Ľudia Slovensko

Theodore Sedgwick – „Spojené štáty sú miestom, kde sa plnia sny “

  • 13 augusta, 2014
  • 6 min read
Theodore Sedgwick – „Spojené štáty sú miestom, kde sa plnia sny “

Theodore Sedgwick je veľvyslancom Spojených štátov na Slovensku, pričom túto funkciu vykonáva od 4. júna 2013. Po úspešnom absolvovaní Harvard College, na ktorej študoval osmanskú históriu, pôsobil v rôznych komerčných aj nekomerčných organizáciách. Založil vydavateľstvo Pasha Publications, energetickú firmu Io Energy, pracoval v radách spoločností Inside Higher Ed, Atlantic Information Services a Washington Business Information. Značná časť jeho aktivít naberá aj dobročinný rozmer, keďže jeho kariéra zahrŕňa aj pôsobenie v charitatívnych organizáciach ako Civil War Preservation Trust, Wetlands America Trust a Land Trust Alliance. My sme sa Theodora Sedgwicka pýtali nielen na jeho pohľad na zahraničnú politiku USA.

   1) Zastupujete na diplomatickej úrovni USA v SR. Čo táto práca predstavuje, obnáša?

   Na diplomatickej úrovni jednoducho zastávam pre US pozície v zahraničnej politike. Avšak, je dôležité poznamenať, že moja práca diplomata zahŕňa veľa iných aspektov, ako napríklad podporovanie obchodu a investícii, spoluprácu s armádou a bezpečnosťou, kultúrnu a vzdelávaciu výmenu a rôzne iné témy. To je to, čo robí túto prácu takou zaujímavou.

   2) Čitatelia si už mali možnosť prečítať viacero rozhovorov s Vami v rôznych médiách na Slovensku, avšak čo by čitateľov nášho magazínu zaujímalo je, ako vnímate podnikateľské prostredie v SR a aký je podľa Vás rozdiel s tým v USA?

   Berúc všetko do úvahy, Slovensko má dobrú klímu pre priame zahraničné investície. Kvalifikovanú pracovnú silu, všeobecne flexibilný zákonník práce a primerane nízke dane, to všetko je pozitívne. Avšak veľa spoločností, ktoré obchodujú na Slovensku, vyjadruje obavy o právne princípy v krajine a tento pohľad s nimi zdieľam. Firmy hovoria, že nemajú dôveru v spoľahlivosť súdnictva, čo je vážny problém.

INZERCIA

   3) Prečo si myslíte, že vyhral stúpenec demokratickej strany Barack Obama prezidentské voľby v USA už druhý krát?

   V posledných voľbách v US sme mali dvoch dobrých kandidátov. Domnievam sa, že vcelku voliči preferovali prístup prezidenta Obamu k hospodárskej politike. Avšak, americká verejnosť je všeobecne celkom rovnomerne rozdelená v mnohých kľúčových otázkach.

INZERCIA

   4) Čo môžu očakávať USA v druhom volebnom období od B. Obamu? Aké zmeny budú plynúť pre zahraničnú politiku?

   Nemyslím si, že počas druhého obdobia prezidenta Obamu budú v zahraničnej politike významné zmeny. Domnievam sa, že mnohých Európanov sa týka to, že US presúva svoju pozornosť preč z Európy do Ázie.

Inzercia

   Zatiaľ čo US jasne zameriava viac svojej pozornosti na ázijskú bezpečnosť a komerčné záležitosti, vôbec to nie je na úkor vzťahu US s Európou. Ako môžete vidieť so začatím rokovaní o uzavretí dohody o voľnom obchodovaní s EÚ, vidíme tento vzťah ako rozhodujúci, aj strategicky aj ekonomicky.

   Celosvetová ekonomika a recesia je vážny problém. Posledné mesiace naznačujú, že v USA sa už blýska na lepšie časy.

   5) Ako to vidíte s porovnaním s Európou?

   Vyjadrili sme naše znepokojenie, že v Európe môže byť kladený nadmerný dôraz na nutnú úspornosť, čo vedie k pokračujúcej recesii v Európe. Posudzovania v prospech rast, ktoré robil prezident Obama v US – so stimulujúcim balíkom, kvantitatívnym povoľovaním a s ukrojovaním daní – majú úspech v narastaní našej ekonomiky a znižovaní nezamestnanosti.

  6) Po zvolení za prezidenta mal B. Obama vo februári tohto roku veľmi akčný príhovor v senáte s množstvom detailov o rôznych témach, bez toho, aby uvedený text čítal. Ktorá časť Vás najviac zaujala?

   Príhovor bol automapou pre prezidentovo druhé obdobie predkladajúc politiku, ktorú chce uzákoniť po zvyšok jeho času v úrade. Bol som zasiahnutý najmä jeho zameraním sa na robenie potrebných rozhodnutí na zníženie nášho rozpočtu, ale v rovnakom čase pokračovaním investícii do vecí ako infraštruktúra a vzdelávanie. Tiež zdôraznil potrebu obnoviť americkú strednú vrstvu, ktorá bola tvrdo zasiahnutá najmä ekonomickou recesiou. Nakoniec výrečne hovoril o potrebe imigračnej reformy a pre obe politické strany, aby sa stretli a riešili výzvy, ktorým US čelia.

   7) Spojené štáty od svojho vzniku rastú hlavne na vlne imigrácie, táto téma je dôležitá aj pre súčasnú vládnu administratívu. Aký je Váš názor na túto tému?

   Spojené štáty sú národom imigrantov a naša krajina sa obohacuje vlnami imigrantov, ktorí prichádzajú na naše pobrežia. Prezident Obama by chcel liberalizovať našu imigračnú politiku tým, že dá niektorým ilegálnym imigrantom cestu k občianstvu, zatiaľ čo bude posilňovať naše hranice pred ďalšími ilegálnymi imigráciami. Náš kongres sa tomu práve teraz venuje.

   8) Na svojej pozícii veľvyslanca spolu s manželkou reprezentujete krajinu, kde sa šikovným vedia plniť sny. Čo si myslíte o tomto výroku?

   Moja žena a ja určite veríme, že Spojené štáty sú miestom, kde sa plnia sny. Niekto ako Barack Obama môže prísť z rozpadnutej biraciálnej rodiny s málo prostriedkami a stať sa prezidentom Spojených štátov. A veľa podnikateľov sa môže stať milionármi takmer počas noci.

   9) V minulosti ľudia ako A. Carnegie či Rockefeller urobili veľmi veľa pre krajinu a ľudí v USA. V súčasnosti ich nasledovníci W. Buffet či B. Gates a ďalší idú rovnakou cestou. Prečo si myslíte, že práve firmy a ľudia z USA patria k najväčším filantropom vo svete?

   Alexis de Tocqueville, francúzsky politický mysliteľ a historik, cestoval do Spojených štátov v 1830- tych a komentoval, akí boli Američania štedrí a pohostinní. Možno to začalo, keď boli osadníci závislí na dobročinnosti skorších usadlíkov v krajine. Avšak ja verím, že je pravdou, že Američania sú vcelku štedrí ľudia a chcú to vrátiť spoločnosti.

   10) Ak sa Vás môžeme opýtať, čo je Vašim životným krédom?

   „Rozdávať peniaze len tak je jednoduché a dokáže to každý. Ale rozhodnúť sa, komu dať peniaze, koľko, kedy a prečo, to nevie každý a už vôbec to nie je jednoduché. Preto je to tak, že takáto vynikajúca kvalita je vzácna, chvályhodná a ušľachtilá.“ Aristoteles

theo

Vladimír Orth

About Author

Vladimír Orth

Predchádzajúci príspevok

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings