Theodore Sedgwick – „Spojené štáty sú miestom, kde sa plnia sny “

Theodore Sedgwick je veľvyslancom Spojených štátov na Slovensku, pričom túto funkciu vykonáva od 4. júna 2013. Po úspešnom absolvovaní Harvard College, na ktorej študoval osmanskú históriu, pôsobil v rôznych komerčných aj nekomerčných organizáciách. Založil vydavateľstvo Pasha Publications, energetickú firmu Io Energy, pracoval v radách spoločností Inside Higher Ed, Atlantic Information Services a Washington Business Information. Značná časť jeho aktivít… Prečítať celé
Vydané 13. augusta 2014 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

Theodore Sedgwick je veľvyslancom Spojených štátov na Slovensku, pričom túto funkciu vykonáva od 4. júna 2013. Po úspešnom absolvovaní Harvard College, na ktorej študoval osmanskú históriu, pôsobil v rôznych komerčných aj nekomerčných organizáciách. Založil vydavateľstvo Pasha Publications, energetickú firmu Io Energy, pracoval v radách spoločností Inside Higher Ed, Atlantic Information Services a Washington Business Information. Značná časť jeho aktivít naberá aj dobročinný rozmer, keďže jeho kariéra zahrŕňa aj pôsobenie v charitatívnych organizáciach ako Civil War Preservation Trust, Wetlands America Trust a Land Trust Alliance. My sme sa Theodora Sedgwicka pýtali nielen na jeho pohľad na zahraničnú politiku USA.

   1) Zastupujete na diplomatickej úrovni USA v SR. Čo táto práca predstavuje, obnáša?

   Na diplomatickej úrovni jednoducho zastávam pre US pozície v zahraničnej politike. Avšak, je dôležité poznamenať, že moja práca diplomata zahŕňa veľa iných aspektov, ako napríklad podporovanie obchodu a investícii, spoluprácu s armádou a bezpečnosťou, kultúrnu a vzdelávaciu výmenu a rôzne iné témy. To je to, čo robí túto prácu takou zaujímavou.

   2) Čitatelia si už mali možnosť prečítať viacero rozhovorov s Vami v rôznych médiách na Slovensku, avšak čo by čitateľov nášho magazínu zaujímalo je, ako vnímate podnikateľské prostredie v SR a aký je podľa Vás rozdiel s tým v USA?

   Berúc všetko do úvahy, Slovensko má dobrú klímu pre priame zahraničné investície. Kvalifikovanú pracovnú silu, všeobecne flexibilný zákonník práce a primerane nízke dane, to všetko je pozitívne. Avšak veľa spoločností, ktoré obchodujú na Slovensku, vyjadruje obavy o právne princípy v krajine a tento pohľad s nimi zdieľam. Firmy hovoria, že nemajú dôveru v spoľahlivosť súdnictva, čo je vážny problém.

   3) Prečo si myslíte, že vyhral stúpenec demokratickej strany Barack Obama prezidentské voľby v USA už druhý krát?

   V posledných voľbách v US sme mali dvoch dobrých kandidátov. Domnievam sa, že vcelku voliči preferovali prístup prezidenta Obamu k hospodárskej politike. Avšak, americká verejnosť je všeobecne celkom rovnomerne rozdelená v mnohých kľúčových otázkach.

   4) Čo môžu očakávať USA v druhom volebnom období od B. Obamu? Aké zmeny budú plynúť pre zahraničnú politiku?

   Nemyslím si, že počas druhého obdobia prezidenta Obamu budú v zahraničnej politike významné zmeny. Domnievam sa, že mnohých Európanov sa týka to, že US presúva svoju pozornosť preč z Európy do Ázie.

   Zatiaľ čo US jasne zameriava viac svojej pozornosti na ázijskú bezpečnosť a komerčné záležitosti, vôbec to nie je na úkor vzťahu US s Európou. Ako môžete vidieť so začatím rokovaní o uzavretí dohody o voľnom obchodovaní s EÚ, vidíme tento vzťah ako rozhodujúci, aj strategicky aj ekonomicky.

   Celosvetová ekonomika a recesia je vážny problém. Posledné mesiace naznačujú, že v USA sa už blýska na lepšie časy.

   5) Ako to vidíte s porovnaním s Európou?

   Vyjadrili sme naše znepokojenie, že v Európe môže byť kladený nadmerný dôraz na nutnú úspornosť, čo vedie k pokračujúcej recesii v Európe. Posudzovania v prospech rast, ktoré robil prezident Obama v US – so stimulujúcim balíkom, kvantitatívnym povoľovaním a s ukrojovaním daní – majú úspech v narastaní našej ekonomiky a znižovaní nezamestnanosti.

  6) Po zvolení za prezidenta mal B. Obama vo februári tohto roku veľmi akčný príhovor v senáte s množstvom detailov o rôznych témach, bez toho, aby uvedený text čítal. Ktorá časť Vás najviac zaujala?

   Príhovor bol automapou pre prezidentovo druhé obdobie predkladajúc politiku, ktorú chce uzákoniť po zvyšok jeho času v úrade. Bol som zasiahnutý najmä jeho zameraním sa na robenie potrebných rozhodnutí na zníženie nášho rozpočtu, ale v rovnakom čase pokračovaním investícii do vecí ako infraštruktúra a vzdelávanie. Tiež zdôraznil potrebu obnoviť americkú strednú vrstvu, ktorá bola tvrdo zasiahnutá najmä ekonomickou recesiou. Nakoniec výrečne hovoril o potrebe imigračnej reformy a pre obe politické strany, aby sa stretli a riešili výzvy, ktorým US čelia.

   7) Spojené štáty od svojho vzniku rastú hlavne na vlne imigrácie, táto téma je dôležitá aj pre súčasnú vládnu administratívu. Aký je Váš názor na túto tému?

   Spojené štáty sú národom imigrantov a naša krajina sa obohacuje vlnami imigrantov, ktorí prichádzajú na naše pobrežia. Prezident Obama by chcel liberalizovať našu imigračnú politiku tým, že dá niektorým ilegálnym imigrantom cestu k občianstvu, zatiaľ čo bude posilňovať naše hranice pred ďalšími ilegálnymi imigráciami. Náš kongres sa tomu práve teraz venuje.

   8) Na svojej pozícii veľvyslanca spolu s manželkou reprezentujete krajinu, kde sa šikovným vedia plniť sny. Čo si myslíte o tomto výroku?

   Moja žena a ja určite veríme, že Spojené štáty sú miestom, kde sa plnia sny. Niekto ako Barack Obama môže prísť z rozpadnutej biraciálnej rodiny s málo prostriedkami a stať sa prezidentom Spojených štátov. A veľa podnikateľov sa môže stať milionármi takmer počas noci.

   9) V minulosti ľudia ako A. Carnegie či Rockefeller urobili veľmi veľa pre krajinu a ľudí v USA. V súčasnosti ich nasledovníci W. Buffet či B. Gates a ďalší idú rovnakou cestou. Prečo si myslíte, že práve firmy a ľudia z USA patria k najväčším filantropom vo svete?

   Alexis de Tocqueville, francúzsky politický mysliteľ a historik, cestoval do Spojených štátov v 1830- tych a komentoval, akí boli Američania štedrí a pohostinní. Možno to začalo, keď boli osadníci závislí na dobročinnosti skorších usadlíkov v krajine. Avšak ja verím, že je pravdou, že Američania sú vcelku štedrí ľudia a chcú to vrátiť spoločnosti.

   10) Ak sa Vás môžeme opýtať, čo je Vašim životným krédom?

   „Rozdávať peniaze len tak je jednoduché a dokáže to každý. Ale rozhodnúť sa, komu dať peniaze, koľko, kedy a prečo, to nevie každý a už vôbec to nie je jednoduché. Preto je to tak, že takáto vynikajúca kvalita je vzácna, chvályhodná a ušľachtilá.“ Aristoteles

theo

Vladimír Orth

Pokračujte na ďalší príspevok »