Topíme sa v alkohole, závislé sú už aj neplnoleté deti

Alkoholizmus patrí k jedným z najrozšírenejších závislostí na svete, a to bez ohľadu na vek, pohlavie či sociálne postavenie. Často sa označuje ako „problém“ dospelých, no nie je výnimkou ani u detí a mladistvých. Podľa štatistík sa každý rok stáva závislým od alkoholu stále viac a viac mladších ľudí, vrátane detí do 15 rokov. Od alkoholu sú… Prečítať celé
Vydané 6. februára 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Alkoholizmus patrí k jedným z najrozšírenejších závislostí na svete, a to bez ohľadu na vek, pohlavie či sociálne postavenie. Často sa označuje ako „problém“ dospelých, no nie je výnimkou ani u detí a mladistvých. Podľa štatistík sa každý rok stáva závislým od alkoholu stále viac a viac mladších ľudí, vrátane detí do 15 rokov.

Od alkoholu sú závislé už aj deti

Najnovšie čísla Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že počet hospitalizácií v dôsledku závislosti od alkoholu stúpol, a to najmä v mladších vekových kategóriách. Alkohol je na našom území dlhodobým problémom.

Nie nadarmo sa hovorí, že sme národ alkoholikov. Predbiehame sa v tom, kto viac vypije a kto dlhšie vydrží. Deťom nejdeme najlepším príkladom.

Alkohol ma priamy súvis so samovraždami, smrteľnými dopravnými nehodami (o ktorých sme vám písali TU), závislosťami či psychickými poruchami. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa situácia počas koronavírusovej pandémie ešte zhoršila. V tomto čase globálna spotreba alkoholu stúpla, pričom Slovensko s viac ako 11 litrami na obyvateľa výrazne prekonalo aj európsky aj svetový priemer.

Na grafe pozorujeme kolísavý trend. S nástupom pandémie (2019) bol maloletým častejšie diagnostikovaný syndróm závislosti. Inak tomu nebolo ani v roku 2021, keď došlo k nárastu počtu hospitalizácií vo vekovej skupine 10-19 rokov.

Prečo deti konzumujú alkohol?

Alkohol môže zmeniť správanie človeka, viesť k agresivite a deštruktívnemu konaniu, čo môže mať negatívne následky nielen pre jedinca, ale aj pre jeho rodinu a blízkych.

Alkohol môže spôsobiť, že teenageri budú konať nezodpovedne a riskantne, čo môže viesť k úrazu alebo dokonca smrti. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Deti pijú alkohol z rôznych dôvodov – chcú skúsiť niečo nové, nátlak skupiny, chcú sa cítiť dospelejšie, nuda alebo sú „len“ v strese. Avšak pitie alkoholu v mladom veku môže mať vážne následky pre ich zdravie a vývoj. Takisto je tu zvýšené riziko závislosti na alkohole v budúcnosti. Preto je dôležité, aby sa rodičia rozprávali s deťmi o dôsledkoch konzumácie alkoholu a podporovali ich v zdravších voľbách.

Dôsledky alkoholu na maloletých

Účinky alkoholu na mladých ľudí nie sú rovnaké ako pri dospelých. Zatiaľ čo konzumácia alkoholu môže predstavovať zdravotné riziká a spôsobiť neopatrné správanie vo všetkých vekových skupinách, pre mladých ľudí je to ešte nebezpečnejšie.

Keďže telá maloletých ešte stále rastú, alkohol môže výrazne zasiahnuť do ich vývoja. To robí mladých ľudí obzvlášť zraniteľnými. Alkohol môže poškodiť mozog v období, keď sa ešte vyvíja, čo vplýva na kognitívne funkcie, ako napríklad pamäť, koncentrácia a schopnosť učiť sa. Môže tiež zvýšiť riziko vzniku závislosti a iných duševných zdravotných problémov.

Okrem toho hrozí rakovina úst a hrdla či cirhóza pečene a srdcové choroby

Okrem toho môže užívanie alkoholu v mladom veku viesť k nezodpovednému správaniu, ako sú napríklad autonehody, konflikty a rizikové sexuálne správanie. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Alkohol znižuje zábrany a zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia budú robiť veci, ktoré by normálne nerobili. Mladí sú obzvlášť ohrození, pretože vo svojej životnej fáze stále skúšajú posúvať hranice.

Jedno z piatich dievčat (a jeden z desiatich chlapcov) vo veku 14 až 15 rokov zachádza pri sexuálnom styku (po požití alkoholu) ďalej, ako by chcelo. V najvážnejších prípadoch môže alkohol viesť k tomu, že sa stanú obeťou sexuálneho zneužitia.

Okrem toho alkohol mení spôsob myslenia. Pri určitej hladine sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budú ľudia konať nedbanlivo. Ak maloletí pijú alkohol, je väčšia pravdepodobnosť, že sa dostanú do nebezpečných situácií/ život ohrozujúcich situácií.

Napríklad hrozí, že vylezú na strechu alebo niekde inde a spadnú. Alebo by mohli verbálne napadnúť niekoho, kto by im slová oplatil fyzickou silou. Je tiež pravdepodobnejšie, že sa sami stanú agresívnymi.

Počuli ste o suchom februári?

Suchý február je kampaň, v ktorej sa môže verejnosť otestovať, ako zvláda mesiac abstinencie od alkoholu. Cieľom je zvýšiť povedomie ohľadom rakoviny v súvislosti s konzumáciou alkoholu a získať peniaze na výskum.

Konzumácia alkoholu zvyšuje riziko vzniku rakoviny hlavy a krku, prsníka, pažeráka, pečene, žalúdka a pankreasu.

Ešte stále však nie je neskoro zapojiť sa. Hoci ide o 28-dňovú výzvu, tak ani šiesty február nie je neskorý začiatok. Šírme teda povedomie naprieč generáciami, že alkohol nie je cesta a mladí ľudia by si mali nájsť lepší koníček.

Pokračujte na ďalší príspevok »