Náročný biznis alebo zlatá baňa?

USA opäť zvažuje zrušenie súkromných väzníc. Ako je to na Slovensku a aké sú pre a proti?

Podobné ústavy prevádzkované súkromnými spoločnosťami sú vo svete pomerne bežné.

MAGIC TRAVEL, VisitMaldives.sk
 • súkromné väznice by mohli odbremeniť štátny rozpočet;
 • vyžadujú si úpravu miestnej legislatívy, keď firma dostane právo obmedzovať množstvo ľudí na osobnej slobode;
 • privatizácia väzníc dáva príležitosť na korupciu, pokiaľ nie sú dobre regulované;
 • o plánovanom súkromnom väzení na Slovensku;
 • štatistiky väzňov na Slovensku.

Keby ste sa niekedy dostali na hranu zákona a odsúdili by vás na trest odňatia slobody bezpodmienečne, nebudete mať možnosť výberu väznice, do ktorej nastúpite. Ak by ale existovali súkromné ústavy na výkon trestu, o ktorých viete, že je v nich vysoký štandard ubytovania a pestrý zoznam aktivít, benevolentnejší prístup dozorcov a viac možností byť v kontakte s rodinou a priateľmi, možno by ste za takýto luxus ochotne zaplatili.

Taká je predstava o súkromných väzniciach, lenže nemusí sa nutne zakladať na pravde. Je to ako so súkromnými poskytovateľmi sociálnej starostlivosti – nie každé zariadenie dokáže držať krok s dobou, nárokmi klientov na životný štandard či udržiavať kvalitný personál bez väčšej fluktuácie. Podobné pomery môžeme očakávať aj v súkromných ústavoch na výkon trestu s tým rozdielom, že dopad regulácií je v nich oveľa významnejší, zásadnejší. Častokrát aj dôležitejší.

 

Ilustračné foto

Princíp ich funkčnosti

Súkromné (privátne) väznice sú v porovnaní s tými štátnymi takzvané „for-profit“, teda motívom ich zriadenia a prevádzky je finančný zisk. Súkromná firma má obyčajne uzatvorený kontrakt s vládou. Krajina zákonným postupom zasiela trestancov súkromníkovi a platí za nich denné alebo mesačné „poplatky“. V niektorých krajinách vláda platí ústavu určitý obnos bez ohľadu na to, či sú kapacity naplnené alebo nie.

Vo svojej podstate sa jedná o prísne regulovaný vzťah medzi súkromníkom a štátom, pričom zámerom súkromníka je zvyšovať kvalitu dodávanej služby, optimalizovať náklady, odbremeniť štátny aparát od prevádzky výkonu trestu.

Práve na tomto mieste, konkrétne v optimalizácii nákladov, vzniká kontroverzia súkromných väzníc. Verejná mienka sa môže uberať aj tým smerom, že podobné zariadenia za účelom šetrenia nákladov a zvyšovania ziskov znižujú úroveň starostlivosti o väzňov na čo najnižšiu možnú mieru. Podľa niektorých je ale aj to v poriadku, pretože trestanci si nezaslúžia luxus. Skutočne by to tak malo byť? Tieto ústavy neslúžia iba na to, aby potrestali odsúdeného.

Cieľ väzenia nie je vždy len trestať

Väznice majú hneď niekoľko významov či cieľov. Tým hlavným je izolovať kriminálnikov od spoločnosti, pre ktorú by mohli byť nebezpeční alebo jej škodiť. Či už po stránke fyzickej, psychickej, finančnej, v niektorých krajinách i etickej, morálnej a náboženskej. Sú prípady, keď významnú úlohu na vykonaní trestného činu zohrali duševné, mentálne poruchy alebo dočasná strata kontroly, teda amok, ľudovo povedané „strata zmyslov“. Ak sa jednalo o skutok pod ťarchou duševnej či mentálnej poruchy, vinník nepatrí do klasického väzenia, ale do špecializovaného zariadenia, ktorého cieľom je zabezpečiť mu liečbu, prípadne udržiavanie v pokojnom stave a izolovanie od spoločnosti.

Konvenčné väznice majú veľmi podobný cieľ – izolovať tohto človeka od ostatných ľudí, ale vo svojej podstate sa nevenuje liečbe jeho duševných porúch. Vyčlenenie vinníka trestného činu zo spoločnosti je teda v prvom rade o spoločnosti samotnej.

 

Slovenskí väzni počas práce (foto: ZVJS)

Druhým cieľom konceptu uväznenia je trest. Preto majú väzni obmedzené možnosti interakcie s okolím, nemajú právo rozhodovať o spôsobe trávenia svojho času, musia pracovať a podobne. Hrozba takéhoto trestu by mala byť v ideálnej spoločnosti natoľko odstrašujúca, že ľudia nebudú motivovaní konať trestné činy. Realita nám však ukazuje, že ani tieto tresty nie sú dosť silné na to, aby človeka prinútili zastaviť sa ešte pred vykonaním činu. Nie tak dávno boli súčasťou života za mrežami aj fyzické tresty a mučenie – a vždy sa našli ľudia, ktorí aj s týmto vedomím konali zlo.

 

Krajiny so súkromnými väznicami

Momentálne je „trh“ so súkromnými väznicami pomerne rozšírený, a to naprieč celým svetom. Dominantné úlohy hrajú Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo, Austrália a Nový Zéland.

Od roku 2013 prebiehali, prebehli alebo stále prebiehajú plány za zavedenie súkromných ústavov v Brazílii, Čile, Japonsku, Mexiku, Kanade, Izraeli, Peru, Južnej Afrike, Thajsku, vo Francúzsku a tiež na Jamajke.

Zaujímavosťou je, že Izrael mal v roku 2004 snahu zaviesť tento koncept do praxe, ale po verejnej kritike a následných súdnych manévroch v roku 2005 sa napokon neuchytil. Vláda Izraela zhodnotila, že za každého väzňa by spoločnosti prevádzkujúcej väzenie platila v prepočte 50 eur na deň, čo viedlo k pobúreniu verejnosti. Údajne táto suma nemala byť dostatočná na to, aby boli väzňom zabezpečené vyhovujúce podmienky, nehovoriac o platoch personálu, ktorý mal byť súčasťou zariadení.

V uvedenej štvorke najväčších krajín využívajúcich inštitút súkromných väzníc figurujú veľmi zaujímavé čísla. Napríklad v Spojených štátoch bolo v roku 2018 8,41 percenta všetkých väzňov práve v súkromných väzniciach. V USA majú „privátne žaláre“ dlhú históriu, vznikali už po Americkej revolúcii po roku 1783. Vtedy sa však jednalo o akési väznice na lodiach, ktoré slúžili na prepravu väzňov do britských kolónií. Prvou nehnuteľnou väznicou bolo San Quentin Prison v Marin County otvorené v júli 1852.

Spojené kráľovstvo malo v roku 2018 až 18,46 percenta väzňov zabezpečených v súkromných ústavoch, v Škótsku to bolo 15,3 percenta. Tieto čísla sú o to zaujímavejšie, že v UK sa tento koncept zaviedol až v roku 1992 legislatívnym opatrením s názvom Criminal Justice Act 1991.

Na Novom Zélande bolo v roku 2018 10 percent väzňov v súkromných zariadeniach, Austrália uvádza 18,4 percenta. Prvé austrálske väzenia tohto typu bolo pritom otvorené až v roku 1990, jedná sa o Borallon Correctional Centre.

 

Slovensko má v pláne jednu polosúkromnú väznicu

Na Slovensku v súčasnosti máme nasledovné ústavy na výkon trestu odňatia slobody (zdroj):

 • Ústav na výkon väzby Banská Bystrica
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová
 • Ústav na výkon väzby Bratislava
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Košice
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice – Šaca
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Martin
 • Ústav na výkon väzby Nitra
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová
 • Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody v Prešove
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
 • Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
 • Ústav na výkon väzby Žilina
 • ďalšie väzenie sa stavia v Rimavskej Sobote – Sabovej (predpokladané dokončenie v roku 2022)
 • v rokoch 1929-1940 sa prevádzkovala aj Väznica a nápravnovýchovný ústav v Tatrách (dnešný Dolný Smokovec). Dnes je tam Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb.

 

Ani jedna z funkčných väzníc nie je v rukách súkromného vlastníka. O financovanie i prevádzku týchto ústavov sa stará Slovenská republika. Lenže štát už naráža na svoje limity a napríklad plánovaný ústav v Rimavskej Sobote už nevie financovať ako PPP projekt.

Ešte minulý rok sa slovenskými médiami rozšírila správa o tom, že do slovenských ústavov na výkon trestu predsa len vstúpi súkromný investor a práve v súvislosti s pripravovanou väznicou na juhu krajiny. Súkromný investor má zafinancovať stavbu a prevádzku na 20 rokov a následne odovzdať dielo štátu. Podľa našich informácií sa však doteraz nepodarilo všetky náležitosti uzavrieť, štát zatiaľ ukázal iba svoje plány. Každý odsúdený má mať po novom 6 štvorcových metrov priestoru, namiesto pôvodne zvažovaných 3,5.

Plán pripravovanej väznice v Rimavskej Sobote (foto: zvjs.sk)

Verejno-súkromné partnerstvo bolo Vládou SR schválené ešte vo februári 2018, uzatvorenie finančného plánu je naplánované na druhý kvartál 2020.

K máju 2019 bolo podľa údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže v slovenských väzniciach 8 322 mužov a 706 žien. Počet mužov tento rok ešte neklesol pod 8 042 (stav k januáru 2019).

 

Opakovaný zámer zrušiť súkromné väznice v USA

Napriek tomu, že Spojené štáty patria k najvýznamnejším prevádzkovateľom súkromných väzníc, čas od času prebiehajú plány na ich úplné zrušenie. Doteraz boli tieto snahy neúspešné, najnovšie sa objavujú opäť a za zámerom stoja vysokopostavené štátne figúry. Podľa denníka Observer sa však jedná predovšetkým o ľavicovo a stredno-ľavo orientovaných politikov.

Momentálne najsilnejšie proti súkromným väzniciam ťaží senátorka Elizabeth Warrenová s argumentmi, že vláda USA vynakladá miliardy amerických dolárov na korporácie, ktoré profitujú zo znižovania ľudskej dôstojnosti. Warrenová svojím postojom pripomína niekdajšieho viceprezidenta USA Joa Bidena, ktorý taktiež vyvíjal podobné anti-privatizačné kroky.

Kritici Warrenovej a Bidena upozorňujú na to, že s privatizáciou sektora sa našiel priestor na optimalizáciu nákladov a prevod späť do správy vládou spôsobí stratu ďalších enormných finančných prostriedkov.

Ako nám to každý deň pripomína skúsenosť, pravda bude niekde uprostred.

 

Výhody a nevýhody súkromných zariadení

Práve tak ako každý iný verejno-súkromný vzťah, aj v súvislosti s ústavmi na výkon trestu prichádzajú do úvahy kladné i negatívne stránky veci.

Medzi nevýhody tohto systému môžeme považovať obmedzené kontrolné mechanizmy štátu na dohľad nad starostlivosťou o väzňov, eventuálne vyššie riziko korupcie, možnosť špeciálneho zaobchádzania s vybranými a platiacimi väzňami, ďalej hroziacu drastickú optimalizáciu nákladov.

Výhodami takéhoto partnerstva môže byť odbremenenie štátu od vysokých výdavkov na prevádzku týchto zariadení, ďalej možnosť prenesenia zodpovednosti za správu na externého dodávateľa, možnosť prejavenia konkurenčného prostredia a voľného trhu.

 

Nasleduje privatizácia súdnictva a polície?

Zdá sa, že zatiaľ ideálnym kompromisom je také nastavenie, z ktorého budú profitovať obe strany, zároveň však bude mať štát dostatočne silné mechanizmy na kontrolu, ktoré bude môcť nielen uplatniť, ale aj použiť ako nástroj k priebežnému zlepšovaniu a náprave.prípadných pochybností. Je potrebné uvedomiť si, že ak sa sloboda jednotlivcov dostane do rúk súkromného kapitálu, môže to by veľmi nebezpečný stav hraničiaci s etikou, morálkou a vôbec konceptom slobody ako takej.

Vo svete to zatiaľ nevyzerá tak, že by sa niektorá krajina rozhodla prenechať súkromníkom absolútnu voľnosť v spôsobe, akým realizuje výkon trestu odsúdených.

Uvažujme však aj v kontexte nasledujúcich 20, 50 či 100 rokov. Môže tento biznis dospieť do stavu, keď budú privatizované aj súdy, polícia či armáda? Súkromné väznice nemajú od takéhoto zriadenia veľmi ďaleko, preto by sme si mali do vysokých štátnych pozícií vyberať zodpovedných, vyspelých, zdatných, morálne založených ľudí, ktorí nepodľahnú lobby záujmových skupín. A sme vôbec na takých ľudí pripravení?

 


Zdroje:

https://www.zvjs.sk/sk/statistiky

Don’t Penalize Private Prisons for Scourge of Mass Incarceration

https://en.wikipedia.org/wiki/Private_prison

https://www.etrend.sk/ekonomika/v-rimavskej-sobote-vznikne-nova-vaznica-ustav-odsuhlasila-vlada.html

 

Volkswagen ARTEON

Čítajte aj ďalšie podobné články:

Seriál o Číne

Ako funguje online marketing v Číne, ktorá má zakázaný Google, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram aj WhatsApp?

Pre online marketérov na Slovensku je komunikovanie s cieľovými skupinami prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram a Twitter každodennou rutinou. Ich život sa nezaobíde ani bez nahrávania zaujímavého obsahu na Youtube. Integrálnu úlohu v ich práci má vyhľadávanie a plánovanie kľúčových slov, optimalizácia obsahu pre vyhľadávače, tzv. „SEO“ a manažovanie reklamných kampaní cez Google Ads.

17. septembra 2019

Lukratívny ekobiznis?

Londýn a jeho vplyv na energetickú revolúciu v Latinskej Amerike

Latinská Amerika stojí pred revolúciou vo využívaní obnoviteľných zdrojov a stáva sa tak predmetom záujmu mnohých investorov.

9. septembra 2019

Píše Peter Bobik

Je dokonané… Dlh je bezcenný

Nízke úroky sú dobré iba pre dlžníka, ale čo ak veriteľ stratí motiváciu požičiavať, pretože sa mu to skrátka neoplatí? Aké dôsledky môže mať pre nás život v prostredí, kde dlh nemá cenu?

4. septembra 2019


Seriál o Číne

Ako funguje online marketing v Číne, ktorá má zakázaný Google, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram aj WhatsApp?

Pre online marketérov na Slovensku je komunikovanie s cieľovými skupinami prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram a Twitter každodennou rutinou. Ich život sa nezaobíde ani bez nahrávania zaujímavého obsahu na Youtube. Integrálnu úlohu v ich práci má vyhľadávanie a plánovanie kľúčových slov, optimalizácia obsahu pre vyhľadávače, tzv. „SEO“ a manažovanie reklamných kampaní cez Google Ads.

17. septembra 2019

Toto sú najúchvatnejšie automobilové novinky z tohtoročného autosalónu vo Frankfurte

Super-rýchla imidžovka, kabriolety od Ferrari, najrýchlejšie auto planéty či limitovaný Hyundai.

16. septembra 2019

Cestuj po svete

Island bez cestovky: 3000 km roadtrip autom po magickom ostrove s polárnou žiarou nad hlavou

Krajina, ktorú mnohí bez zaváhania označia ako najkrajšiu v Európe. Plná dychberúcich scenérií, kde si užijete pohľady ako z iného sveta, drsnú, ale magickú severskú prírodu, pozorovanie veľrýb a ak máte kúsok šťastia, tak aj polárnu žiaru. Reč je o Islande – krajine ohňa a ľadu. Inšpirujte sa našou 3000 km cestou okolo celého ostrova a zistite, ako si na Islande užiť poriadny výlet aj bez cestovky.

16. septembra 2019

Nové riešenie boja proti CO2?

V Nemecku chcú politici platiť ľuďom za odsávanie CO2 z atmosféry

Dostaneme zaplatené za prevádzkovanie čističky vzduchu? V Nemecku možno áno.

13. septembra 2019
PORADŇA

Ako si najlacnejšie zaobstarať nové auto? Vďaka tomuto ušetríte tisíce eur

Ak sa pohrávate s myšlienkou, či je výhodnejšia kúpa auta alebo iné formy jeho zadováženia, tento článok je určený práve vám.

13. septembra 2019

Autosalón Frankfurt 2019

Toto sú vyšperkované Škody, vizionárske BMW a Mercedes, znovuzrodený Defender a nový Hyundai i10

Prinášame vám výber najvýznamnejších noviniek z autosalónu vo Frankfurte nad Mohanom.

12. septembra 2019

SpaceX vynesie na orbit satelity superrýchleho internetu

Operátor SES vyšle sedem nových družíc na strednú obežnú dráhu na nosiči Falcon 9. Nové satelity výrazne zvýšia výkonnosť už osvedčenej siete O3b.

10. septembra 2019

Osobné financie

Narodenie dieťaťa z finančného hľadiska: na čo myslieť a ako ušetriť?

Narodenie dieťaťa je veľký životný míľnik. Človeku sa vtedy menia priority a vo všetkom uprednostňuje dieťa. Starostlivosť o dieťa sa však nezačína jeho narodením, rovnako dôležitá je príprava na jeho príchod a rozhodnutie nič nepodceniť.

10. septembra 2019

Elektromobil pre masy? Nový Volkswagen s parádnym dojazdom a cenovkou hovorí áno

V predvečer automobilového veľtrhu vo Frankfurte sme spoznali jeden z jeho highlightov.

9. septembra 2019

Peugeot uvádza plug-in hybrid už aj v nádhernej 508-čke. Elektrický dojazd je veľmi slušný

Síce bez pohonu oboch náprav, ale i tak s veľmi zaujímavými parametrami.

9. septembra 2019

Lukratívny ekobiznis?

Londýn a jeho vplyv na energetickú revolúciu v Latinskej Amerike

Latinská Amerika stojí pred revolúciou vo využívaní obnoviteľných zdrojov a stáva sa tak predmetom záujmu mnohých investorov.

9. septembra 2019

Bell APT 70

Americký Bell pokročil s výrobou nákladných dronov s autopilotom, zaujíma sa o ne NASA

Lietajú na elektrinu na maximálnu vzdialenosť 56 km a unesú až 32 kg.

6. septembra 2019

Plejáda technických inovácií a úžasné parametre. Aj o tom je prvé elektrické Porsche, nový Taycan

Na svet prichádza doposiaľ najväčší konkurent pre Teslu.

5. septembra 2019

Vyskúšajte smoothie: recept ako na to, tipy a čomu sa naopak vyhnúť?

Smoothie valcuje svet a zdá sa, že len tak skoro tento gastronomický trend neutíchne. Spolu s nápojom sa veľmi darí aj smoothie bowls, miskám s pestrou zmesou ovocia, farieb, konzistencií a chutí. Vyzerá to tak, že čo nevidieť budú malé obchodíky so smoothie bowls za každým rohom a novinka určite neobíde ani Slovensko.

5. septembra 2019

Činohra SND má nového šéfa, je ním Peter Kováč

Dramaturgicky pripravil viac ako 100 divadelných inscenácií v rôznych slovenských divadlách.

4. septembra 2019

Píše Peter Bobik

Je dokonané… Dlh je bezcenný

Nízke úroky sú dobré iba pre dlžníka, ale čo ak veriteľ stratí motiváciu požičiavať, pretože sa mu to skrátka neoplatí? Aké dôsledky môže mať pre nás život v prostredí, kde dlh nemá cenu?

4. septembra 2019

Obľúbená 3008-čka dostala (hybridnú) štvorkolku. Ide o najvýkonnejší Peugeot súčasnosti

Už pri odhalení novej 3008-čky odznelo, že neskôr príde aj verzia s pohonom všetkých štyroch kolies. Ten čas nastal práve teraz.

3. septembra 2019

Mobilita po novom

Monocykle alebo lietajúce jetpacky? Toto sú dve alternatívy dopravy budúcnosti

Čoraz komplikovanejšia individuálna mobilita si vynucuje vznik úplne nových dopravných prostriedkov.

3. septembra 2019

Bugatti má vo vrecku ďalší rekord. Upravený Chiron pokoril maximálnu rýchlosť 490 km/h!

Ako blesk z jasného neba prichádza správa, že Bugatti prekonáva magickú bariéru 300 míľ za hodinu.

2. septembra 2019

Hurikán Dorian ničí, čo mu stojí v ceste. Dokáže podobné hurikány zastaviť moderná veda?

Zhadzovať na hurikán atómové bomby zrejme nebude najlepší nápad.

2. septembra 2019

KRÁTKE VIDEODOKUMENTY

Pohľad do zákulisia filmov Avengers, Justice League, Wonder Woman a Man of Steel

Vizuálne efekty nie sú ničím dodatočným, ale počíta sa s nimi ešte predtým, ako sa vôbec začne nakrúcať s hercami.

2. septembra 2019