Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

Vedúci Katedry medzinárodného obchodu, EUBA | Bratislava, Slovensko

Kompletný profesionálny profil Petra Baláža nájdete na LinkedIn