Kultúra

Pokračovanie: Pohrebné rituály z celého sveta

  • 30 marca, 2023
  • 5 min read
Pokračovanie: Pohrebné rituály z celého sveta

Dnes spolu odhalíme ďalšie neuveriteľné pohrebné rituály a posmrtné praktiky z celého sveta. Mnohé z nich pretrvali stáročia a sú bežné dodnes.

 

1. Uvoľnenie ducha

V domorodých spoločnostiach Austrálie sa verí, že keď niekto zomrie, jeho duch sa vráti do zeme a potom sa znovu narodí. Aby sa duch vydal na cestu, v dome zosnulého sa koná obrad dymenia, ktorý má ducha vyhnať. Telo sa potom položí na vysokú plošinu pokrytú listami a nechá sa niekoľko mesiacov rozkladať.

INZERCIA

2. Filipínske posmrtné tradície

Filipíny sú krajinou bohatou na rôzne rituály. Rozmanitosť filipínskych regiónov dala vzniknúť rozličným filipínskym pohrebným rituálom, ktoré nemajú konkurenciu. Napríklad Tinguovia obliekajú zosnulého do jeho najlepších šiat, posadia ho na stoličku, pričom mu často vložia do pier zapálenú cigaretu. Benguetčania svojim zosnulým pred uložením do kresiel pri vchode do domu zaviažu oči. Cebuánci obliekajú deti, ktoré sa zúčastňujú na pohrebe, do červenej farby, aby znížili pravdepodobnosť, že uvidia duchov. V regióne Sagada sa používajú rakvy zavesené na útesoch, ktoré duše mŕtvych približujú k nebu, zatiaľ čo ľudia v Cavite často pochovávajú zosnulých vertikálne do vydlabaného stromu, ktorý si človek vybral pred smrťou.

INZERCIA

3. Lesklá pamiatka

Juhokórejčania popol zosnulého premieňajú na korálky. Koráliky sa trochu lesknú a môžu mať rôzne farby. Tieto posmrtné koráliky sú zväčša umiestnené v sklenených vázach v domácnosti.

Inzercia

4. Lode smrti

Mnohé kultúry, najmä tie severské, využívali vodu pri rituáloch, ktoré sa týkali mŕtvych. Či už kládli rakvy na vrcholky útesov smerom k vode až po skutočné využívanie vody ako pohrebiska. Niektorí nechali telá unášať na „lodiach smrti“, buď pozdĺž rieky, alebo ich poslali do oceánu, a vrátili ich tak bohom alebo miestam, ktoré si obyvatelia danej oblasti najviac vážili.

 

5. Pochod v melódii

New Orleans je mesto známe svojou hudbou, jedlom a kultúrou, preto nie je prekvapením, že domáci majú radi pohreby plné zábavy. Džezová kapela vedie odprevádzanie rakvy, za ktorou nasleduje rodina a priatelia na cintorín. Popritom hrá pochmúrne žalmy a hymny. Po pochovaní sa hudba stáva oveľa živšou a začína sa večierok na oslavu života zosnulého.

6. Raz za rok

Jedná sa azda o najznámejší pohrebný zvyk na svete. Dokonca sa vyskytol aj vo filme o Jamesovi Bondovi. Táto mexická tradícia siaha až do aztéckych čias. Kedy sa na oslavu mŕtvych, ktorý sa raz za rok vracajú naspäť, chystajú oslavy v domácnostiach alebo na cintoríne. Postavia sa veľké oltáre, ktoré sa obložia kvetmi, jedlom, nápojmi, fotografiami zosnulých a sviečkami.

7. Špeciálne miesto

Aj Švédsko má svoj vlastný súbor jedinečných pohrebných tradícií. Najpozoruhodnejšou je skutočnosť, že zosnulí sa pred pochovaním nechávajú 1 až 3 týždne na špeciálnom mieste. A hoci v iných kultúrach sa na pohrebe uprednostňuje väčší počet hostí, vo Švédsku ide o veľmi súkromné záležitosti, na ktorých sa zúčastňujú len najbližší členovia rodiny. Pri tejto udalosti sa na rakvu kladú miestne kvety, spievajú sa piesne a najbližší členovia rodiny si oblečú bielu kravatu.

 

8. Moderné múmie

V Egypte mumifikácia zanikla medzi štvrtým a siedmym storočím nášho letopočtu. No táto starodávna tradícia je živá na Papue-Novej Guinei. Aj keď v súčasnosti je mumifikácia menej rozšírená ako pred príchodom kresťanských misionárov v polovici 20. storočia, v odľahlej hornatej provincii Morobe sa stále vykonáva. Tento proces sa líši od staroegyptských techník. Spočíva v trojmesačnom údení sediacej mŕtvoly nad šľahajúcimi plameňmi, aby sa zabránilo jej rozkladu. Keď sa múmia nafúkne, do jej tela sa pichá paličkami, aby sa z neho vypustili tekutiny. Počas celého procesu sa žiadna časť tela, vrátane tekutín a vnútorných orgánov, nesmie dotknúť zeme. Po dokončení mumifikácie sa zosnulý pripúta na stoličku a prenesie sa na vyhliadku na vrchole útesu, kde sedí spolu so staršími a pozerá sa na dedinu.

9. Eko pohrebiská

Zo 48 000 ľudí, ktorí v Hongkongu ročne zomrú, je 90 % spopolnených. No v tak preplnenom meste sa aj na jednoduchý výklenok na uloženie urny čaká štyri roky a cena je závratne vysoká. Preto v roku 2005 hongkonská vláda začala podporovať „zelené pohreby“. Vláda vyzýva rodiny, aby popol zosnulých rozptýlili v jednej z 11 spomienkových záhrad alebo v mori. Na rozptyl ľudských pozostatkov boli určené tri morské oblasti, kde sa pozostatky hádžu cez palubu. Smútiacich prepravuje bezplatná trajektová služba, ktorá môže vziať až 300 ľudí.

 

 

 

Zdroje: Britannica, MatadorNetwork, LegaLandGeneral

Ilustračná foto: Nik Demidko, Unsplash

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings