Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
Vedúci Katedry medzinárodného obchodu, EUBA
Bratislava, Slovensko