S prokrastináciou do hrobu. Plánovanie môže byť cesta k úspechu

Faktom je, že náš duševný čas plyne s pribúdajúcim vekom o niečo rýchlejšie. Preto by sme sa mali naučiť, ako si ho manažovať/organizovať. K dispozícii máme len 24 hodín denne, a to tiež len v teoretickej rovine. Prakticky sa pohybujeme v horizonte približne 14-tich hodín. Časový manažment zohráva v našich životoch veľmi dôležitú úlohu, aj napriek tomu, že si to neuvedomujeme.  … Prečítať celé
Vydané 21. novembra 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Faktom je, že náš duševný čas plyne s pribúdajúcim vekom o niečo rýchlejšie. Preto by sme sa mali naučiť, ako si ho manažovať/organizovať. K dispozícii máme len 24 hodín denne, a to tiež len v teoretickej rovine. Prakticky sa pohybujeme v horizonte približne 14-tich hodín. Časový manažment zohráva v našich životoch veľmi dôležitú úlohu, aj napriek tomu, že si to neuvedomujeme.

 

Cesta za úspechom

Manažment času je proces plánovania a následnej kontroly. Vopred musíme odhadnúť, koľko času nám ukrojí určitá aktivita, aby sme mohli počas dňa stihnúť viacero činností. Efektívne a detailné plánovanie dňa znižuje stres, podnecuje k produktivite a vedie ku kariérnemu rastu.

V podstate hovoríme o vedomom vynaložení úsilia stráviť určité množstvo času aktívnym vykonávaním úlohy. Produktivita je teda hlavným cieľom. Dôležitá je pochopiteľne rovnováha. Prácu prípadne školu by mal prelínať spoločenský život vrátane záľub.

Čo sa za mlada naučíme…

Plánovanie času by sme si mali osvojiť už na vysokej škole. Z akademického hľadiska je pre študentov mimoriadne dôležité. Neúnosne množstvo predmetov, nedostatok peňazí, málo spoločenského života a blížiace sa skúšky musia vyvážiť efektívnym „time managementom“. Optimalizácia času umožňuje študentom stať sa sebavedomejšími a organizovanejšími. Prakticky sa pripravujú na „dospelácky“ život.

Ide o prevzatie kontroly nad vlastným časom. Len optimalizáciou dosiahneme cieľ. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Manažment času prináša okrem zníženia stresu, podnecovania k produktivite a kráčania za úspechom aj ďalšie výhody. Ak sa nám zdá, že nemáme dostatok voľného času, tak s plánovaním si ho dokážeme vytvoriť. Ľudia, ktorí efektívne riadia svoj čas ho majú rázom viac, môžu sa venovať svojim záľubám. Správne hospodárenie s časom vedie k novým príležitostiam a k zníženiu prokrastinácie. Schopnosť určiť si priority a rozvrhnúť prácu je mimoriadne vítaná v budúcom zamestnaní.

Tipy na efektívne riadenie času

Po zvážení výhod riadenia času sa pozrime na niekoľko spôsobov, ako efektívne riadiť čas. Mali by sme si určiť ciele, ktoré sú dosiahnuteľné, merateľné, konkrétne a relevantné. Uprednostňujme úlohy podľa dôležitosti a naliehavosti:

   • Dôležité a naliehavé: Úlohy treba vykonať hneď!
   • Dôležité, ale nie naliehavé: Vopred si určíme termín, kedy ich vykonáme.
   • Nie je to naliehavé a nie je dôležité: Odložíme si ich na neskôr.

Okrem určenia priorít by sme nemali zabudnúť na nastavenie časového rozmedzia pri vykonávaní činností. V praxi to vyzerá tak, že ak máme napísať do školy štyri seminárne práce a máme stanovený dátum odovzdania ku koncu mesiaca, tak si rozvrhneme čas tak, aby sme všetko stihli. Pri plánovaní musíme byť kritickí. Optimizmus z nás majstra nespraví. Preto, ak vieme, že nám jedna seminárna práca odkrojí zo život 6 dní, tak tomu prispôsobíme všetok svoj čas.

Netreba sa bezhlavo naháňať za úspechom, myslime aj na rekreáciu a regeneráciu. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Prestávky sú dôležité. Je veľmi náročné byť dlhodobo koncentrovaný a nestrácať motiváciu. Z toho dôvodu by sme si mali medzi úlohami robiť prestávky, aby sme si vyčistili hlavu a osviežili sa. Vhodné sú prechádzky, krátke zdriemnutie či meditácia.

Diár by bol tento rok už zbytočný, no ak máme pozitívny vzťah k elektronike, tak na dlhodobú správu času by nám mohol poslúžiť kalendár. Zapisovanie termínov a úloh, ktoré máme denne pred očami nás môže posunúť vpred. Prehodnotiť by sme mali tiež prebytočné aktivity a úlohy. Zamyslieť by sme sa mali najmä nad tým, kto a čo si zaslúži náš čas.

Napokon by sme mali mať každý deň jasnú predstavu o tom, čo musíme. Pomôcť by nám mohlo aj vytvorenie zvyku – na konci každého pracovného dňa si napíšeme zoznam úloh, ktoré musíme splniť na ten ďalší.

Efektívne riadenie času je jedným z hlavných kľúčov k úspechu, a preto sa oplatí naučiť sa ho. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Nevýhody riadenia času bádame pri nováčikoch, ktorí si nesprávne rozdelia úlohy, prípadne sú premotivovaní a zabúdajú kriticky myslieť. V konečnom dôsledku nestihnú splniť ciele na určitý deň a začnú prekladať úlohy na neskôr.

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

 • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
 • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.