Zdravie

Toxická pozitivita: Keď je svet posadnutý šťastím

 • 15 decembra, 2022
 • 4 min read
Toxická pozitivita: Keď je svet posadnutý šťastím

Toxická pozitivita je presvedčenie, že bez ohľadu na to, ako hrozná alebo ťažká je situácia, ľudia by si mali zachovať pozitívne myslenie. Aj keď optimistické myslenie môže byť prínosom, toxická pozitivita odmieta všetky ťažké emócie v prospech radostnej a často falošne pozitívnej nálady.

Prejavy toxickej pozitivity

Príliš veľa pozitivity môže škodiť hlavne ľudom, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím. Namiesto toho, aby sa mohli podeliť o skutočné ľudské emócie a získať podporu a pochopenie, sú ich pocity odmietané, ignorované alebo priamo znevažované. Takéto prejavy nadpriemernej až nevhodne pozitivity viete rozpoznať aj v každodennom živote:

 • Skrývanie svojich skutočných pocitov.
 • Odmietnete negatívnych emócii.
 • Pocity viny za to, čo v skutočnosti cítite.
 • Banalizovanie hlbokých zážitkov iných ľudí pomocou motivačných citátov.
 • Snaha poskytnúť niekomu perspektívu (napr. „mohlo by to byť horšie“) namiesto toho, aby ste potvrdili jeho emocionálne prežívanie.
 • Zahanbovanie alebo karhanie druhých za vyjadrenie frustrácie.
toxická pozitivita
Ilustračná foto: Nick Fewings, Unsplash

Ako nám môže ublížiť toxická pozitivita?

Byť zdravým človekom znamená uvedomovať si seba a to, ako sa prejavujeme vo svete. Rovnováha a prijímanie dobrých aj zlých emócií má pozitívny vplyv na naše duševné zdravie.

 • Pocit viny: Táto filozofia núti človeka sa za každých okolností cítiť radostne. Ak však také pocity neprichádzajú, častokrát to skončí pocitom viny.
 • Vyhýbanie sa autentickým ľudským emóciám: Toxická pozitivita funguje ako vyhýbací mechanizmus. Keď sa ľudia venujú tomuto typu správania, umožňuje im to vyhnúť sa emocionálnym situáciám, ktoré im spôsobujú nepríjemné pocity.
 • Bráni rastu: Prehnaná pozitivita nám umožňuje vyhnúť sa pocitom, ktoré by mohli byť pre nás bolestivé. To nám však odopiera schopnosť čeliť náročným pocitom, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k rastu a hlbšiemu pochopeniu.
 • Ničí vzťahy: Ak niekoho zámerne uzemnite, keď sa s vami snaží podeliť o niečo ťažké, vytvoríte tým medzi vami priepasť. Nemôžete sa s niekým zblížiť, ak nie ste ochotní podporiť ho v jeho smútku alebo hneve.

Nepotlačujte emócie, práve naopak, všímajte si ich

Emócie fungujú ako nástroje. Negatívne emócie, ako napríklad hnev alebo strach, slúžia na to, aby nás upozornili na potenciálne nebezpečenstvo alebo ohrozenie, zatiaľ čo pozitívne emócie, ako napríklad šťastie, podporujú spojenie a príležitosti na tvorivosť.

INZERCIA

„Všetky emócie sú funkčné a majú svoj účel. Sú signálom pre osobu, ktorá ich prežíva, alebo pre osobu, ktorej sú komunikované,“ vysvetľuje psychológ Tabitha Kirkland.

„Radšej budem úplný, ako dobrý.“ Carl Jung (Ilustračná foto: Andrea Piacquadio, Pexels)

Ako pracovať so zložitými emóciami

1. Uvedomenie: Keď si uvedomíte emóciu, ktorú cítite, všimnite si, kde sa vo vašom tele nachádza. Môžete ju pociťovať ako bolesť žalúdka, stiahnutie hrdla, búšenie srdca alebo napätie niekde inde. Kľúčom k úspechu je nepotláčať emóciu. Ak ju budete v sebe uzatvárať, spôsobí to len to, že neskôr vypení na povrch, čo bude mať za následok ťažšie emócie alebo dokonca úplné emocionálne vypnutie.

2. Počúvanie: Aj vaše negatívne emócie sa vám snažia pomôcť, aby ste si uvedomili, čo sa deje, skôr než dôjde k veľkej kríze.

3. Identifikácia: Označte svoju emóciu menom.

4. Prijatie: Keď pociťujete určitú emóciu, nepopierajte ju. Priznajte si a akceptujte, že daná emócia je u vás prítomná, či už ide o úzkosť, smútok, alebo čokoľvek, čo v danom momente prežívate.

5. Pominuteľnosť emócií: Každá emócia je nestála. Vzniká, určitý čas v nás prebýva a potom zmizne.

6. Pýtajte sa a skúmajte: Venujte sa hlbšiemu skúmaniu toho, čo sa stalo. Zistite prečo ste pociťovali danú emóciu, čo ju vo vás spustilo a ako ste reagovali.

Kladenie si kritických otázok a skúmanie koreňov ťažkých emócií vám pomôže získať empatiu a náhľad do toho, čo práve prežívate.

 

Ilustračná foto: Unsplash, Mark Adriane

 

 

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings