Ekonomika a Biznis

Čína úspešne pokračuje v expanzii na zahraničné trhy

  • 25 septembra, 2017
  • 6 min read
Čína úspešne pokračuje v expanzii na zahraničné trhy

Keď sa európske firmy ešte nepozviechali z dôsledkov finančnej krízy, Čína tento fakt využila a presadila vlastné ekonomické záujmy v duchu hesla: „Čo nevieš urobiť lacnejšie alebo rýchlejšie ako iní, to kúp.“

 

Nebývalý hospodársky rast čínskej ekonomiky sa nezastavuje. Na rozdiel od predchádzajúcich období, keď bol výsledkom rozsiahlych štrukturálnych zmien financovaných nadnárodnými spoločnosťami a následným prudko rastúcim exportom na všetky svetové trhy, po roku 2010 je v znamení expanzie vlastných investícií v zahraničí. Tie sa stali integrálnou súčasťou pôsobenia Číny v medzinárodnom ekonomickom prostredí a vo väčšine prípadov aj hlavným podporným prostriedkom jej ďalšieho hospodárskeho napredovania. Dôvody, prečo prichádzajú zahraničné investície, sú rôzne. Je to buď vyššia miera zhodnotenia kapitálu, vybudovanie efektívnejšej produkčnej bázy, získanie trhov alebo zlepšenie ich absorpčnej schopnosti, vyššia bezpečnosť investície či iné často skryté pozitíva, ktoré v budúcnosti môžu byť pre investora zvlášť významné. V prípade Číny sa k nim pridáva fakt, že podporujú jej strategické dlhodobé záujmy, s cieľom ovládnuť svetovú ekonomiku.

 

V súvislosti s nekončiacou sa medzinárodnou finančnou krízou vo svete sa teritoriálne zámery čínskych investorov rýchlo menili. Uvedomili si, že mnohé zahraničné spoločnosti majú dostatočný znalostný náskok a vybudované trhy, na ktoré sa nedostanú konkurenti, ak nie sú schopní ponúknuť podobné výrobky, ale s vyššou kvalitou či nižšou cenou. Možnosť Číny dohnať ich vo „vlastnej réžii“ bola obmedzená. Navyše dopyt po týchto výrobkoch rýchlo rastie aj na čínskom trhu a s ním aj riziko konkurencie. Vláda tiež pochopila, že domáce depozity plynúce z obrovského „balíka“ aktív získaných hlavne z obchodu z USA, denominované v amerických dolároch, budú procesom kvantitatívneho uvoľňovania znehodnotené. Vývoj menových kurzov po roku 2010 a prudký pokles hodnoty eura o cca 40 % však prinášal potenciálnu výhodu z jednoduchej výmeny dolárov za euro (európske investície). Je taktiež známe, že hospodárska prosperita EÚ stojí a padá s vývozom. Jej kľúčovými trhmi, okrem Únie samotnej, sú práve Čína a USA. Pokiaľ s USA má Únia aktívnu obchodnú bilanciu, jej schodok s Čínou dosahuje každoročne 130 – 155 mld. dolárov a kumulatívne presahuje 1 bilión dolárov, čo je riziko, pre ktoré treba hľadať efektívne riešenie.

 

Európske trhy boli dlho mimo koncentrovaného investičného záujmu Číny. Bolo to vcelku z prirodzených dôvodov, nakoľko kontinent, pokiaľ ide o preferované suroviny, nemal čo ponúknuť. Situácia sa však zmenila, tým ako nové technológie a priemyselné zariadenia začali nadobúdať strategický význam pre Čínu. V rokoch 2000 – 2010 čínske spoločnosti uskutočnili v Európe iba 573 transakcií v celkovom objeme 21 mld. dolárov, no už v roku 2012 Európa absorbovala 90% investícií čínskych firiem (mimo nerastných surovín a energie). Najpríťažlivejšími sa stali chemický priemysel (Wanhua-BorsodChem) a spracovanie alebo dodávky uhlia, ropy a zemného plynu (Sinochem – Emerald, CIC – Gaz de France). Ich záujmu sa nevyhli ani komunikačné zariadenia a služby, technológie využívané na výrobu energie hlavne z fotovoltických článkov a pod. V tomto odbore Čína rastom vlastnej produkcie a vývozom lacnejších slnečných článkov, ktorý spustil prudký pokles svetových cien týchto zariadení, zrazila na kolená najväčšie nemecké firmy a zvýšila vlastný podiel na svetovom trhu z 34 na 57%.

 

Záujmy Číny sa sústredili na akvizície nemeckých firiem v snahe získať priemyselné know-how. V roku 2012 prevzali výrobcu stavebných strojov Sany, firmy Putzmeister, F. Zimmermann ai. Zmenu majiteľa zaznamenalo mnoho výrobcov z oblasti stavebníctva, presnej priemyselnej techniky, ale čoraz viac aj zo sektoru chémie (napr. Coburg, Waldrich, FACC, Vensys, Saargumi atď.). Hoci čínski manažéri videli získanú komparatívnu výhodu hlavne v cca 2,5-krát vyššej produktivite práce v nemeckých firmách v porovnaní s domácimi, poukazujú tiež na „obrovskú túžbu Číňanov zlepšovať sa a konkurovať na rovnakej úrovni ako svetoví hráči.“ V súčasnosti ich osobitne zaujíma aj koncept 4. priemyselnej revolúcie (4D). Postupujú obdobne aj vo Veľkej Británii, kde investovali do vodárenského priemyslu a firiem pripravujúcich výstavbu jadrovej elektrárne Hinkley Point, či do prestížnych realít.

Inzercia

 

V období, keď sa európske firmy ešte nepozviechali z dôsledkov finančnej krízy a obchodná pozícia EÚ sa opierala skôr o nízky kurz €/$ ako o zásadnú modernizáciu vlastného priemyslu a z toho vyplývajúce inovácie, bolo na tomto zadlženom kontinente na predaj prakticky všetko. Čína tento fakt využila a presadila vlastné ekonomické záujmy v duchu hesla: „Čo nevieš urobiť lacnejšie alebo rýchlejšie ako iní, to kúp.“ Postupne tak prevzala stovky ďalších európskych firiem, z ktorých mnohé patria k „rodinnému striebru“ celého kontinentu. Taliansky Pirelli, španielsky Repsol, nemecké KraussMaffei a Kuka, či švajčiarska Syngenta sú pravdepodobne iba špičkou ľadovca takýchto akvizícií, nakoľko mnohé ďalšie boli získané prostredníctvom sprostredkovateľov alebo nastrčených firiem a fondov. Len za rok 2015 uzatvorili čínski investori podľa oficiálnych zdrojov 179 dohôd o prevzatí alebo kapitálovej účasti, čo je o cca 10% viac ako v roku 2014. Fakt, že v krátkej dobe Čína preinvestovala v zahraničí okolo 500 mld. dolárov, túto domnienku potvrdzuje. Podstatnejšou však je skutočnosť, že týmito predajmi stráca Európa nielen rokmi naakumulované duševné bohatstvo a významné vedecko-technické poznatky, o ktoré roky opierala svoje unikátne trhové pozície, ale aj schopnosť úspešne sa adaptovať na novú situáciu, ktorá v globalizovanom svetovom hospodárstve nastáva. Nemecká vláda si ako prvá v EÚ uvedomila potrebu chrániť dôležité firmy pred investormi pochádzajúcimi z iných krajín. Úpravy príslušných zákonov však prichádzajú neskoro a sú zo strany unitárnych podnikateľov často napádané ako protiústavné, keďže zabraňujú voľnej trhovej súťaži. Paradoxne práve tá predtým umožnila nemeckým firmám výhodne investovať v zahraničí.

 

 

About Author

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

Predchádzajúci príspevok

Nasledujúci príspevok

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings