Lifestyle

Prečo vyzeráme v zrkadle inak ako na fotkách?

  • 3 októbra, 2022
  • 5 min read
Prečo vyzeráme v zrkadle inak ako na fotkách?

Perfektné líčenie, dokonalý účes a žiarivá pokožka. Po piatkovej párty sa však zdá, že na fotografiách pózovalo naše škaredšie dvojča. Prečo je to tak, a má to tak každý? Zaujímavé je, že nemusí ísť len o (ne)schopnosti fotografa. Často sme prekvapení aj pri otvorení prednej kamery, neveriacky krútime hlavou, že takto sme predsa pred niekoľkými minútami nevyzerali.

Ako je možné, že fotografie nekopírujú našu zrkadlovú realitu?

Rozdiel medzi „obrazom“ v zrkadle a na fotografii je badateľný. Osoba, ktorú vidíme v zrkadle, je akoby obrátená. Veľmi stručne a jasne povedané, nie sme zvyknutí na svoju prevrátenú verziu samého seba.

Samozrejme, vidíme sa každý deň. Poznáme každý centimeter našej tváre, no keď nás niekto odfotí, zrazu nadobudnete pocit, že nie sme fotogenickí. Takže jeden z dôvodov, prečo nemáme radi fotenie nás samých, je ten, že tieto obrázky predstavujú pohľad na naše tváre, ktoré sú nám menej známe.

INZERCIA
Najkonkrétnejším a najznámejším obrazom našej tváre je odraz, ktorý vidíme v zrkadle. Je tam, keď si čistíme zuby, češeme vlasy, líčime sa. Preto nám nie je príjemné, keď sa obraz obráti. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Niečo je nesprávne

Stalo sa vám niekedy, že pri skupinovej fotografií ste si pripadali ako najmenej fotogenická osoba? Aj to je úplne normálne. Všetci sme zvyknutí na svoj odraz v zrkadle, všetci sme zvyknutí na vonkajší vzhľad ľudí, ktorých často stretávame. Teda tváre kamarátov vidíme úplne rovnako na fotke ako v skutočnosti, čo sa nedá povedať o nás.

Medzitým si všetci ostatní myslia presne to isté. Takže keď poviete svojej známej: „vyzeráš na fotke výborne“ a ona vám odpovie, že si to nemyslí, tak to z toho dôvodu, že sa vidí odlišne.

INZERCIA

Ďalším faktorom, ktorý vstupuje do hry, sú asymetrie tváre. Tie odraz v zrkadle vytláča – zjemňuje.

Nikto nemá dokonale symetrickú tvár

Inzercia
  • Väčšina ľudí si vlasy rozdeľuje nerovnomerne. Na jednej strane je ich viac a na druhej menej.
  • Ani veľkosť našich oči nie je rovnaká.
  • Hovorí sa, že obočie nie sú sestry, ale sesternice.
  • Dokonca aj náš úsmev je asymetrický, väčšina ľudí sa usmieva o niečo viac z jednej strany úst ako z druhej.
  • Ak je náš nos mierne zakrivený približne o 2 mm doľava, na fotografií sa zdá, že je o 4 mm napravo od miesta, kde ho očakávame
To, čo vidíme v zrkadlách, je presný opak toho, ako vyzeráme. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Je možné, že ste menej atraktívny, ako si myslíte

Štúdiou z roku 2008 sa dokázalo, že niektorí ľudia si myslia, že sú príťažlivejší ako v skutočnosti. V experimente výskumníci nafotili fotografie účastníkov tak, aby vyzerali atraktívnejšie a zmiešali ich s fotografiami, kde výrazne nezasiahli. Následne požiadali respondentov, aby vybrali fotografie, ktoré podľa nich zodpovedajú realite. Účastníci pochopiteľne siahali po tých „obrázkoch“, kde vyzerali lepšie.

Na druhú stranu iní odborníci tvrdia, že v ich štúdii zaznamenali zvýšený počet respondentov, ktorí mali tendenciu sa podceňovať v rámci výzoru. Dospeli však k záveru, že náš nepríjemný pocit, keď sa vidíme na fotografiách je porovnateľný so zážitkom, keď prvýkrát počujeme svoj vlastný hlas v nahrávke. Teda malo by ísť len o zvyk. Pokiaľ sa budeme dostatočne často nahrávať, tak sa „zmierime“ s tým, ako znieme. V tomto prípade by sme sa mali častejšie fotiť z každého uhla, aby sme sa zoznámili so svojou „zrkadlovou“ aj „fotoaparátovou“ verziou.

„Ľudia, ktorí si robia veľa selfie, sa cítia oveľa pohodlnejšie vo svojej vlastnej koži,“ tvrdí Pamela Rutledge, riaditeľka Centra mediálnej psychológie. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Impulz pre návštevu estetických kliník

V dnešnom svete instantne krásnych ľudí je náročne sa zmieriť s tým, že sme nedosiahli a pravdepodobne nikdy nedosiahneme súčasný ideál krásy. A fakt, že na fotografiách nevyzeráme tak dobre ako v zrkadle nášmu sebavedomiu nepomáha. Automaticky začneme premýšľať nad estetickými úpravami. Chceme zjemniť, najlepšie rovno odstrániť všetky asymetrie. No, nie vždy je tento „komplex“ opodstatnený.

Odborníci v štúdii, ktorú sme vyššie spomenuli sa zamerali na to, ako vysvetliť ľuďom, že ich nedostatky pramenia z nedostatočného oboznámenia sa s obráteným obrazom našej tváre.Existujú dve neinvazívne riešenia. Prvým je, že sa budeme častejšie fotiť, aby sme si na seba zvykli. Druhým riešením je kúpa reverzného zrkadla, tzv. true mirror.

 

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings