Ekonomika a Biznis Osobné financie

V týchto krajinách najviac klesli ceny bývania. Očakáva sa aj zmiernenie inflácie

  • 12 apríla, 2023
  • 4 min read
V týchto krajinách najviac klesli ceny bývania. Očakáva sa aj zmiernenie inflácie
  • Globálne trhy s nehnuteľnosťami určenými na bývanie po rokoch stabilného rastu ustupujú, tvrdí Medzinárodný menový fond.
  • Graf od Svetového ekonomického fóra odhaľuje rozsiahly pokles cien nehnuteľností upravených o infláciu v dvoch tretinách krajín OECD.
  • Trhy s nehnuteľnosťami by mali byť stabilnejšie, keď centrálne banky spomalia alebo pozastavia svoju kampaň zvyšovania úrokových sadzieb, aby skrotili infláciu, tvrdí MMF.
  • Ako sa vyvíjajú ceny nehnuteľností na Slovensku?

 

Ceny sú na ústupe

Dve tretiny ekonomík, pre ktoré OECD sleduje ceny nehnuteľností, zaznamenali za prvý štvrťrok roka 2023 pokles. Nie je medzi nimi uvedené Slovensko, vývoj cien nehnuteľností v zahraničí je však pozitívnym prísľubom aj pre Slovákov uvažujúcich o skorej kúpe bytu alebo domu.

Tieto kroky podčiarkujú, ako sa trhy s bývaním prispôsobujú rastúcim úrokovým sadzbám, keď sa centrálne banky snažia obmedziť infláciu.

INZERCIA

V hlavných ekonomikách sa úrokové sadzby zvýšili v priemere o 4 percentuálne body na úroveň pred globálnou finančnou krízou.

Napríklad v Spojených štátoch Federálny rezervný systém zvýšil cieľovú sadzbu na rozsah 4,5 až 4,75 percenta z takmer nuly spred roka, čo je najrýchlejšie tempo zvyšovania sadzieb za dve desaťročia. To viedlo k prudkému nárastu priemernej 30-ročnej fixnej ​​úrokovej sadzby hypoték, ktorá koncom minulého roka vzrástla na dve dekády maximum 7,1 percenta.

INZERCIA

Podľa Národnej banky Slovenska bola v 4Q 2022 priemerná cena za jeden štvorcový meter nehnuteľnosti 2 661 EUR, čo bol medziročný nárast až o 15 percent. Za celý rok 2021 bola priemerná cena za m2 nehnuteľnosti na Slovensku 2 176 EUR a v roku 2020 to bolo 1 762 EUR (zdroj).

Úrokové sadzby zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri určovaní cien nehnuteľností spolu s príjmami a rastom populácie na strane dopytu. Dôležitými sú aj rôzne faktory ponuky, ako sú stavebné náklady a nové legislatívne predpisy súvisiace s výstavbou.

Inzercia

Pravidlo založené na údajoch z rôznych krajín hovorí, že každé zvýšenie reálnych úrokových sadzieb o 1 percentuálny bod spomalí tempo rastu cien nehnuteľností o približne dva percentuálne body.

PRIAZNIVÉ VYHLIADKY, NO NIE VŠADE. Kto si chce kúpiť nový byt alebo dom, môže očakávať mierny pokles cien. Do akej miery sa to však bude týkať aj Slovenska, je zatiaľ neisté. Ilustračná fotografia.

Pred nedávnym sprísňovacím cyklom mali úrokové sadzby klesajúci trend. Nižšie sadzby racionálne viedli k zvýšeniu dopytu po bývaní znížením nákladov na pôžičky na financovanie kúpy domu alebo na nadstavbu existujúcich domov. Teraz sa proces obrátil naopak. Každý percentuálny bod zvýšenia úrokovej sadzby hypoték zvyšuje mesačné úrokové platby pre priemerného kupujúceho domov v USA o 100 amerických dolárov a dopady môžu byť pre kupujúcich v krajinách s prevahou hypoték s nastaviteľnou sadzbou ešte hrozivejšie.

Aj na Slovensku sa každé zvýšenie úroku na hypotéke premieta do mesačnej splátky nepriaznivo, teda zvýšením nákladov, pričom ak má dlžník zavedené aj sporenie na predčasné splatenie hypotéky, prirodzene mu rastú aj tieto náklady.

Ako dlho bude pokles cien nehnuteľností na bývanie pokračovať, bude závisieť od toho, či už zvyšovanie sadzieb centrálnymi bankami obmedzilo inflačné tlaky. Najnovšia aktualizácia svetového ekonomického výhľadu MMF predpovedá, že inflácia bude tento rok nižšia ako v roku 2022 pre približne 85 percent krajín.

Očakáva sa, že globálna inflácia sa spomalí z takmer 9 percent v minulom roku na približne 6,5 percenta v tomto roku a v budúcom roku by sa mala ďalej spomaliť.

Ak centrálne banky spomalia alebo pozastavia zvyšovanie sadzieb, ceny nehnuteľností by potom mali byť stabilnejšie.

 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings