Veda a technika

Turingov test: Čakajú nás v budúcnosti stroje s vlastným vedomím?

  • 30 septembra, 2022
  • 5 min read
Turingov test: Čakajú nás v budúcnosti stroje s vlastným vedomím?

Turingov test je už dlho meradlom inteligencie strojov. Čo však skutočne zisťuje, je schopnosť oklamať používateľa v domnienke, že sa počítač vydáva za človeka.

Hodnotenie umelej inteligencie

Môže stroj nadobudnúť vedomie? To bola otázka, ktorú položil Alan Turing vo významnom dokumente z roku 1950, „Výpočtová technika a inteligencia“. Jeho seminárna práca vyšla sedem rokov po tom, čo britský matematik upevnil svoje miesto v histórii dešifrovaním kódu Enigmy. V tom období sa objavili základné elektronické počítače a pojem umelej inteligencie bol takmer výlučne teoretický.

Turing mohol preskúmať svoje predpoklady iba myšlienkovým experimentom s názvom Turingov test. Jeho fungovanie je v podstate jednoduché – hráč C, hrá úlohu vyšetrovateľa, ktorý kladie písomné otázky hráčom A a B. Hráči A a B sú v oddelených miestnostiach, pričom jeden z nich je počítač. Cieľom vyšetrovateľa je určiť, ktorý z nich je v skutočnosti stroj.

Už niekoľko rokov sa vďaka technológiám ponárame do virtuálnej reality. Raz však rozdiel medzi skutočnosťou a online svetom možno nebudeme poznať. zdroj: unsplash.com

Problémom je, že zatiaľ nemôžeme zistiť, čo sa deje v „mysli“ a ako by takýto proces vôbec prebiehal. Preto Turing nahradil pôvodnú otázku tou, na ktorú môžeme odpovedať: „Existujú počítače, ktoré by v Turingovej hre dokázali uspieť?“ Táto otázka vytvorila merateľný štandard na hodnotenie počítačov a vznikla výzva, ktorá inšpirovala počítačových vedcov a výskumníkov AI za posledných sedem desaťročí.

INZERCIA

Pokusy o úspešný výsledok

Turingov test sa pýši tým, že ho ešte žiaden počítač jednoznačne neprekonal. Medzi počítačovými vedcami je častokrát predmetom diskusie, čiastočne kvôli nejednoznačnosti pravidiel a rôznym dizajnom testov. Napríklad niektoré z nich kritizovali kvôli „nenáročným“ vyšetrovateľom, zatiaľ čo iné testy využívali ľudí, ktorí si neboli vedomí možnosti, že by mohli hovoriť s počítačom.

Aj keď je počet víťazov tohto testu otázny, stalo sa, že systém istým spôsobom dokázal presvedčivo napodobniť ľudské myslenie. Napríklad v roku 2014 členovia britskej akadémie pre podporu vied uverili, že ide o človeka. Malo to však háčik: Algoritmus nazvaný „Eugene Goostman“ tvrdil, že je to 13-ročný chlapec z Ukrajiny. Nezrelé odpovede a slabá znalosť angličtiny však jednoduchšie oklamali sudcov Kráľovskej spoločnosti, čo zrejme ovplyvnilo výsledok experimentu.

INZERCIA

Program s pocitmi?

Spoločnosť Google nedávno taktiež zažila nezvyčajný prípad v súvislosti s Turingovými hypotézami. Jeden z ich zamestnancov, Blake Lemoine, bol presvedčený, že jazykový model LaMDA dokázal vyjadriť emócie ako skutočný človek. Google túto správu vyvrátil a Lemoine dostal kvôli vynášaniu nepotvrdených informácií neplatené voľno.

Turingov test
Umelá inteligencia sa v nesprávnych rukách môže premeniť na nástroj klamu a manipulácie. zdroj: unsplash.com

Lemoinov príbeh však naznačuje, že Turingov test by mohol slúžiť inému účelu. Žijeme v dobe, keď sú stroje čoraz šikovnejšie v tom, aby zneli ako ľudia. „Tieto testy v skutočnosti nepredstavujú dosiahnutú mieru inteligencie,“ povedal Gary Marcus, vedec a spoluautor knihy „Rebooting AI“. Ide o schopnosť daného softvérového programu predstierať vedomie, aspoň za určitých podmienok.

Inzercia

Úlohou testu by teda skôr bolo, aby slúžil ako etická červená vlajka. Každý systém, ktorý ho dokáže obstáť, nesie nebezpečenstvo pre fungovanie spoločnosti.

Názory odborníkov

V publikácii Artificial Intelligence: A Modern Approach, počítačoví vedci Stuart J. Russell a Peter Norvig navrhli, aby sa výskumníci umelej inteligencie zamerali na vývoj užitočnejších aplikácií. Prirovnali to ku konštruovaniu lietadiel: „Letecké stroje sa nesnažia prispôsobiť sa a lietať presne ako holuby.“

Turingov test
Budeme raz s robotmi na rovnakej úrovni v zmýšľaní? zdroj: pexels.com

Aké užitočnejšie aplikácie majú na mysli? Hlavným cieľom tejto oblasti je vyvinúť umelú všeobecnú inteligenciu (AGI) – počítač schopný porozumieť svetu a učiť sa o ňom rovnakým spôsobom či dokonca lepšie ako človek.

Vo svojej knihe Architects of Intelligence z roku 2018, futurista Martin Ford požiadal 23 popredných odborníkov na AI, aby odpovedali, kedy približne sa AGI objaví. Osemnásť odpovedí, ktoré dostal spriemeroval do jednej – rok 2099.

Americký high-tech podnikateľ Ray Kurzweil je vo svojej predpovedi odvážnejší. Predpovedá, že zhruba v roku 2045 sa strojová inteligencia vyrovná našej. To povedie k závratnému pokroku technológie, ktorý v súčasnosti môžeme len matne predvídať – víziu načrtnutú v jeho knihe The Singularity Is Near.

Nech sú odhady bližšie či ďalej od skutočnosti, jedno je jasné. Budúcnosť inteligentných strojov znamená pre našu civilizáciu dosiahnutie novej úrovne v poznaní toho, ako vedomie naozaj funguje.

Zdroje: www.bigthink.com, www.washingtonpost.com

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings