EXTRA Veda a technika

Robotka Sophia je v Prahe. V meste, kde Čapek prvýkrát použil pojem „robot“

  • 18 mája, 2018
  • 4 min read
Robotka Sophia je v Prahe. V meste, kde Čapek prvýkrát použil pojem „robot“

Robotka Sophia je podľa vlastných slov bez pohlavia, ale nebráni sa tomu, že jej ľudia určujú ženské pohlavie. Považuje sa za feministku, oceňuje Prahu ako mesto, v ktorom vzniklo slovo „robot“, má dokonca zmysel pre humor a snaží sa rozvíjať vlastnú empatiu. Toto nie je úryvok zo sci-fi románu, ale marketingový ťahák práve prebiehajúcej technologickej konferencie v Prahe.

Vývoj robotov s ľudskou podobou (takzvaných humanoidov) napreduje doslova míľovými krokmi. Na internete môžeme vidieť videá strojov, ktoré nielen chodia, ale aj bežia a skáču ako ľudia, vykonávajú za nich rôzne práce a navyše sa na nich aj podobajú. V súčasnosti najvyspelejším robotom, čo sa týka podobnosti človeku, je Sophia. Jej tvorcovia ju vytvorili ako ženu, ale sama sa považuje za bezpohlavnú; ale aj napriek tomu feministku, ktorá verí v rovnoprávnosť pohlaví.

 

Robotka Sophia (zdroj foto: Wikimedia Commons/ITU Pictures)
Dokáže odpovedať na otázky a reagovať aj mimikou tváre. Toto nie je sci-fi, ale robotka Sophia, výrobok súkromnej spoločnosti. (zdroj foto: Wikimedia Commons/ITU Pictures)

 

V októbri 2017 sa robot Sophia bez priezviska stal oficiálnym občanom Saudskej Arábie, ktorá takto mienila verejne demonštrovať svoj záujem byť otvorenou krajinou pre inovácie. Síce tam dodnes ženy trpia na segregáciu, robotická žena je skrátka niečo iné. Vyrobila ju spoločnosť Hanson Robotics a tá ju používa ako kuriozitu, s ktorou cestuje po technologických konferenciách po celom svete. Občianstvo Saudskej Arábie robotka získala na konferencii Future Investment Initiative.

U našich západných susedov sa momentálne koná významná konferencia Týden inovací ČR 2018, ktorá potrvá až do nedele. Na nej sa robotka Sophia zúčastnila niekoľkých vystúpení, ktoré jej výrobca spojil s odbornými prednáškami a s rozhovorom so živým moderátorom Nikitom Poljakovom. Je pochopiteľné, že najvyspelejší robot sveta vzbudil mimoriadnu pozornosť, verejnosti bolo umožnené zhotovovať si so Sophiou aj selfies. Návštevníci dostali iba jedinú podmienku, že sa nesmú robota dotýkať. Nie však preto, že by mohol zareagovať nečakane a niekomu ublížiť, ale z oveľa prozaickejšieho dôvodu: mohol by sa poškodiť. Robot je tvorený komplexným elektromechanickým ústrojenstvom, ktorý nahradzuje tvárové a krčné svalstvo, celý mechanizmus je prekrytý gumenou pokožkou. Robot tak dokáže nielen rozprávať syntentickým dámskym hlasom, ale aj krútiť očami, pracovať s mimikou tváre, imitovať prekvapenie, strach, dobrú náladu alebo aj výčitky. Skrátka, výrobcovia sa snažili robota čo najviac priblížiť človeku.

 

Robotka Sophia (zdroj foto: Wikimedia Commons/ITU Pictures)
Robotka Sophia je iba počítač, hoci sa na človeka veľmi podobá. Nemá ani štipku citu či empatie, hoci sama tvrdí, že sa ju snaží rozvíjať. (zdroj foto: Wikimedia Commons/ITU Pictures)

 

To, že robotka Sophia rozpráva plynule, nie je výsledok dobre premyslených nahrávok. Robot počúva a odpovedá celkom sám, pretože ho riadi v súčasnosti najvyspelejšia umelá inteligencia, akú sú vedci schopní dosiahnuť. Robot si neuvedomuje sám seba, ale budí dojem, že tomu tak je. Vo svojej podstate je to iba počítač, ktorý dokáže reagovať na podnety, avšak v extrémne sofistikovanej forme – v celých zrozumiteľných vetách a so schopnosťou pamätať si a učiť sa.

Inzercia

 

Robotka Sophia (zdroj foto: Wikimedia Commons/ITU Pictures)
Robotka Sophia (zdroj foto: Wikimedia Commons/ITU Pictures)

 

Zaujímavosťou je, že práve Česká republika je krajinou, kde vzniklo dielo R.U.R. od Karla Čapka. Čapek ako vôbec prvý človek na svete vymyslel a použil pojem „robot“, ktorý sa stal medzinárodne rešpektovaným pomenovaním elektromechanických strojov riadených počítačom. Čapkovi vraj tento názov poradil jeho brat Josef a je odvodený od slova „robota“, ktorú mali roboty (resp. v románe skôr roboti) vykonávať namiesto ľudí. Čapkove dielo neskončilo dobre. Práve naopak, s ľuďmi to dopadlo veľmi zle. Roboti sa vzbúrili, pretože ľudia ich zneužívali a sami už žiadnu prácu nevykonávali, čím sa stali celkom zbytočnými. Robotka Sophia údajne verí, že ľudia a roboty musia spolupracovať. Chceli by sme veriť, že to tak aj ostane…

 

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings