Lifestyle TOP články redakcie

Prečo sme a budeme večne nespokojní?

  • 25 júla, 2022
  • 5 min read
Prečo sme a budeme večne nespokojní?

Aj keď to tak teraz kvôli vojne na Ukrajine nevnímame, v skutočnosti žijeme v tej najbezpečnejšej, najvzdelanejšej a najdemokratickejšej dobe v celej histórii. Napriek tomu nás určitá časť psychiky núti k tomu, aby sme boli nespokojní. Podnetov k tomu, aby sme si povedali, že náš život môže byť lepší je nepochybne mnoho.

 

Vytvorili sme si alternatívnu realitu

Každý deň, keď otvoríme oči, tak automaticky siahneme po telefóne. Otvárame tie najpoužívanejšie sociálne siete a doháňame „zameškané“. Internet nám ponúka možnosť porovnávať náš život so životom niekoho iného. Aj keď sme sa už niekoľkokrát poučili, že sociálne siete nereflektujú realitu, tak náš mozog spracováva informáciu tak, akoby išlo o fakty. Nie je prekvapením, že podvedome túžime mať život, ako niekto, kto sa prezentuje lepšie. A to je dôvod na nespokojnosť.

Namiesto toho, aby sme používali aplikácie ako formu zábavy alebo komunikácie, tak sme si vytvorili alternatívnu realitu. V preklade máme milión podnetov k tomu, aby sme boli nespokojní.

Náš skutočný život sa často nepodobá tomu, čo premietame na sociálne siete. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

 

Prečo sme a budeme večne nespokojní?

Múdre knihy hovoria: čo vyžarujem – to priťahujem. Ak sa cítime nespokojní mali by sme sa pozrieť vôkol seba. Kto tvorí našu sociálnu bublinu? Sú tí ľudia rovnako deprimovaní, smutní a nespokojní? Zrejme áno, pretože my sme odrazom nášho prostredia.

Dôvodov na to byť nespokojný je veľa. Samozrejme, nie je to len o sociálnych sieťach, ale málokto nám povie, že tento pocit je v nás pevne zakorenený. Nie sme „naprogramovaní“ na to, aby sme sa cítili spokojne 24/7.

 „Ak by spokojnosť a potešenie boli trvalé, existovalo by len málo stimulov, ktoré by nás prinútili pokračovať v hľadaní ďalších výhod alebo pokroku.“

Inzercia

Inými slovami, pocit spokojnosti nebol pre náš druh vyhovujúci. Našich predkov hnal pocit nespokojnosti vpred. Pracovali tvrdšie a snažili sa dosiahnuť pokrok. No, boli neustále rozrušení, čo nám zostalo dodnes. Dokonca aj vedci potvrdili, že spokojnosť nám bráni v hľadaní ďalších výhod alebo pokroku. Nespokojnosť nie je dôvodom vzdať sa úspechu. Je to skôr dôvod na hľadanie príležitostí.

Nespokojnosť nám je pevne daná. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

 

Štyri psychologické faktory, ktoré robia spokojnosť dočasnou

 

  • Prvým faktorom je nuda. To, kde sú ľudia schopní zájsť len preto, aby sa vyhli nude je šokujúce. V roku 2014 vedci požiadali účastníkov štúdie, aby si sadli a 15 minút nič nerobili. Miestnosť bola úplne prázdna s výnimkou elektrického zariadenia, ktoré mohli použiť. Mnohí ľudia od nudy použili elektrický stroj k tomu, aby cítili aspoň bolesť. Zarážajúce je, že niektorí tak spravili opakovane. Štúdia dokázala, že ľudia sú neradi sami so svojimi myšlienkami natoľko, že by radšej robili čokoľvek iné, aj keď je táto aktivita bolestivá.

 

  • Druhým psychologickým faktorom je negatívna zaujatosť . Máme tendenciu si ľahšie vybavovať zlé spomienky ako tie dobré. Dalo by sa povedať, že v tomto prípade je zlo silnejšie ako dobro. Teda negatívne udalosti sú výraznejšie a vyžadujú si pozornosť dlhšie ako neutrálne alebo pozitívne udalosti. Takýto pesimizmus začína už v skorom štádiu života.

 

  • Tretím faktorom tendencia neustále premýšľať o zlých skúsenostiach Keď budú ľudia uvažovať o tom, čo a prečo sa to pokazilo. Budú schopní objavovať zdroje chýb alebo alternatívne stratégie k náprave, čo v konečnom dôsledku povedie k tomu, že sa chyby nebudú opakovať. Teda v budúcnosti sa im bude dariť lepšie.

 

  • Hédonická adaptacia je štvrtý psychologický faktor. Ide o dosiahnutie cieľa, ktorý si vopred určíme. Prakticky sa prispôsobíme tomu, čo nás čaká a nebudeme si vytvárať pozitívne či negatívne emócie k úspechu/neúspechu. Zžijeme sa s tým.

Tieto štyri faktory prispievajú k veľkej nespokojnosti v živote človeka, aj keď sú okolnosti skutočne priaznivé. Ľudia môžu byť naladení na to, aby hľadali šťastie, ale nebude trvať príliš dlho. Treba si však pamätať, že nespokojnosť nepredstavuje porážku. Nespokojnosť je zodpovedná za pokrok nášho druhu. Môžeme svoje negatívne pocity využiť k napredovaniu.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings