EXTRA Slovensko

Očkovacia lotéria na Slovensku: Čo a za akých podmienok môžeš vyhrať?

  • 26 júla, 2021
  • 5 min read
Očkovacia lotéria na Slovensku: Čo a za akých podmienok môžeš vyhrať?

Očkovanie nie len zachraňuje životy, ale čoskoro bude vďaka nemu možné získať aj finančnú výhru. Očkovacia lotéria bude spustená od začiatku augusta.

Ministerstvo financií si na august pripravilo hneď 2 motivácie k očkovaniu. Prvou je očkovacia prémia a tou druhou sprostredkovateľský bonus. „Veríme, že aj tento krok pomôže ochrániť životy a zdravie nás všetkých,“ píše na svojich stránkach MFSR.

Osoba, ktorá sa dala zaočkovať proti COVID-19 a má záujem zapojiť sa do lotérie, sa musí od 1. augusta zaregistrovať na webe www.bytzdravyjevyhra.sk. Následne bude zaradená do žrebovania.

Očkovacia prémia a podmienky registrácie

Podmienkou účasti je očkovanie, pričom nie je podstatné, aká vakcína bola osobe podaná (či už je registrovaná alebo nie), ani kedy bola podaná. Vďaka týmto podmienkam sa očkovacej lotérie budú môcť zúčastniť aj tí ľudia, ktorí sa boli dať zaočkovať hneď po oficiálnom štarte očkovania.

INZERCIA

Stačí jedna registrácia, po nej nasleduje overenie údajov a následne bude osoba zaradená do žrebovania. Po prihlásení sa do prémie sú účastníci automaticky zaradení do všetkých kôl žrebovania.

Obávať sa nemusia ani tí, ktorí za sebou budú mať len prvú dávku, avšak po zaočkovaní druhou dávkou (v prípade vakcíny Johnson & Johnson len jednou dávkou) sa šance na výhru dvojnásobne zvyšujú. Taktiež platí, že čím skôr sa osoba zaočkuje, tým sú jej šance na výhru vyššie.

INZERCIA

Ďalšími podmienkami sú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. vek aspoň 18 rokov a registrácia v databáze NCZI (Národné centrum pre zdravotnícke informácie).

Deadlinom pre registráciu do žrebovania o očkovaciu prémiu je 15. október 2021.

Inzercia
očkovacia lotéria
Na stránkach ministerstva financií je spustené online odpočítavanie do začiatku registrácie očkovacej lotérie, Zdroj: mfsr.sk

Očkovacia lotéria a priebeh žrebovania o očkovaciu prémiu

Každý podvečer počas pracovných dní sa na stanici RTVS bude konať žrebovanie. Na jeho základe sa rozdelia základné a štandardné výhry. V nedeľu sa bude konať veľké žrebovanie, v ktorom bude možné vyhrať prémiové výhry a super prémie. Výsledky budú zverejnené aj na www.bytzdravyjevyhra.sk.

Sprostredkovateľský bonus

Tento bonus bude finančnou odmenou pre tých, ktorí niekoho zo svojho okolia presvedčili o tom, že dať sa zaočkovať je správne rozhodnutie. Sprostredkovateľ môže získať odmenu v prípade, že zaočkovaná osoba od 1. augusta 2021 zaregistruje na spomínanom webe. Po registrácií obdrží špecifický kód, ktorý postúpi osobe motivátora.

Pozor! Bonus si sprostredkovateľ môže uplatniť až vtedy, keď ním motivovaná osoba bude mať podané obe dávky vakcíny (alebo jednu dávku v prípade Johnson & Johnson), deadlinom je 31. október 2021.

V prípade, že bude osoba kompletne očkovaná ešte pred spustením www.bytzdravyjevyhra.sk (1. júl až 1. august), svojho sprostredkovateľa musí prihlásiť do 7 dní od spustenia možnosti registrácie (7. august 2021).

Podmienky pre uchádzanie sa o sprostredkovateľský bonus

V prípade, že sa plánujete uchádzať o sprostredkovateľský bonus, je nutné aby ste dodržali niekoľko nasledujúcich podmienok. Musíte byť občanom SR, dosiahnuť vek 18 rokov, mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Vami motivovaná osoba k očkovaniu musí byť kompletne zaočkovaná a registrovaná v databáze NCZI. Druhú dávku musí absolvovať najneskôr do 31. októbra 2021. Maximálny počet osôb, za ktoré si motivátor môže uplatniť sprostredkovateľský bonus je 50.

Výška odmeny za sprostredkovanie

Výška odmeny závisí od veku očkovanej osoby a konkrétne sumy činia 30€ (osoba do 49 rokov), 60€ (osoba od 50 do 59 rokov) alebo 90€ (osoba, ktorá dovŕšila 60 alebo viac rokov). Rozhodujúcim dátumom pre určenie hodnoty odmeny je vek osoby v deň absolvovania očkovania prvou dávkou alebo deň absolvovania očkovania jednodávkovou vakcínou.

očkovacia lotéria
Od augusta bude možné zúčastniť sa žrebovania o finančné odmeny pre očkovaných, Zdroj: Unsplash/Mufid Majnun

Ako to bude so zdanením?

V prípade očkovacej prémie platí zdanenie pre finančné výhry v bežnej súťaži. Takéto zdanenie činí 19% a výhercovi bude finančná čiastka vyplatená po zdanení. Sprostredkovateľský bonus nie je výhrou, ale bonusom, preto zdaneniu nepodlieha, a taktiež nemá vplyv na výpočet výšky sociálnych dávok.

Očkovacia lotéria vo svete

Slovensko nie je jediné, ktoré sa svojich občanov snaží motivovať prostredníctvom očkovacej lotérie. Podobným smerom sa rozhodli ísť aj Rusi. Tí žrebujú každý týždeň výhercov 5 áut, pričom každé z nich má hodnotu okolo 1 milión rubľov (približne 11 440€).

V Kalifornií sa žrebuje o 50 dolárovú odmenovú kartu a vstupenky do reťazca zábavných parkov Six Glags.

Michigan sa rozhodol očkovaných ľudí odmieňať formou finančných odmien. Obyvatelia Michiganu majú šancu vyhrať viac ako 5 miliónov dolárov a takmer pol milióna dolárov v školských štipendiách.

Toto je len pár štátov, ktoré sa rozhodli podporiť rast očkovanosti formou lotérie.

Zdroje: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ekonomika SME, The Moscow Times, Ca.gov, Michigan.gov

About Author

Michaela Hlaváčová

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings