Otvorenie novej sezóny v SND v znamení klasiky

   Úvodné gala predstavenie sezóny – operu Svätopluk – pripravilo vedenie Slovenského národného divadla (SND) pri príležitosti 20. výročia úmrtia skladateľa Eugena Suchoňa a 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Dielo mapuje jedno z najdôležitejších období našej histórie, ktoré nezmazateľne predurčilo náš historický vývoj. V obraze Svätopluka tvorcovia opery ponúkajú štúdiu panovníka túžiaceho po jednote svojej ríše. Túto ústrednú postavu nechápu schematicky. Dávajú jej… Prečítať celé
Vydané 13. augusta 2014 / Autor / Obsahuje tieto témy: ,

   Úvodné gala predstavenie sezóny – operu Svätopluk – pripravilo vedenie Slovenského národného divadla (SND) pri príležitosti 20. výročia úmrtia skladateľa Eugena Suchoňa a 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Dielo mapuje jedno z najdôležitejších období našej histórie, ktoré nezmazateľne predurčilo náš historický vývoj. V obraze Svätopluka tvorcovia opery ponúkajú štúdiu panovníka túžiaceho po jednote svojej ríše. Túto ústrednú postavu nechápu schematicky. Dávajú jej bolestné rysy človeka, ktorý vo svojich snahách zlyháva. Hudobnodramatické „ostrie“ tohto diela autor vybrúsil v príkrom konflikte pohanstva na jednej strane a nového kresťanského posolstva na strane druhej. Suchoňov Svätopluk však v žiadnom prípade nie je len historickým plátnom opisujúcim slovanské dejiny. Veď dielo sa končí bolestne, tragicky – a vrcholí predpoveďou, že potrvá celých tisíc rokov, kým sa túžba po slobode a jednote splní.

   Pri príležitosti 200. výročia narodenia Giuseppe Verdiho uvedie Opera SND v réžii Martina Schülera populárnu operu Rigoletto, v ktorej sa predstaví slovenská spevácka elita spolu s kvalitnými zahraničnými hosťami. Jedno z najznámejších diel veľkého talianskeho majstra netreba zvlášť predstavovať. Dráma Victora Huga Kráľ sa zabáva bola pre Verdiho ideálnym námetom na stvárnenie veľkých vášní, spoločenskokritického pohľadu i dojímavej osobnej línie. Hlavný hrdina, dvorný šašo alias panský prisluhovač Rigoletto, je postavený pred dilemu: prežiť za každú cenu bez existenčnej ujmy v nemravnom prostredí, nehľadieť na dôsledky svojho správania alebo sa postaviť na odpor, ako to dokázal gróf Monterone, lebo v živote sa za každý čin platí, a to niekedy veľmi draho, stratou toho najcennejšieho – v tomto príbehu milovanej dcéry Gildy.

   V Činohre SND predstavuje nadchádzajúca sezóna defilé veľkých klasických titulov – divadelné adaptácie románu Gustava Flauberta Madam Bovary (dramatizácia Iva Klestilová, réžia Eduard Kudláč) a Jana Eyrová od Charlotte Brontëovej (dramatizácia Anna Saavedra, réžia Marián Amsler). Oba tituly prinášajú na javisko príbeh silných žien, ktoré hľadajú svoje šťastie mimo spoločenské konvencie.

   Madam Bovary – to je Ema, krásna mladá dáma vychovávaná v kláštore, ktorá sa vydá za dedinského lekára Karola. Ich manželstvo však šťastné nie je. Karol nie je zlý muž. Naopak. Je dobrý, milý, dôverčivý až plachý. Nechápe však dušu svojej ženy a neuvedomuje si, že pokiaľ nenájde spôsob, ako ju urobiť šťastnou, vystavuje ju pokušeniu hľadať šťastie u niekoho iného.

   Sympatická, prirodzene pokorná a zároveň silná, sebavedomá Jana Eyrová takisto prekonáva rigidné spoločenské obmedzenia svojej doby. Harmóniou svojej vonkajšej a vnútornej krásy predstavuje svetlý protipól nielen voči dusivej šedivosti zošnurovanej spoločnosti, ktorá sa ju od detstva snaží deformovať, ale aj voči temným tajomstvám a živelnosti Rochestra – muža, ktorého oddane miluje napriek zdanlivo neprekonateľným prekážkam. Téma sebavedome a cieľavedome zvolenej obete ako jedinej cesty k očiste a dosiahnutiu cieľa je aj dnes, či práve dnes, prekvapujúco povznášajúca.

   Dlho očakávanou premiérou Baletu SND pred koncom roka bude Čajkovského Luskáčik. Premiéra detského baletu s vianočnou tematikou je návratom k tradičnej a najoceňovanejšej verzii ruského choreografa Vajnonena. Vo výpravne veľkorysej inscenácii, plnej výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, sa detskí diváci spolu s Luskáčikom vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov a členov zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.


New season at the Slovak National Theatre opens with classics

   The opening gala performance of the season – the opera Svätopluk – commemorates the 20th anniversary of the death of its composer Eugen Suchoň and the 1150th anniversary of the arrival of Cyril and Methodius in Great Moravia. This monumental historic drama is not only a celebration of the famous history of Western Slavs, but also a convincing music drama, with a complex inner world of the leading characters. Svätopluk faces a dilemma: to fight for the new Christian future, or to give way to the Pagans; to follow the heritage of Rastislav, or to remain in power at any cost? Svätopluk also experiences the personal drama of a king who committed serious moral crimes on his way to power. His reconciliation with God and his own conscience comes as a culmination of the drama at the end, in form of a prophetic wisdom and lenience.

   On the occasion of the 200th anniversary of Guiseppe Verdi’s birth, the Slovak National Theatre Opera stages a new production of Rigoletto directed by Martin Schüller with a cast featuring leading Slovak singers and excellent foreign guests as well. There is no need to introduce one of the most famous works by the great Italian maestro to an opera visitor. Victor Hugo’s drama Le roi s’amuse was an ideal story for Verdi, containing great passion, a critical view of the society and a touching personal line. Rigoletto, the leading character, a court’s jester alias minion of the noblemen, has got a dilemma: to survive with no harm in a shameful environment, to ignore the consequences of his own behaviour, or to protest as Count Monterone did. One has to pay a price for each action in life, and sometimes the price is very high, and means losing what is most precious to us, in this story his beloved daughter Gilda.Luskáčik/The Nutracker

   The start of the season of the drama ensemble is dedicated to great classical works. Both Flaubert’s Madame Bovary and Jane Eyre by Charlotte Brontëdepict the story of strong women looking for their happiness, breaking social norms in their times.

   Madame Bovary – Emma, a beautiful young woman who received good education in a convent marries Charles, a countryside medical doctor. But their marriage is not a happy one. Charles is not a bad man. On the contrary, he is good, nice, trusting and even shy. He does not understand his wife and he is not aware of the fact that without finding the way to make her happy, she will be exposed to the temptation to find the happiness with somebody else. He is not able to reach her soul and so Emma lives her life as in a dream.

   The novel Jane Eyre written by the English writer Charlotte Brontë, is a story of an amiable, naturally humble, but at the same time strong Jane, who overcomes the rigid limitations of Victorian conventions. In the harmony of her outer and inner beauty she presents a positive counterpart not only against the repressive greyness of the regimented society, which has been trying to deform her, but also against those dark secrets and the spontaneity of Rochester, the man she truly loves in spite of seemingly invincible obstacles. The topic of consciously and resolutely chosen sacrifice, as the only way leading to a purge and meeting one’s goal is surprisingly inspiring even today, or especially today.

   Táňa Pauhofová ako/as Ema BovaryThe eagerly awaited new production of Tchaikovsky’s The Nutcracker based on the traditional version by Vassily Vajnonen, choreographed and directed by Rafael Avnikjan and Jozef Dolinský, shall première in December. This Christmas-themed ballet for children returns in the traditional and highly acclaimed version of the Russian choreographer Vainonen. The visually striking production with beautiful sets and costumes and sophisticated technical variations takes children on a fairy-tale journey through the popular Christmas story together with the Nutcracker and soloists and ensemble of the Slovak National Theatre Ballet and students of Eva Jaczová Dance Conservatory in Bratislava.

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.