Lifestyle

Topíme sa v alkohole, závislé sú už aj neplnoleté deti

  • 6 februára, 2023
  • 5 min read
Topíme sa v alkohole, závislé sú už aj neplnoleté deti

Alkoholizmus patrí k jedným z najrozšírenejších závislostí na svete, a to bez ohľadu na vek, pohlavie či sociálne postavenie. Často sa označuje ako „problém“ dospelých, no nie je výnimkou ani u detí a mladistvých. Podľa štatistík sa každý rok stáva závislým od alkoholu stále viac a viac mladších ľudí, vrátane detí do 15 rokov.

Od alkoholu sú závislé už aj deti

Najnovšie čísla Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že počet hospitalizácií v dôsledku závislosti od alkoholu stúpol, a to najmä v mladších vekových kategóriách. Alkohol je na našom území dlhodobým problémom.

Nie nadarmo sa hovorí, že sme národ alkoholikov. Predbiehame sa v tom, kto viac vypije a kto dlhšie vydrží. Deťom nejdeme najlepším príkladom.

Alkohol ma priamy súvis so samovraždami, smrteľnými dopravnými nehodami (o ktorých sme vám písali TU), závislosťami či psychickými poruchami. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa situácia počas koronavírusovej pandémie ešte zhoršila. V tomto čase globálna spotreba alkoholu stúpla, pričom Slovensko s viac ako 11 litrami na obyvateľa výrazne prekonalo aj európsky aj svetový priemer.

INZERCIA

Na grafe pozorujeme kolísavý trend. S nástupom pandémie (2019) bol maloletým častejšie diagnostikovaný syndróm závislosti. Inak tomu nebolo ani v roku 2021, keď došlo k nárastu počtu hospitalizácií vo vekovej skupine 10-19 rokov.

Prečo deti konzumujú alkohol?

Alkohol môže zmeniť správanie človeka, viesť k agresivite a deštruktívnemu konaniu, čo môže mať negatívne následky nielen pre jedinca, ale aj pre jeho rodinu a blízkych.

Alkohol môže spôsobiť, že teenageri budú konať nezodpovedne a riskantne, čo môže viesť k úrazu alebo dokonca smrti. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Deti pijú alkohol z rôznych dôvodov – chcú skúsiť niečo nové, nátlak skupiny, chcú sa cítiť dospelejšie, nuda alebo sú „len“ v strese. Avšak pitie alkoholu v mladom veku môže mať vážne následky pre ich zdravie a vývoj. Takisto je tu zvýšené riziko závislosti na alkohole v budúcnosti. Preto je dôležité, aby sa rodičia rozprávali s deťmi o dôsledkoch konzumácie alkoholu a podporovali ich v zdravších voľbách.

Dôsledky alkoholu na maloletých

Účinky alkoholu na mladých ľudí nie sú rovnaké ako pri dospelých. Zatiaľ čo konzumácia alkoholu môže predstavovať zdravotné riziká a spôsobiť neopatrné správanie vo všetkých vekových skupinách, pre mladých ľudí je to ešte nebezpečnejšie.

Keďže telá maloletých ešte stále rastú, alkohol môže výrazne zasiahnuť do ich vývoja. To robí mladých ľudí obzvlášť zraniteľnými. Alkohol môže poškodiť mozog v období, keď sa ešte vyvíja, čo vplýva na kognitívne funkcie, ako napríklad pamäť, koncentrácia a schopnosť učiť sa. Môže tiež zvýšiť riziko vzniku závislosti a iných duševných zdravotných problémov.

Okrem toho hrozí rakovina úst a hrdla či cirhóza pečene a srdcové choroby

Okrem toho môže užívanie alkoholu v mladom veku viesť k nezodpovednému správaniu, ako sú napríklad autonehody, konflikty a rizikové sexuálne správanie. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Alkohol znižuje zábrany a zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia budú robiť veci, ktoré by normálne nerobili. Mladí sú obzvlášť ohrození, pretože vo svojej životnej fáze stále skúšajú posúvať hranice.

Jedno z piatich dievčat (a jeden z desiatich chlapcov) vo veku 14 až 15 rokov zachádza pri sexuálnom styku (po požití alkoholu) ďalej, ako by chcelo. V najvážnejších prípadoch môže alkohol viesť k tomu, že sa stanú obeťou sexuálneho zneužitia.

Okrem toho alkohol mení spôsob myslenia. Pri určitej hladine sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budú ľudia konať nedbanlivo. Ak maloletí pijú alkohol, je väčšia pravdepodobnosť, že sa dostanú do nebezpečných situácií/ život ohrozujúcich situácií.

Napríklad hrozí, že vylezú na strechu alebo niekde inde a spadnú. Alebo by mohli verbálne napadnúť niekoho, kto by im slová oplatil fyzickou silou. Je tiež pravdepodobnejšie, že sa sami stanú agresívnymi.

Počuli ste o suchom februári?

Suchý február je kampaň, v ktorej sa môže verejnosť otestovať, ako zvláda mesiac abstinencie od alkoholu. Cieľom je zvýšiť povedomie ohľadom rakoviny v súvislosti s konzumáciou alkoholu a získať peniaze na výskum.

Konzumácia alkoholu zvyšuje riziko vzniku rakoviny hlavy a krku, prsníka, pažeráka, pečene, žalúdka a pankreasu.

Ešte stále však nie je neskoro zapojiť sa. Hoci ide o 28-dňovú výzvu, tak ani šiesty február nie je neskorý začiatok. Šírme teda povedomie naprieč generáciami, že alkohol nie je cesta a mladí ľudia by si mali nájsť lepší koníček.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings