EXTRA Veda a technika

Slnko vstúpilo do svojho ďalšieho cyklu, čo to znamená pre Zem?

  • 1 októbra, 2020
  • 4 min read
Slnko vstúpilo do svojho ďalšieho cyklu, čo to znamená pre Zem?

Titulná fotografia: Reálny záber Slnka, zdroj: NASA/GSFC/SDO 2017

Naše Slnko zažíva pravidelný 11-ročný cyklus, počas ktorého jeho aktivita kolíše od maxima k minimu. Medzinárodná skupina odborníkov teraz potvrdila, že sme vstúpili do nového cyklu po tom, čo ten predchádzajúci dosiahol v decembri 2019 svoje minimum.

Teraz sme vstúpili do 25. solárneho od začiatku spoľahlivých záznamov o slnečnej aktivite. Tento cyklus je prirodzený, pomerne pravidelný, striedanie pokojných a búrlivých aktivít trvajú jedenásť rokov. Za posledných niekoľko storočí sa však z tohto pravidla vyskytli iba výnimky, preto bolo ukončenie cyklu oznámené až v septembri  napriek tomu, že k jeho evidentnému zavŕšeniu došlo už v decembri.

Najdôležitejšou vecou, ​​ktorú musíte pamätať pri predpovediach, je, že sa budeme mýliť,“ uviedol vo vyhlásení Dean Pesnell, expert na slnečný cyklus v Goddardovom vesmírnom letovom centre NASA . „Nikdy nebudeme dokonalí. Vďaka tomu sa poučíme a budeme môcť dosiahnuť pokrok vo svojich predpovediach.“

INZERCIA

Medzinárodný projekt Solar Cycle 25 Prediction Panel je sponzorovaný NASA a Národným úradom pre oceán a atmosféru (NOAA). Aby výskumníci mohli zistiť, kedy sa cyklus skončil a začal nový, sledujú slnečné škvrny, ktoré sú pomerne spoľahlivou indikáciou. Sú tiež spojené s udalosťami, ako sú slnečné erupcie a výrony koronálnej hmoty , takže čím menej je ich pozorovateľných, tým je Slnko pokojnejšie.

V čase minima naša hviezda  celé týždne alebo dokonca mesiace „žije“ bez toho, aby na svojom povrchu mala akékoľvek tmavé škvrny. O tom, že  sa práve teraz deje minimum, však vedci nevedia. Môžu Slnko iba pozorovať a keď sa začnú škvrny objavovať, môžu vyhlásiť, že hviezda má svoje minimum už za sebou.

INZERCIA
Žiadne slnečné škvrny na Slnku počas decembra 2019 (minimum) v porovnaní s maximom v júli 2014. Foto: NASA/SDO/Joy Ng via IFLScience
Žiadne slnečné škvrny na Slnku počas decembra 2019 (minimum) v porovnaní s maximom v júli 2014. Foto: NASA/SDO/Joy Ng via IFLScience

Solar Cycle 25 Prediction Panel využíva pozorovania zhromaždené  Svetovým dátovým centrom pre index slnečných škvŕn a dlhodobé slnečné pozorovania , ktoré sa nachádza v Kráľovskom observatóriu v Belgicku. Na základe týchto údajov predpovedali, že ďalšie slnečné maximum nastane v júli 2025.

„Keď vychádzame zo slnečného minima a blížime sa k maximu 25. cyklu, je dôležité mať na pamäti, že slnečná aktivita sa nikdy nezastaví; mení sa pravidelne ako kyvadlo,“ vysvetľuje vo vyhlásení Lika Guhathakurta, solárna vedkyňa z divízie heliofyziky v NASA vo Washingtone .

Inzercia

Očakáva sa, že cyklus číslo 25 bude mať podobnú úroveň aktivity ako ten predchádzajúci, ktorý bol slabší ako priemer.

Pre ľudstvo a Zem cykly Slnka môžu i nemusia znamenať zmeny. Naše každodenné životy sa pravdepodobne nijakým spôsobom nezmenia, ale aktivita Slnka formuje počasie našej planéty i „vesmírne počasie“ okolo nej a uvoľnenie silných slnečných erupcií môže narušiť komunikačné satelity a spôsobiť problémy pre niektoré technológie na Zemi.

To, že ide o podpriemerný slnečný cyklus, ešte neznamená, že neexistuje riziko extrémneho vesmírneho počasia,“ uviedol Doug Biesecker, spolupredseda panelu a solárny fyzik v NOAA’s Space Weather Prediction Center ( SWPC ). „Vplyv Slnka na náš každodenný život je skutočný a je tu. SWPC je personálne zabezpečený nepretržite, 365 dní v roku, pretože Slnko je vždy schopné nám dať niečo, čo môžeme sledovať. “

Doteraz najsilnejšou zaznamenanou geomagnetickou búrkou je Carringtonova udalosť  z roku 1859 behom 10. slnečného cyklu. Mohutná slnečná erupcia vrhla na Zem toľko vysokoenergetických častíc, že ​​od pólov po trópy boli viditeľné ako svetlo Polárnej žiary, ktorá prebúdzala vtáky i ľudí. Tieto nabité častice boli tiež zodpovedné za vznik požiarov na telegrafných staniciach a za šokovaných telekomunikačných operátorov v USA a Európe (vtedy trocha iných ako ich poznáme dnes). Ak by sa to malo stať dnes, odhady iba pre USA sa odhadujú náklady rádovo na miliardy dolárov. Najlepšie je teda sledovať Slnko a jeho činnosť, avšak bez najmenšej možnosti ovplyvniť jeho aktivitu.

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings