Lifestyle

S prokrastináciou do hrobu. Plánovanie môže byť cesta k úspechu

 • 21 novembra, 2022
 • 5 min read
S prokrastináciou do hrobu. Plánovanie môže byť cesta k úspechu

Faktom je, že náš duševný čas plyne s pribúdajúcim vekom o niečo rýchlejšie. Preto by sme sa mali naučiť, ako si ho manažovať/organizovať. K dispozícii máme len 24 hodín denne, a to tiež len v teoretickej rovine. Prakticky sa pohybujeme v horizonte približne 14-tich hodín. Časový manažment zohráva v našich životoch veľmi dôležitú úlohu, aj napriek tomu, že si to neuvedomujeme.

 

Cesta za úspechom

Manažment času je proces plánovania a následnej kontroly. Vopred musíme odhadnúť, koľko času nám ukrojí určitá aktivita, aby sme mohli počas dňa stihnúť viacero činností. Efektívne a detailné plánovanie dňa znižuje stres, podnecuje k produktivite a vedie ku kariérnemu rastu.

V podstate hovoríme o vedomom vynaložení úsilia stráviť určité množstvo času aktívnym vykonávaním úlohy. Produktivita je teda hlavným cieľom. Dôležitá je pochopiteľne rovnováha. Prácu prípadne školu by mal prelínať spoločenský život vrátane záľub.

INZERCIA

Čo sa za mlada naučíme…

Plánovanie času by sme si mali osvojiť už na vysokej škole. Z akademického hľadiska je pre študentov mimoriadne dôležité. Neúnosne množstvo predmetov, nedostatok peňazí, málo spoločenského života a blížiace sa skúšky musia vyvážiť efektívnym „time managementom“. Optimalizácia času umožňuje študentom stať sa sebavedomejšími a organizovanejšími. Prakticky sa pripravujú na „dospelácky“ život.

Ide o prevzatie kontroly nad vlastným časom. Len optimalizáciou dosiahneme cieľ. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Manažment času prináša okrem zníženia stresu, podnecovania k produktivite a kráčania za úspechom aj ďalšie výhody. Ak sa nám zdá, že nemáme dostatok voľného času, tak s plánovaním si ho dokážeme vytvoriť. Ľudia, ktorí efektívne riadia svoj čas ho majú rázom viac, môžu sa venovať svojim záľubám. Správne hospodárenie s časom vedie k novým príležitostiam a k zníženiu prokrastinácie. Schopnosť určiť si priority a rozvrhnúť prácu je mimoriadne vítaná v budúcom zamestnaní.

Tipy na efektívne riadenie času

Po zvážení výhod riadenia času sa pozrime na niekoľko spôsobov, ako efektívne riadiť čas. Mali by sme si určiť ciele, ktoré sú dosiahnuteľné, merateľné, konkrétne a relevantné. Uprednostňujme úlohy podľa dôležitosti a naliehavosti:

   • Dôležité a naliehavé: Úlohy treba vykonať hneď!
   • Dôležité, ale nie naliehavé: Vopred si určíme termín, kedy ich vykonáme.
   • Nie je to naliehavé a nie je dôležité: Odložíme si ich na neskôr.

Okrem určenia priorít by sme nemali zabudnúť na nastavenie časového rozmedzia pri vykonávaní činností. V praxi to vyzerá tak, že ak máme napísať do školy štyri seminárne práce a máme stanovený dátum odovzdania ku koncu mesiaca, tak si rozvrhneme čas tak, aby sme všetko stihli. Pri plánovaní musíme byť kritickí. Optimizmus z nás majstra nespraví. Preto, ak vieme, že nám jedna seminárna práca odkrojí zo život 6 dní, tak tomu prispôsobíme všetok svoj čas.

Netreba sa bezhlavo naháňať za úspechom, myslime aj na rekreáciu a regeneráciu. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Prestávky sú dôležité. Je veľmi náročné byť dlhodobo koncentrovaný a nestrácať motiváciu. Z toho dôvodu by sme si mali medzi úlohami robiť prestávky, aby sme si vyčistili hlavu a osviežili sa. Vhodné sú prechádzky, krátke zdriemnutie či meditácia.

Diár by bol tento rok už zbytočný, no ak máme pozitívny vzťah k elektronike, tak na dlhodobú správu času by nám mohol poslúžiť kalendár. Zapisovanie termínov a úloh, ktoré máme denne pred očami nás môže posunúť vpred. Prehodnotiť by sme mali tiež prebytočné aktivity a úlohy. Zamyslieť by sme sa mali najmä nad tým, kto a čo si zaslúži náš čas.

Napokon by sme mali mať každý deň jasnú predstavu o tom, čo musíme. Pomôcť by nám mohlo aj vytvorenie zvyku – na konci každého pracovného dňa si napíšeme zoznam úloh, ktoré musíme splniť na ten ďalší.

Efektívne riadenie času je jedným z hlavných kľúčov k úspechu, a preto sa oplatí naučiť sa ho. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Nevýhody riadenia času bádame pri nováčikoch, ktorí si nesprávne rozdelia úlohy, prípadne sú premotivovaní a zabúdajú kriticky myslieť. V konečnom dôsledku nestihnú splniť ciele na určitý deň a začnú prekladať úlohy na neskôr.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings