Ľudia Zdravie

Syndróm Márie Antoinetty nemá vedecké opodstatnenie, napriek tomu existuje

  • 25 apríla, 2022
  • 5 min read
Syndróm Márie Antoinetty nemá vedecké opodstatnenie, napriek tomu existuje

Predtým ako prišla posledná francúzska kráľovná o hlavu, stratila aj pôvodnú farbu svojich vlasov. Dokazuje syndróm Márie Antoinetty, že je možné zo dňa na deň zosivieť kvôli nezvládnuteľnému stresu?

Vlasy jej zbeleli behom jednej noci

Písal sa rok 1790. Francúzska revolúcia bola viac než len nápad skloňovaný medzi nespokojnými obyvateľmi. Šľachta preto nemala veľmi na výber – ak chceli prežiť, museli opustiť Paríž. Plán vyzeral nasledovne. Mária Antoinetta spolu s manželom Ľudovítom XVI. utiekla zo zámku v prestrojení za guvernantku a komorníka. Presúvať sa mali cez územia kontrolované jej bratom, cisárom Jozefom II. Napriek väčšinovej nedôvere revolucionárov im ostávala ešte posledná nádej, 10-tisícová armáda. Práve vďaka jej ochrane by sa bezpečne mohli dostať späť na trón.

„Sloboda, rovnosť, bratstvo.“ Motto, ktoré zjednotilo francúzsky národ a zvrhlo márnotratnú monarchiu. zdroj: pixabay.com

Správy o ich úteku rýchlo prenikli na verejnosť a francúzska národná garda začala s hľadaním kráľovskej rodiny. V meste Varennes ich krytie prezradila kráľova podobizeň na jednej z bankoviek. Za sprievodu davu gardistov a ozbrojených občanov sa dvojica panovníkov vrátila do Paríža. Okrem toho, že oboch čakal jasný rozsudok smrti, Mária Antoinetta si prešla ešte jednou zmenou.

Hoci rada nosila výstredné príčesky a okázalé parochne, jej vlasy si zachovávali prirodzený plavý odtieň. Stačilo však pár hodín a farba vlasov sa dramaticky zmenila. „Za jednu jedinú noc sa stali bielymi akoby bola sedemdesiatročná žena,“ povedala dvorná dáma, Henriette Campan. Deň pred naplnením rozsudku mala kráľovná iba 38 rokov. Jej manžela dostihla smrť sťatím hlavy v januári, 16. októbra 1793 ho nasledovala aj ona.

INZERCIA

Zosiveli, keď pozerali smrti do očí

Syndróm Márie Antoinetty sa prejavil aj pri inej panovníčke odsúdenej na smrť. Rovnaký stav zažila vtedy 44-ročná škótska kráľovná Mária Stuartová. V predvečer popravy sa jej medené vlasy zmenili na biele. Šľachtic Pierre de Bourdeille ako svedok situáciu popísal priam dojemne: „Nebol to vek, kvôli ktorému jej zbeleli vlasy, ale prežité tragédie a nešťastia, hlavne počas pobytu vo väzení.“

Jeho poprava sa stretla s nesúhlasom štátnikov, dnes je patrónom politikov a právnikov. zdroj: pinterest.com

Anglický kráľovský dvor zaznamenal skoré zbelenie vlasov viac než 250 rokov pred Máriou Antoinettou. Henrich VIII. sa preslávil tým, že sľub „kým nás smrť nerozdelí,“ bral doslovne. Doplatili na to jeho manželky a nie vždy sa stretol s podporou svojich radcov. Jedným z nich bol Thomas More, v tom čase vysoký kancelár. Odmietol odsúhlasiť kráľovo rozhodnutie rozviesť sa s jeho prvou ženou. Neprijal ani Henrichovu požiadavku opustiť katolícku cirkev. Miesto toho si vybral väzenie a následnú popravu. Bolo mu dopriate, no váha jeho rozhodnutí sa odzrkadlila na vlasoch.

Skutočnosť, že za predčasne biele vlasy môže stres, dokazuje tiež prípad francúzskeho vojaka. Počas prvej svetovej vojny takmer prišiel o život pri výbuchu na argonskom fronte. Našťastie sa 23-ročného mladíka podarilo previezť do jednej z nemocníc. Väčšinu ľavej strany jeho tela pokrývali modriny. Po zobudení si vojak prekvapene všimol chumáče bielych vlasov práve na ľavej strane hlavy.

Sú na vine gény?

Behom rokov začali doktori tento stav nazývať syndróm Márie Antoinetty. Hoci má jav aj oficiálny názov – canities subita – vedci mu nevedia prísť na chuť. Vlasy s pribúdajúcim vekom strácajú zo svojho pigmentu, no nie je možné, aby sa to stalo po pár hodinách. Dôvodom je samotná vlasová folikula. Nemá žiadne živé bunky a ak by ju zasiahla citová trauma, ovplyvnilo by to až novo-rastúce vlasy.

Snaha racionálne zdôvodniť tieto prípady častokrát skloňuje jedno z autoimunitných ochorení. Alopécia (alopecia areata) spôsobuje nerovnomerné vypadávanie vlasov a jej spustenie sa takisto pripisuje zvýšenému stresu. Ani pri tomto ochorení nepoznajú doktori jednoznačnú príčinu. Okrem emocionálneho tlaku môžu u človeka prevažovať gény, kvôli ktorým je náchylnejší na vypadávanie vlasov. Z nejakého dôvodu začne imunitný systém napádať zdravé folikuly a výsledkom sú plešaté miesta.

syndróm Márie Antoinetty
Rôzne faktory dokážu ovplyvniť vek, v ktorom si nájdete prvý sivý vlas, určite k nim patrí aj stres. zdroj: pixabay.com

Za príčinou bielych vlasov stojí oveľa viac než jedna udalosť. Zmena farby môže súvisieť s dedičnými génmi, nedostatkom vitamínu  B12 či hormonálnymi zmenami. Pigmentované vlasy sú dokonca náchylnejšie na vypadávanie. Preto sa mohlo stať, že cez noc vypadli a ostali iba sivé pramene, ktoré rástli už ovplyvnené stresom. Odôvodnení je teda viac než dosť. Ak sa ale človek dostane do extrémnej situácie, nemohlo by sa stať, že by sa to na ňom mimoriadne prejavilo?

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.theatlantic.com

Zdroj titulnej fotografie: pixabay.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings