Vplyv transatlantickej dohody na obchodné vzťahy medzi EU a ASEAN

Dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve TTIP medzi EÚ a USA, ktorej základné rámce sú diskutované americkou administratívou i orgánmi EÚ už druhý rok, nadobúdajú hlavne po schválení obdobnej dohody s Kanadou (CETA) na intenzite.     Hlavným dôvodom nie sú len predpokladané pozitívne efekty jej prijatia, ale aj fakt, že títo transatlantickí partneri sa už od roku […]

Autor
Dátum zverejnenia 5. septembra 2015
Obsahuje nasledovné témy , , , , , , ,

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
Vedúci Katedry medzinárodného obchodu, EUBA
Bratislava, Slovensko

Dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve TTIP medzi EÚ a USA, ktorej základné rámce sú diskutované americkou administratívou i orgánmi EÚ už druhý rok, nadobúdajú hlavne po schválení obdobnej dohody s Kanadou (CETA) na intenzite.

 

 

Hlavným dôvodom nie sú len predpokladané pozitívne efekty jej prijatia, ale aj fakt, že títo transatlantickí partneri sa už od roku 2008 nevedia vymaniť z vleklej finančnej krízy. Tento fakt má negatívny vplyv na celkovú politickú atmosféru na obidvoch stranách Atlantického oceánu. Nutne preto potrebujú agendu, ktorá by vytvárala nové možnosti na obnovu ekonomického rastu.

Prijatie dohody by malo EÚ, podľa CEPR, zvýšiť príjmy  asi o 120 mld. €  ročne  a HDP o cca 0,5%. Z predpokladaného zvýšenia exportu do USA (8%) by mal ťažiť hlavne automobilový, ale aj farmaceutický a strojársky priemysel. Optimistické vyhliadky sú prisudzované obchodu so službami i agrosektoru. Okrem zlepšenia podmienok v bilaterálnej zahraničnoobchodnej výmene negociátori zvýrazňujú pozitívny vplyv efektov vyplývajúcich z odstraňovania rôznych regulačných opatrení (technické, sanitárne, fytosanitárne a iné prekážky), doteraz využívaných hlavne v strojárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Prínosom má byť aj liberalizácia ďalších obmedzujúcich pravidiel v oblastiach energetiky, duševného vlastníctva alebo hospodárskej súťaže.

Názory odborníkov na ratifikáciu tejto dohody sa rôznia. Mnohí upozorňujú na jej viaceré problematické oblasti. Okrem sektoru poľnohospodárstva, kde ide hlavne o zachovanie európskych sanitárnych a hygienických štandardov a ochranu spotrebiteľa pred dodávkami napríklad geneticky modifikovaných potravín, sú riziká predovšetkým v rozdielnych mechanizmoch riešenia sporov (ISDS) medzi investormi a štátmi (arbitráže). Doterajšia prax ukazuje, že v nich majú „navrch“ hlavne nadnárodné spoločnosti (TNK) a jednoduchšie presadzovanie ich investičných zámerov na teritóriu únie.

Ekonomický vývoj v roku 2015 a jeho predikcie na rok 2016 prijatiu takejto dohody zatiaľ neprajú. Enormné posilňovanie amerického dolára má negatívny vplyv na konkurencieschopnosť vývozu z USA a len čiastočne zlepšuje náklady na investície v zahraničí. Pokles cien ropy či z toho plynúce znižovanie cien zemného plynu a uhlia zasa nepriaznivo ovplyvňuje pozície mnohých amerických obchodných partnerov, pre ktorých sú suroviny často jediným reálnym platidlom za dodávky tovarov. Pokles ich kúpnej sily nutne vyvoláva zníženie dopytu po tovare. EÚ sa zasa borí s obrovskou zadlženosťou niektorých krajín eurozóny, hlavne Grécka; a rizikami, ktoré z toho pre jej celkový ekonomický rast a strategické zámery plynú.

Akosi bokom týchto diskusií zostávajú geostrategické konzekvencie a jej ratifikácia, hlavne pokiaľ ide o obchodné, ale najmä politické vzťahy voči ostatným veľkým hráčom na svetovom „kolbišti“. Pokiaľ sa USA, ktoré reprezentujú hlavne TNK majúce silne bilaterálne pozície v každej hospodársky významnejšej krajine, spoliehajú na svoju politicko-vojenskú autoritu, situácia Európy je a môže byť až diametrálne odlišná. Týka sa to hlavne vývoja vzťahov s jej tradičnými obchodnými partnermi, a to s Ruskom i juhoázijskými ekonomikami, hlavne však s Čínou. Je zrejmé, že prehĺbenie väzieb EÚ-USA bude mať voči nim recipročný charakter a budú musieť na novú situáciu reagovať. Rastúca intenzita diskusií Ruska s Čínou o vzniku nového euro-ázijského zoskupenia, prehlbovanie hospodárskych vzťahov krajín BRICs spojené so vznikom ázijskej investičnej banky (AIB) alebo silnejúce aktivity tzv. Šanghajského klubu naznačujú, že hľadajú riešenia v prehĺbení vlastných bilaterálnych vzťahov. Analýzy obchodných vzťahov EÚ s juhovýchodnou Áziou zatiaľ potvrdzujú rast, v roku 2013 bol podiel exportu EÚ do tohto teritória vyšší ako do USA (21% oproti 16,6%) a ešte markantnejší bol v prípade dovozu (25% resp. 11,6%). Nič to nehovorí o tom, ako budú tieto toky vyzerať, ak Rusko ponúkne svoje suroviny doteraz exportované do EÚ na Východ.

Pokiaľ ide o geostratégiu, prijatie dohody TTIP bude, podľa názoru mienkotvorných odborníkov, znamenať ochladenie ekonomických vzťahov EÚ s ázijskými partnermi i Ruskom. I keď sa to neprejaví hneď v kadencii vzájomnej výmeny, bude to mať značný vplyv na pokles konkurencieschopnosti EÚ, celkového dopytu i na očakávané spoločensko-ekonomické efekty. S Ruskom tvorí Európa historicky komplementárny celok s dlhodobo vnútorne prepojenými ekonomickými i politickými záujmami. I keď tie sú v súčasnosti z dôvodu konfliktu na Ukrajine ochladené, nemožno tento fakt stratiť zo zreteľa. V prípade jej prijatia bude Rusko nútené nasmerovať ich do Ázie. Výmena surovín za tovary bude znamenať veľké investície do prepravných sietí a logistiky a tie ho „zviažu“ hlavne s Čínou na dlhé obdobie. Slovensko pravdepodobne postupne stratí štatút tranzitnej krajiny ako aj príjmy, ktoré z tejto pozície plynuli. Náhradné riešenia budú drahé a budú negatívne ovplyvňovať konkurencieschopnosť Slovenska. Únia by si mala starostlivo zvážiť, či jej dohoda vytvorí priestor, v ktorom bude schopná trvale presadzovať vlastné ekonomické záujmy. A či priame a nepriame straty z predpokladaného ochladenia vzťahov s Ruskom i ázijským blokom nepresiahnu tieto zatiaľ len potenciálne benefity.

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

REKLAMA » PREJSŤ NA STRÁNKU INZERENTA


Kybernetická bezpečnosť

Zverejnili 20 najpoužívanejších hesiel sveta, pravdepodobne ich máte aj vy

Ak niekde používate jedno z uvedených hesiel, radšej si ho hneď zmeňte.

17. januára 2020

Neprehliadnite

3D tlač je príležitosť spraviť svet lepším miestom

Neuveriteľný technologický pokrok, ktorého sme všetci práve teraz svedkami, je záväzkom pre nás i ďalšie generácie.

16. januára 2020

Cenzurovaný antihrdina

Joker bol omyl. Predstaviteľ Jokera prechádza do Marvelu a hrá úplne novú postavu

Herecká povesť Jareda Leta podľa mnohých utrpela, keď vyšiel film Suicide Squad, v ktorom zahral avantgardného Jokera. Leto teraz prešiel z DC do Marvelu, kde stvárni postavu Morbiusa.

15. januára 2020

Doba živých robotov sa blíži

Prvý robot vyrobený zo živých buniek je na svete: ani živý, ani umelý, niečo medzitým

Vermontská univerzita si na svoje konto pripísala svetové prvenstvo – výrobu „robota“ vyrobeného zo živých buniek. Budúcnosť tohto vynálezu povzbudzuje divoké špekulácie.

14. januára 2020

Verejný záväzok zodpovednosti

Hrozby, ktoré nás dnes ovplyvňujú, sú vážne. Emisie CO2 neberieme na ľahkú váhu

Emisie CO2 by sme nemali brať na ľahkú váhu. Podieľajú sa na množstve problémov, ktoré okolo seba máme.

13. januára 2020

Stále máte chuť na kávu?

Prečo by mala šálka kávy stáť 22,50 eur

Ceny kávy sú neudržateľne nízke a ani si to neuvedomujeme.

9. januára 2020

Hviezdy dostupné pre každého

Celebrita najvyššieho rangu zagratuluje vášmu kamarátovi či manželke. Služba Cameo je unikátom.

Známe osobnosti ponúkajú za niekoľko desiatok či stoviek dolárov videá vytvorené špeciálne pre konkrétnu osobu.

8. januára 2020

Vplyv človeka je pozitívny i negatívny

Austrália čelí masovému vymieraniu druhov. Dialo sa aj v minulosti, no teraz je to iné

Katastrofické požiare v Austrálii budú mať dopad nielen na ekonomiku, ale aj biodiverzitu a funkcie ekosystému. 

7. januára 2020

Ničíme si vlastný svet

Čo robí vzduch v Dillí tak smrteľným? Prekvapivo to nie je len o doprave

V dobe populizmu sa hovorí najmä o nezdravej doprave, ale oveľa väčší vplyv na znečistenie majú tradície.

3. januára 2020

Už je to tu opäť

Najčastejšie novoročné predsavzatia: tretie je najväčším prekvapením

Obmedziť alkohol už nie je tak atraktívne predsavzatie ako v minulosti, ale chudnúť by chceli všetci.

2. januára 2020

PF2020

Oslavy Nového roka 2020 naživo: Ohňostroje končia, užite si možno tie posledné

Ochrana životného prostredia a zvierat, zvyšovanie bezpečnosti a pokrok. To sú dôvody, pre ktoré sa z ohňostrojov pomaly stáva prežitok.

31. decembra 2019

Autopedy mohli zmeniť svet

História motorizovaných kolobežiek má vyše sto rokov, kedysi ich jazdili poštári aj dámy

Vynález motorizovanej kolobežky prišiel v nesprávny čas, ale do histórie dopravy sa zapísal veľkými písmenami.

29. decembra 2019

Vlajková loď značky Genesis chce s veľkými motormi konkurovať najmä nemeckej prémii

G90-ka má za sebou ďalšiu modernizáciu. 

23. decembra 2019

Hudobná diaľnica v Maďarsku (video)

Tento zaujímavý počin by sa zišiel aplikovať aj u nás v úseku medzi Bratislavou a Trnavou a možno by sa vodiči jazdiaci v strednom pruhu naučili jazdiť podľa predpisov 🙂

23. decembra 2019

Ďakujeme za priazeň

Veselé Vianoce a PF 2020

Prajeme Vám, aby ste koniec roka 2019 prežili práve tak, ako si predstavujete.

A želáme Vám, aby bol nasledujúci rok 2020 tým najlepším, aký ste kedy zažili.

S pozdravom celý redakčný tím magazínu UnitedLife

23. decembra 2019

Karoq bude Škoda kvôli veľkému záujmu vyrábať už aj v Bratislave

Približne na jeseň budúceho roka je naplánované spustnie výroby na Slovensku.

22. decembra 2019

Priemysel 4.0

Mladí ľudia by sa mali zamerať na 3D tlač, firmy budú potrebovať nových odborníkov

3D tlač by mala začať využívať umelú inteligenciu a nájsť uplatnenie predovšetkým v oblasti zdravotníctva a výroby.

20. decembra 2019

Jedno z najlepšie jazdiacich SUV na trhu prichádza vo vynovenej verzii GTS s 380 koňmi

Porsche Macan spoznávame v športovo ladenom variante.

19. decembra 2019

Spoločnosť ZSE otvorila prvý ultra-rýchly nabíjací HUB pre elektrické vozidlá na Slovensku

Sieť nabíjacích staníc na našom území sa slušne rozrastá.

18. decembra 2019

Píše Radka Malinčáková

Indonézia – krajina mnohých rozdielov, no zároveň veľkej jednoty

Vedeli ste, že obyvatelia Indonézie sa modlia päťkrát denne a ich náboženstvo má zásadný vplyv na ich životy?

17. decembra 2019

Nové najmenšie SUV

Obľúbené GLA od Mercedesu je v 2. generácii podstatne dospelejšie a modernejšie

Mercedes-Benz predstavuje novú generáciu svojho najmenšieho SUV.Zvok

17. decembra 2019