Na zamyslenie

Vedeli ste, kde žije najviac moslimov?

 • 15 januára, 2023
 • 5 min read
Vedeli ste, kde žije najviac moslimov?

Top 10 krajín s najväčším počtom moslimov

údaje sú z roku 2021

 

 1. Indonézia (231 000 000)
 2. Pakistan (212 300 000)
 3. India (200 000 000)
 4. Bangladéš (153 700 000)
 5. Nigéria (95 000 000 – 103 000 000)
 6. Egypt (85 000 000 – 90 000 000)
 7. Irán (82 500 000)
 8. Turecko (74 432 725)
 9. Alžírsko (41 240 913)
 10. Sudán (39 585 777)

 

Tiež je dôležité rozlišovať pomer šítov a sunítov žijúcich v daných krajinách.

Krajiny ako Saudská Arábia nie sú v top 10 – napriek tomu, že majú veľkú väčšinu stúpencov islamu, ich celková populácia nie je číselne taká významná ako vyššie spomenuté krajiny.

INZERCIA

 

Jeddah, Saudská Arábia. Zdroj: azamara.com

 

Zaujímavé fakty o náboženstve a fungovaní v Saudskej Arábii

 

#1, Je domovom dvoch najposvätnejších miest islamu

Je to krajina, ktorá je rodiskom islamu a ako taká má pre moslimov na celom svete mimoriadny význam.

Saudská Arábia je domovom dvoch najposvätnejších miest islamu: Mekky, kde sa narodil prorok Mohamed, a Mediny, kde je pochovaný.

Každý rok počas hadždž cestujú milióny moslimov z celého sveta do Mekky, aby dokončili šesťdňovú púť do svätyne Kaaba.

Zatiaľ čo hadždž je povinný vykonať raz za život každý zdatný dospelý moslim, ktorý si to môže dovoliť, vyznávači viery cestujú do Mekky aj v iných obdobiach roka, aby absolvovali kratšiu, dobrovoľnú púť umrah.

 

#2, Ultrakonzervatívny výklad Koránu

Vláda Saudskej Arábie sa riadi ultrakonzervatívnym wahhábistickým výkladom Koránu.

Wahhábizmus začal ako sociálne a náboženské reformné hnutie v 18. storočí, a je úzko spojený so založením a vývojom saudského kráľovstva.

Toto hnutie vyžaduje doslovný výklad Koránu, a zahŕňa prísne dodržiavanie náboženských kódexov a praktík.

Po desaťročia bola wahhábistická doktrína podporovaná duchovnými, ktorí riadia súdnictvo, a náboženskou políciou.

Pred časom však korunný princ Mohammed zatlačil proti duchovnému establishmentu, a dokonca zbavil náboženskú políciu právomoci zatýkať.

 

Na tejto fotografii zverejnenej saudským kráľovským palácom hovorí saudský korunný princ Mohammed bin Salmán počas samitu Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive v Rijáde v Saudskej Arábii 14. decembra 2021. Zdroj: timesofisrael.com

 

#3, Život v Saudskej Arábii

Vládne obmedzenia týkajúce sa náboženstva sú v Saudskej Arábii veľmi prísne.

Napríklad ústava nepovoľuje náboženskú slobodu, vláda zasahuje do bohoslužobných praktík a obliekanie je prísne regulované a sankcionované zákonom.

Saudská Arábia má tiež nepriaznivé hodnotenia v oblasti medziľudských vzťahov, agresie fyzických osôb či organizácií, ako je správanie súvisiace s náboženstvom a terorizmus.

V Saudskej Arábii nie sú povolené žiadne politické strany ani národné voľby.

Neexistuje žiadna právna ochrana slobody prejavu a ľudia majú zakázané verejne kritizovať vládu, náboženstvo alebo kráľovskú rodinu.

Saudská cenzúra je považovaná za jednu z najreštriktívnejších na svete, a krajina blokuje široké spektrum internetu.

Organizácie ako Amnesty International a Human Rights Watch odsúdili saudskoarabský systém trestného súdnictva a jeho prísne tresty.

Väčšina Saudov však údajne tento systém podporuje a tvrdí, že udržiava nízku kriminalitu.

 

#4 Saudské ženy

Mladé saudské ženy patria medzi najvzdelanejšie v moslimskom svete.

Napriek zákonom, ktoré vyžadujú, aby ženy mali mužského opatrovníka – čo je obmedzenie, ktoré vo všeobecnosti bráni ich sociálnej mobilite a prístupu k zamestnaniu – sú mladé saudskoarabské ženy vzdelanejšie ako ich mužskí kolegovia.

Saudskoarabský opatrovnícky systém bol však v auguste 2019 zrušený, čo ženám umožnilo cestovať a vlastniť firmy bez potreby súhlasu opatrovníka.

Ženy čelia diskriminácii v rodinnom a dedičskom práve, a aj na súdoch, kde sa výpoveď jedného muža rovná výpovedi dvoch žien.

Náboženská polícia mutawa ukladá ženám obmedzenia, keď sú na verejnosti.

Tieto obmedzenia zahŕňajú požiadavku, aby ženy sedeli v špeciálne určených oddeleniach v reštauráciách, nosili abáju ( čierny plášť zahaľujúci celé telo, ktorý bol síce oficiálne zrušený) a zakrývali si vlasy.

 

Saudské ženy v tradičnom outfite. Zdroj: egyptianstreets.com

Štandardné pravidlá, ktoré treba dodržiavať

 

 • Alkohol je zakázaný.

 

 • Mali by ste sa zdržať držania sa za ruky a verejných prejavov náklonnosti.

 

 • Hazard je zakázaný.

 

 • Niektoré pláže v Jeddahu sú len pre cudzincov a môžete si obliecť plavky a šortky. Na verejných plážach inde to tak nie je.
  Moslimským ženám potriasajte ruku iba vtedy, ak vám ju ponúkne, v opačnom prípade stačí obyčajné ahoj alebo si držte ruku nad srdcom.

 

 • Počas modlitieb sa na chvíľu zatvoria obchody, kaviarne atď.

 

 • V piatok a na sviatok sú obchody a mnohé služby zatvorené. Pracovný týždeň je nedeľa – štvrtok.

 

 • Ramadán je svätý mesiac, kedy sa moslimovia postia počas dňa. Nemajte v tomto čase na verejnosti viditeľnú vodu ani jedlo, dokonca ani v aute, inak vám hrozia pokuty.

 

 • Pre deti neexistuje žiadny dress code.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings