Ekonomika a Biznis

Quo vadis, svetová ekonomika?

  • 23 mája, 2016
  • 5 min read
Quo vadis, svetová ekonomika?

Svetová ekonomika pod tlakom globalizácie potvrdzuje rozsiahle zmeny v svojom fungovaní. Miera jej interdependencie na hospodárskom vývoji Číny rástla, a to nielen pokiaľ ide o exportno-importné toky tovarov a služieb, ale významne sa dotýkala aj komoditných trhov. Na zmeny v dopyte hlavne po energetických vstupoch nebola pripravená, a preto to celkom zákonite malo vplyv na aktuálne ceny a podmienky dodávok, no i teritoriálne toky na medzinárodných trhoch.

Vývoj na medzinárodných trhoch bol v tomto miléniu stále viac pod vplyvom ekonomického rastu v Číne. Tá sa stala v roku 2009 najväčším svetovým exportérom tovaru a v roku 2015 predstihla USA aj v celkovom objeme vytvoreného národného dôchodku (HDP v parite kúpnej sily). Proces inverzie v pozíciách USA a Číny bol odprevádzaný obdobným trendom v príleve a odleve priamych zahraničných investícií (PZI), kde sa so svojimi satelitmi Hongkongom, Singapurom a aj Taiwanom (tzv. Greater China) stala taktiež dominantná.

 

Teritoriálne smerovanie PZI bolo však od jej hlavných exportnoimportných tokov odlišné. Pokiaľ ich prílev hlavne od nadnárodných korporácií využíval hlavne lacnú pracovnú silu, tak po roku 2010 sa rýchlo presadzovala produkcia a vývoz výrobkov s vyššou mierou pridanej hodnoty. Strategicky inak bol nasmerovaný čínsky vývoz investícií.

Ešte v roku 2000 bola netto exportérom napr. ropy i uhlia a vyvážala elektrickú energiu. Prudko rastúca produkcia si však vyžadovali stále väčšie dodávky týchto i ďalších surovín. Preto expanzia čínskych štátnych podnikov do Angoly, Tanzánie, Sudánu, Venezuely, Kolumbie, Brazílie ai. mala za cieľ získať nové ťažobné kapacity a ich prostredníctvom pokrývať rastúci domáci dopyt. V poslednej dekáde jej dopyt odsával polovicu svetového exportu uhlia, železa a ocele, no rýchlo sa stala najväčším svetovým odberateľom medi, hliníka, zinku, koltánu, zlata a striebra. Prudko rástol dovoz ropy a energetických komodít, čo vyvolalo vlnu eufórie na komoditných burzách. V konečnom dôsledku tento vývoj zvýšil dopyt po ťažobných a prepravných zariadeniach.
vyvoj europskych cien uhlia v usd

 

S tým súvisiace stavebné práce a prepravné infraštruktúrne projekty iniciovali aktivitu ďalších ekonomických sektorov a druhov výroby. Následne Čína začala presúvať zdroje na akvizíciu firiem s novými technológiami, know-how a progresívnymi výrobami od roku 2014 hlavne v EÚ.

V tomto kolobehu sa stala závislosť krajín EÚ na ekonomickom raste Číny čoraz vyššia. Od roku 2011 sa zdalo, že USA a EÚ sa adaptovali na konzekvencie medzinárodnej finančnej krízy a úspešne obnovili svoje ekonomické napredovanie. Napomohla tomu zrejme čínska ekonomika, ktorá po kríze len málo zľavila zo svojho rastového tempa a jej výsledky v zahraničnom obchode i rast vnútornej spotreby vlievali do európskych i amerických exportérov novú nádej. Už v roku 2014 sa ukázalo, že celý proces obnovy je krehký a rizikový.

Najprv americký FED a neskôr aj unitárna ECB kvantitatívnym uvoľňovaním a nalievaním biliónov dolárov do svojich ekonomík podporili udržanie pozitívneho rastového tempa. Už v roku 2015 sa potvrdilo, že síce prišlo k určitej ekonomickej stabilizácii, ale konjunkturálne riziká zostali. Jazýčkom na váhach zostala prekvapivo Čína. Pokles jej rastu ako prirodzený prejav ukončenia etapy industrializácie a z toho plynúce zmeny v štruktúre vnútornej spotreby sa prejavili v poklese dopytu na medzinárodných komoditných trhoch. Vyvolalo to prudké zníženie napr. ceny koksovateľného uhlia – z cca 200 $ až pod úroveň 50 $ za metrickú tonu – a znamenalo doslova katastrofu pre jeho najväčších vývozcov.

Inzercia

Austrália a Indonézia len z toho dôvodu znížili v roku 2015 svoj HDP o 2 resp. 1 %. Import uhlia z USA klesol v 1. polroku 2014 v medziročnom porovnaní o 60 %, z Kanady o 46 % a z Ruska o 26 % (Reuters). Takýto trend mal ďalekosiahly dopad napr. na obchod s oceľou, no „naroloval“ sa aj do ďalších segmentov svetovej ekonomiky. Zvýšenie vývozu oceliarskych výrobkov do EÚ a USA, pri ktorom Čína využila nízku domácu cenu práce, energií a koksu vyvolalo paniku na obidvoch stranách Atlantiku. Ohlásené obvinenie z dumpingu od európskych producentov ocele (Eurofer) možno prinesie čiastočne pozitívny výsledok, ale následne môže Čína obmedziť barterový protidovoz hotových výrobkov a služieb.

Celý proces tak dotvára jeden začarovaný kruh. Hoci je nepochybné, že jeho začiatok i koniec sa nachádza v čínskej ekonomike, situácia potvrdzuje, že to bude EÚ, ktorá bude pykať za to, že nevyužila obdobie stabilizácie vo svetovom hospodárstve na štrukturálnu transformáciu a zásadnú reformu ekonomiky a z toho plynúcu obnovu svojej medzinárodnej konkurencieschopnosti.

 

About Author

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings