôbec zrejmé. S veľkou pravdepodobnosťou sa komerčný automobilový priemysel v priebehu najbližších desaťročí preorientuje na elektrické motory, ale naďalej bude prebiehať vývoj v oblasti dodávania energie pre tieto motory. Vodík, stlačený vzduch, maximálne efektívna rekuperácia, to všetko je zlomok toho, čo nám ponúka stále nie celkom jasná budúcnosť. Čo však vieme predpokladať s veľmi veľkou určitosťou je postupné vymiznutie dnes tak populárnych spaľovacích motorov alebo ich posunutie na marginálnu pozíciu. Žijeme posledné desaťročia poctivých silných hlučných automobilov?

About Author

Erik Stríž

Predchádzajúci príspevok

Nasledujúci príspevok

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings