Zdravie

COVID-19: Liek Paxlovid od Pfizeru znižuje šancu na hospitalizáciu a úmrtie o takmer 90%

  • 15 novembra, 2021
  • 4 min read
COVID-19: Liek Paxlovid od Pfizeru znižuje šancu na hospitalizáciu a úmrtie o takmer 90%

Pfizer po vakcíne Corminaty prichádza  s novým liekom, ktorý nesie názov Paxlovid. Spoločnosť uviedla potešujúcu správu- antivirálna tabletka znižuje šance na hospitalizáciu a smrť v dôsledku COVID-19 až o 90% u rizikových dospelých.

Vedci z celého sveta hrajú akési pomyslené preteky v tom, kto z nich vynájde tabletku proti COVID-19, ktorú si pacient bude môcť vziať z pohodlia domova, aby zmiernil svoje symptómy, urýchlil rekonvalescenciu a zmenšil tak bremeno, ktoré musia niesť lekári a nemocnice.

Paxlovid sa tak zdá byť veľmi nádejným prostriedkom na boj s ochorením COVID-19.

Ako dopadlo testovanie lieku Paxlovid

Pfizer už zverejnil predbežné výsledky štúdie, do ktorej bolo zapojených 775 dospelých ľuďoch. Pacientom, ktorým bol krátko po objavení sa symptómov COVID-19 podaný Paxlovid spolu s ďalším antivirotikom, sa redukovali kombinované šance na hospitalizáciu alebo úmrtie v súvislosti koronavírusu o 89% v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podané placebo.

INZERCIA

Menej ako 1% pacientov, ktorým bol podaný Paxlovid, potrebovalo hospitalizáciu a nikto z nich neumrel. V skupine pacientov, ktorým bolo podané placebo, boli výsledky horšie. 7% ľudí potrebovalo hospitalizáciu a 7 pacientov umrelo.

Dúfali sme, že sme objavili niečo výnimočné, ale je veľmi vzácne vidieť lieky, ktoré prejdú testovaním s takmer 90% účinnosťou a 100% ochranou pred úmrtím,“ prezradil Doktor Mikael Dolsten, vedúci vedecký pracovník spoločnosti Pfizer.

INZERCIA

Účastníci štúdie neboli zaočkovaní, ich symptómy boli od miernych po stredne závažné, pričom mali vysoké riziko hospitalizácie kvôli zdravotným problémom ako obezita, cukrovka alebo ochorenia srdca. Liečba začala od 3 až 5 dní od objavenia sa prvých príznakov ochorenia COVID-19 a trvala 5 dní. Pacienti, ktorí tabletku dostali skôr mali o niečo lepšie výsledky. Tieto zistenia podčiarkli potrebu rýchleho testovania a následnej liečby.

Pfizer uviedol aj niekoľko detailov ohľadom vedľajších účinkov lieku. Asi 20% problémov bolo rovnakých v oboch skupinách (skupina, ktorá dostala liek verzus skupina, ktorá dostala placebo).

Inzercia

Nezávislá skupina medických expertov, ktorá monitorovala testovanie lieku, odporučila, aby bolo čoskoro ukončené. Je to štandardný postup v prípade, že predbežné výsledky ukážu prínos lieku takto jasne. Dáta ešte nie sú sprístupnené na externé preskúmanie, čo je taktiež bežným procesom preverovania nového lekárskeho výskumu.

Vakcinácia stále zostane najlepším spôsobom ochrany pred infekciou. Objavom tohto lieku by však bola liečba infekcie efektívnejšia a jednoducho použiteľná. Objav takejto liečby je rozhodujúcim v potlačení prípadných ďalších vĺn ochorenia COVID-19.

Paxlovid
Predbežné výsledky testovania lieku Paxlovid dopadli potešujúco, takmer 90% pacientov sa vyhlo hospitalizácii či smrti, Zdroj: Unsplash/Mufid Majnun

Paxlovid a ďalšie lieky proti COVID-19

Na Slovensku momentálne EMA posudzuje liek Molnupiravir od spoločnosti Merck Sharp & Dohme (MSD). Toto antivirotikum, ktoré taktiež slúži na liečbu COVID-19, je zatiaľ podmienečne schválené len v jednej krajine- vo Veľkej Británii. Spoločnosť ešte v septembri 2021 vyhlásila, že Molnupiravir znižuje riziko hospitalizácie a smrti v dôsledku ochorenia COVID-19 o 50%. Experti však varujú pred porovnávaním predbežných výsledkov Molnupiraviru a Paxlovidu kvôli odlišnostiach v štúdiách.

Pfizer by však mohol ťažiť zo svojho bezpečnostného profilu. Zatiaľ čo do testovania Molnupiraviru neboli zapojené tehotné ženy kvôli potenciálnemu risku vrodených vád, Pfizer takéto obmedzenia pri testovaní nezaviedol.

Paxlovid je liekom, ktorý je súčasťou desiatky rokov starej „rodiny antivírusových liekov“ známych ako inhibítory proteázy. Práve tieto lieky započali revolúciu v liečbe HIV a hepatitídy C. Takéto lieky blokujú kľúčový enzým, ktorý vírusy potrebujú na to, aby sa v ľudskom tele dokázali rozmnožovať.

Tento liek bol po prvýkrát identifikovaný počas vypuknutia SARS s pôvodom v Ázii v roku 2003. Výskumníci spoločnosti Pfizer sa minulý rok rozhodli, že liek oživia a preskúmajú ho v súvislosti s COVID-19 nakoľko sú si tieto dva koronavírusy podobné.

Zdroje: Time, Pfizer, The Indian Express, Webnoviny

Zdroj titulnej fotografie: Pixabay/Pexels 

About Author

Michaela Hlaváčová

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings