EXTRA Veda a technika

NASA rozhodla, kto poletí na Mesiac v roku 2023. Na povrchu vykoná 10 vedeckých výskumov

 • 10 februára, 2021
 • 6 min read
NASA rozhodla, kto poletí na Mesiac v roku 2023. Na povrchu vykoná 10 vedeckých výskumov
Ilustrácia pristávacieho modulu Blue Ghost spoločnosti Firefly Aerospace na mesačnom povrchu. Lander v roku 2023 prenesie na Mesiac zariadenia pre desať vedeckých výskumov a demonštrácií nových technológií Foto: Firefly Aerospace

Dodávka vedeckých zariadení pristane v oblasti Mare Crisium na privrátenej strane Mesiaca a bude skúmať podmienky na jeho povrchu.

Jedná sa o jeden z projektov, ktoré slúžia na prípravu návratu ľudí na Mesiac, uvádza NASA vo svojej správe.

Táto objednávka pre Firefly Aerospace je súčasťou iniciatívy agentúry Commercial Lunar Payload Services (CLPS), v rámci ktorej NASA využíva služby obchodných partnerov na rýchle dodanie vedeckých a technologických zariadení na mesačný povrch. Iniciatíva je kľúčovou súčasťou programu NASA Artemis.

Ciele programu Artemis sú skutočne ambiciózne: NASA do roku 2024 pristane s prvou ženou a ďalším mužom na Mesiaci pomocou inovatívnych technológií na preskúmanie väčšieho množstva mesačného povrchu ako kedykoľvek predtým.

INZERCIA

 

Jedna z ilustračných vizualizácií projektu Artemis. Ľudia sa vrátia na Mesiac už v roku 2024, tvrdí NASA. Foto: NASA

Spoločnosť Firefly Aerospace bude teraz zodpovedná za komplexné doručovacie služby vrátane integrácie užitočného zaťaženia, štartu zo Zeme, pristátia na Mesiaci a misijných operácií.

Jedná sa už o šieste ocenenie za dodávku mesačného povrchu v rámci iniciatívy CLPS, ale pre Firefly Aerospace ide o prvú objednávku. Bude poskytovať službu dodávania Mesiaca pomocou pristávača Blue Ghost, ktorý spoločnosť navrhla a vyvinula vo svojom zariadení Cedar Park. Toto zariadenie bude slúžiť aj na integráciu NASA a akýchkoľvek užitočných nákladov iných ako NASA a bude tiež slúžiť ako operačné stredisko misie spoločnosti pre dodávku do roku 2023.

Pod užitočným nákladom sa v tomto kontexte rozumie zaťaženie rakety vyjadrené hmotnosťou telesa (družice, prístrojov a pod. okrem vlastnej konštrukcie rakety), ktoré je raketa schopná vyniesť na obežnú dráhu okolo Zeme, resp. na zvolenú dráhu. (zdroj)

„Užitočné zaťaženie, ktoré zasielame ako súčasť tejto doručovacej služby, sa rozprestiera do viacerých oblastí, od skúmania mesačnej pôdy a testovania technológie zachytávania vzoriek až po poskytovanie informácií o tepelných vlastnostiach a magnetickom poli Mesiaca,“ uviedol Chris Culbert, manažér iniciatíva CLPS v Johnsonovom vesmírnom stredisku NASA v Houstone.

 

Mare Crisium, lokalita, kde pristane Blue Ghost spoločnosti Firefly Aerospace, je viac ako 480 kilometrov široká kotlina, kde budú prístroje zhromažďovať údaje, aby poskytli prehľad o vlastnostiach regolitu Mesiaca – voľnej, rozdrobenej horniny a pôdy, geofyzikálnych charakteristikách a interakcii so slnečným vetrom a magnetickým poľom Zeme.

 

Užitočné zaťaženie, ktorého celková hmotnosť je 94 kilogramov, zahŕňa:

 • Regolith Adherence Characterization (RAC), ktorá určí, ako sa lunárny regolit drží počas pristávania a pristátia na rôznych druhoch materiálov vystavených prostrediu Mesiaca.
 • Lunárne retroreflektory novej generácie (NGLR), ktoré budú slúžiť ako terč pre lasery na Zemi na presné meranie vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom.
 • Heliosférický röntgenový snímač (LEXI) lunárneho prostredia, ktorý zachytí snímky interakcie zemskej magnetosféry s tokom nabitých častíc zo Slnka, ktoré sa nazývajú slnečný vietor.
 • Rekonfigurovateľný počítačový systém odolný voči žiareniu (RadPC), ktorého cieľom je demonštrovať výpočtovú technológiu odolnú voči žiareniu. Kvôli nedostatku atmosféry a magnetického poľa Mesiaca bude žiarenie zo Slnka výzvou pre elektroniku. Toto skúmanie bude tiež charakterizovať radiačné účinky na mesačný povrch.
 • Lunar Magnetotelluric Sounder (LMS), ktorý je navrhnutý tak, aby charakterizoval štruktúru a zloženie mesačného plášťa štúdiom elektrických a magnetických polí. Pri výskume sa použije prístroj na meranie magnetických polí, pôvodne vyrobený pre kozmické lode Mars Atmosphere a Volatile EvolutioN (MAVEN), ktoré momentálne obiehajú okolo Marsu.
 • Lunar Instrumentation for Underurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER), ktorý je určený na meranie toku tepla z vnútra Mesiaca. Sonda sa pokúsi vyvŕtať 2 až 3 metre do lunárneho regolitu, aby preskúmala tepelné vlastnosti Mesiaca v rôznych hĺbkach.
 • Lunar PlanetVac (LPV), ktorý je navrhnutý tak, aby získaval lunárny regolit z povrchu a prenášal ho na ďalšie prístroje, ktoré by analyzovali materiál alebo ho vložili do kontajnera, ktorý by iná vesmírna loď mohla vrátiť na Zem.
 • Stereofónne kamery pre štúdium povrchových plôch lunárneho oblaku (SCALPSS 1.1), ktoré budú snímať videozáznamy a statické snímky oblasti pod pristávacím zariadením v čase pristávania modulov. Kamery s dlhou ohniskovou vzdialenosťou určia topografiu povrchu pred pristátím. Na rekonštrukciu meniaceho sa povrchu počas pristávania sa použije fotogrametria. Pochopenie fyziky výfukov rakiet na regolite a premiestňovania prachu, štrku a hornín je rozhodujúce pre pochopenie toho, ako sa najlepšie vyhnúť kopaniu povrchových materiálov počas terminálnej fázy letu (pristátia) na Mesiaci a iných nebeských telesách.
 • Elektrodynamický protiprachový štít (EDS), ktorý bude generovať nerovnomerné elektrické pole pomocou meniaceho sa vysokého napätia na viacerých elektródach. Toto premenlivé pole odstraňuje častice a má potenciálne využitie v tepelných radiátoroch, tkaninách skafandrov, štítoch, šošovkách fotoaparátov, solárnych paneloch a mnohých ďalších technológiách.
 • Experiment s lunárnym GNSS prijímačom (LuGRE), ktorý je založený na GPS. LuGRE bude naďalej rozširovať dosah signálov GPS a ak bude úspešný, bude prvý, kto rozozná signály GPS na mesačné vzdialenosti.

 

Iniciatíva CLPS je kľúčovou súčasťou úsilia NASA o mesačný prieskum Artemis.

Vedecké a technické užitočné zaťaženie vysielané na povrch Mesiaca v rámci tejto iniciatívy pomôže vytvoriť základňu pre ľudské misie a udržateľnú prítomnosť človeka na mesačnom povrchu.

 

 

 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings