Ľudia Svet Veda a technika

Nedostatočne ocenení vedci, ktorí však pomohli zmeniť svet

  • 18 októbra, 2021
  • 5 min read
Nedostatočne ocenení vedci, ktorí však pomohli zmeniť svet

Nedostatočne ocenení vedci, ktorí svet vedy v nemalej miere obohatili a pomohli zjednodušiť, ale aj predĺžiť životy miliónov ľudí. 

1. Charles Kuen Kao – širokopásmové pripojenie pre masy

(1933-2018)

Kao bol britsko-americký elektrotechnik a fyzik čínskeho pôvodu, ktorý bol známy ako „otec komunikácie s optickými vláknami“. Narodil sa v Šanghaji, no neskôr sa presťahoval do Anglicka. Následne v roku 1965 získal doktorát z elektrotechniky na Londýnskej univerzite.

Podieľal sa na revolúcii v spôsobe našej komunikácie, keď v 60. rokoch minulého storočia objavil fyzikálne vlastnosti skla a nimi položil základ vysokorýchlostnej dátovej komunikácie. Podľa časopisu Mayo Clinic Proceedings, jeho spoločnosť navrhla spôsob prenášania informácií vo forme svetla pomocou káblov z optických vlákien. Káble boli zložené z dlhých sklenených rúrok, pozdĺž ktorých mali „vystreľovať“ svetelné lúče. Aby sa zabránilo unikaniu svetla, Kao použil čistené sklo. Uvedomil si, že starostlivým čistením skla by bolo možné vyrobiť zväzky tenkých vlákien, ktoré budú schopné prenášať veľké množstvo informácií na dlhé vzdialenosti. To všetko by sa udialo s minimálnym útlmom signálu a tieto vlákna by mohli nahradiť ich medených predchodcov.

INZERCIA

Spoločne s kanadským fyzikom Willardom S. Boyleom a americkým vedcom Georgeom E. Smithom v roku 2009 získali Nobelovu cenu za fyziku.

Práve vďaka tomuto telekomunikačnému objavu je dnes možné prenášať svetelné informácie na veľké vzdialenosti. Na vláknovej optike a širokopásmovej komunikácii takisto závisí lekárska informatikazobrazovacie zariadenia v mikroskope.

INZERCIA
Fyzik a elektrotechnik Charles Kuen Kao Zdroj:sk.pinterest.com

2. Flossie Wong-Staal – klonovanie HIV a určenie jeho genetického kódu

(1946-2020)

Čínsko-americká virologička a biologička, ktorá v roku 1964 odišla z Hongkongu do USA, kde zohrala kľúčovú úlohu pri výskume ochorenia AIDS.

Inzercia

Wong-Staal pracovala v Národnom onkologickom inštitúte (National Cancer Institute – NCI) v Marylande, práve v čase, keď v Spojených štátoch amerických prepukla epidémia AIDS. Podľa denníku The Lancet jej pracovný tím ako prvý identifikoval, že vírus ľudskej imunodeficiencie (ľudskej imunitnej nedostatočnosti) – HIV je príčinou AIDS. Neskôr Wong-Staal spoločne s kolegom Robertom Gallom klonovali HIV a prišli na to, ako sa dokáže ukryť pred imunitným systémom. Kým pracovala v NCI, podarilo sa jej tiež navrhnúť krvný test na detekciu HIV. Okrem klonovania jej patrí prvenstvo v určovaní funkcie génov HIV. Výsledky jej práce sú dodnes považovaná za nástroj vývoja medikácie a zlepšenia kvality života ľudí s HIV/AIDS či hepatitídou C.

Svojím výskumom položila základy skúmania liečby pre novovznikajúce infekčné choroby, akou je napríklad aj COVID-19.

svet vedy
Virologička Flossie Wong-Staal Zdroj:www.commons.wikimedia.org

 

3. Charles Drew – vynález krvnej banky

(1904-1950)

Americký chirurg a lekársky výskumník je často označovaný ako „otec súčasných krvných bánk“.

Charles Drew sa narodil v roku 1904 a v roku 1933 absolvoval Lekársku fakultu na McGill University v Montreale. O dva roky neskôr sa stal inštruktorom chirurgie a asistujúcim chirurgom (chief surgical resident) v nemocnici Freedmen´s Hospital (dnes Howard University Hospital) so sídlom vo Washingtone D.C. Svoju absolventskú prácu začal na Columbia University v New Yorku, kde sa mu podarilo získať dvojročné štipendium na zaučenie sa v presbyteriánskej nemocnici v New Yorku.

Po náročnom štúdiu krvnej chémie, náhrady tekutín resp. resuscitácie tekutinami (fluid replacement) a transfúzie sa Drew stal popredným odborníkom na všetky „záležitosti“ súvisiace s krvou. S pribúdajúcimi obeťami počas druhej svetovej vojny, vzrástla v Európe potreba krvných transfúzií. V roku 1940 tak bol v USA vytvorený projekt „Blood for Britain“ (Krv pre Britániu), ktorý iniciovala Národná lekárska knižnica v USA, s cieľom dodať krv do zámoria. Drew bol vymenovaný za vedúceho projektu a spoločne s lekárom Johnom Scudderom ( lekár, ktorý získal grant na vytvorenie úplne prvej krvnej banky) vymysleli spôsob ako oddeliť plazmu od krvi.

V čase ukončenie projektu (v roku 1941) bolo podľa Národnej lekárskej knižnice v USA zhromaždených 14 556 vzoriek krvi a do Veľkej Británie bolo odoslaných viac ako 5000 litrov krvnej plazmy.

Techniky používané Drewom boli využité aj na iných miestach, a to napríklad Americkým Červeným Krížom, kde pomohli sformovať moderné jednotky krvných bánk.

Nedostatočne ocenení vedci, svet vedy
Práca doktora Charlesa Drewa pomohla zachrániť nespočetné množstvo životov britských vojakov počas 2. svetovej vojny. Zdroj:sk.pinterest.com

 

Zdroje: www.livescience.com , www.ncbi.nlm.nih.gov , www.thelancet.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

About Author

Juliana Nemcikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings