HISTÓRIA

Najvýznamnejší egyptskí bohovia

Egypt mal jeden z najväčších a najkomplexnejších panteónov bohov akejkoľvek civilizácie v starovekom svete. V priebehu egyptskej histórie boli uctievané stovky bohov a bohýň. Presné charakteristiky jednotlivých bohov je ťažké určiť. Väčšina mala zásadný vzťah (napríklad so slnkom alebo podsvetím) a formu. To sa mohlo časom meniť, ako bohovia stúpali a klesali na význame a… Prečítať celé

Egypt mal jeden z najväčších a najkomplexnejších panteónov bohov akejkoľvek civilizácie v starovekom svete. V priebehu egyptskej histórie boli uctievané stovky bohov a bohýň.

Presné charakteristiky jednotlivých bohov je ťažké určiť. Väčšina mala zásadný vzťah (napríklad so slnkom alebo podsvetím) a formu. To sa mohlo časom meniť, ako bohovia stúpali a klesali na význame a vyvíjali sa spôsobmi, ktoré zodpovedali vývoju v egyptskej spoločnosti.

 

Čo hovorí história: Najvýznamnejší egyptskí bohovia

Osiris

Osiris, jeden z najvýznamnejších egyptských božstiev, bol bohom podsvetia. Symbolizoval tiež smrť, vzkriesenie a cyklus záplav Nílu, na ktoré sa Egypt spoliehal pri úrodnosti poľnohospodárstva.

Podľa mýtu bol Osiris egyptským kráľom, ktorého zavraždil a rozštvrtil jeho brat Seth. Jeho manželka Isis znovu poskladala jeho telo a vzkriesila ho, čo im umožnilo počať syna, boha Hora. Predstavovali ho ako mumifikovaného kráľa, ktorý mal na sebe obväzy, pod ktorými bola odhalená iba zelená pokožka jeho rúk a tváre.

 

Isis

Pôvod Isis je nejasný. Na rozdiel od mnohých bohov nie je viazaná na konkrétne mesto a v najstaršej egyptskej literatúre nie sú o nej žiadne isté zmienky. Postupom času však rástla na dôležitosti a nakoniec sa stala najdôležitejšou bohyňou v panteóne. Ako oddaná manželka, ktorá vzkriesila Osirisa po jeho vražde a vychovala ich syna Hora, Isis stelesňovala tradičné egyptské cnosti manželky a matky.

Ako manželka boha podsvetia bola Isis tiež jedným z hlavných božstiev, ktoré sa zaoberali obradmi za mŕtvych. Jej materská starostlivosť bola často zobrazovaná ako starostlivosť o mŕtvych v podsvetí.

Isis bola jedným z posledných staroegyptských bohov, ktorí boli stále uctievaní. V grécko-rímskom období bola stotožnená s gréckou bohyňou Afroditou a jej kult sa rozšíril až na západ do Veľkej Británie a na východ až do Afganistanu. Verí sa, že zobrazenia Isis s dieťaťom Horom ovplyvnili kresťanské zobrazenie Márie s malým Ježišom.

 

Horus

Horus, zobrazený ako sokol alebo ako muž so sokolou hlavou, bol bohom oblohy spojený s vojnou a lovom. Bol tiež stelesnením božského kráľovského majestátu a v niektorých obdobiach bol vládnuci kráľ považovaný za Hórovú pozemskú podobizeň.

Podľa mýtu o Osirisovi bol Hor synom Isis a Osirisa, magicky počatý po vražde Osirisa jeho bratom Sethom. Horus bol vychovaný, aby pomstil vraždu svojho otca. Jedna tradícia tvrdí, že Horus prišiel o ľavé oko v boji so Sethom, ale jeho oko magicky vyliečil boh Thoth. Pretože pravé a ľavé oko Hora boli spojené so slnkom a mesiacom, strata a obnovenie Horovho ľavého oka poskytlo mýtické vysvetlenie fáz mesiaca.

 

Seth

Seth bol bohom chaosu, násilia, púští a búrok. V mýte o Osirisovi je vrahom Osirisa (v niektorých verziách mýtu oklame Osirisa, aby si ľahol do rakvy a potom ju zapečatil.)

Sethov vzhľad predstavuje pre egyptológov problém. Často je zobrazovaný ako zviera alebo ako človek s hlavou zvieraťa. Ale nevedia prísť na to, aké zviera to má byť. Zvyčajne má dlhý ňufák a dlhé uši, ktoré sú na špičkách hranaté. Vo svojej úplne zvieracej podobe má tenké psie telo a rovný chvost s „chumáčom“ na konci. Mnohé kapacity v egyptológií veria, že žiadne také zviera nikdy neexistovalo a Set je nejakým mýtickým stvorením.

 

Ptah

Ptah bol hlavou triády bohov uctievaných v Memphise. Ďalšími dvoma členmi triády boli Ptahova manželka, bohyňa Sekhmet s levou hlavou a boh Nefertem, ktorý bol zrejme synom páru.

Zdá sa, že Ptahovo pôvodné spojenie bolo s remeselníkmi a staviteľmi. Architekt 4. dynastie Imhotep bol po svojej smrti uctievaný ako syn Ptaha.

Vedci sa domnievajú, že grécke slovo Aiguptos – zdroj mena Egypt – mohlo začať ako skomolenina Hwt-Ka-Ptah, názvu jednej z Ptahových svätýň.

 

Re

Boh Re, jedno z niekoľkých božstiev spojených so slnkom, bol zvyčajne reprezentovaný ľudským telom a hlavou jastraba.

Verilo sa, že sa každý deň plavil po oblohe na člne a potom každú noc prechádzal podsvetím, počas ktorého musel poraziť hadieho boha Apopisa, aby mohol opäť vstať.

Reov kult bol sústredený v Heliopolise, teraz na predmestí Káhiry.

 

Hathor

Bohyňa Hathor bola zvyčajne zobrazovaná ako žena s hlavou kravy alebo ako žena s kravskými ušami. Hathor stelesňovala materstvo a plodnosť a verilo sa, že chránila ženy pri pôrode.

Mala tiež dôležitý pohrebný aspekt, pretože bola známa ako „dáma západu“. (Hrobky sa vo všeobecnosti stavali na západnom brehu Nílu.) V niektorých tradíciách každú noc vítala zapadajúce slnko – žijúci ľudia dúfali, že ich v posmrtnom živote privítajú rovnakým spôsobom.

 

Anubis. Zdroj: pinterest.com

Anubis

Anubis sa zaoberal pohrebnými praktikami a starostlivosťou o mŕtvych. Zvyčajne bol predstavovaný ako šakal alebo ako muž s hlavou šakala. Spojenie šakalov so smrťou a pohrebmi pravdepodobne vzniklo preto, lebo Egypťania pozorovali šakalov okolo cintorínov.

V Starej ríši (asi 2575 – 2130 pred n. l.), predtým ako sa Osiris dostal do popredia ako pán podsvetia, bol Anubis považovaný za hlavného boha mŕtvych. Podľa mýtu o Osirisovi, Anubis nabalzamoval a zabalil telo zavraždeného kráľa, čím sa stal bohom a patrónom balzamovačov.

 

Thoth

Thoth, boh písma a múdrosti, býval zobrazený v podobe paviána alebo posvätného ibisa, alebo ako muž s hlavou ibisa. Verilo sa, že vynašiel jazyk a hieroglyfické písmo a slúžil ako pisár a poradca bohov. Ako boh múdrosti mal Thoth údajne znalosti o mágii a tajomstvách nedostupných pre ostatných bohov.

V scénach podsvetia zobrazujúcich rozsudok, ktorý podstúpili zosnulí po ich smrti, je Thoth zobrazený, ako váži srdcia zosnulých a oznamuje rozsudok Osirisovi, bohu mŕtvych.

 

Bastet

Vo svojich najstarších podobách bola mačacia bohyňa Bastet reprezentovaná ako žena s hlavou leva alebo divej mačky. V prvom tisícročí pred naším letopočtom nadobudla menej divokú podobu domácej mačky.

V neskorších obdobiach bola často reprezentovaná ako kráľovsky vyzerajúca sediaca mačka, niekedy nosila šperky v ušiach alebo nose. V období Ptolemaiovcov sa začala spájať s gréckou bohyňou Artemis, božským lovcom a bohyňou mesiaca.

 

Amon

Predtým, ako v Novej ríši (asi 1539 – 1292 pred n. l.) nadobudol národný význam, bol boh Amon uctievaný lokálne v južnom meste Théby. Amon bol bohom vzduchu a meno pravdepodobne znamená „Skrytý“. Zvyčajne bol reprezentovaný ako muž s korunou s dvoma zvislými chocholmi. Jeho zvieracími symbolmi boli baran a hus.

Potom, čo sa vládcovia Théb vzbúrili proti dynastii cudzích vládcov známych ako Hyksósovia a obnovili pôvodnú egyptskú vládu v celom Egypte, Amon získal uznanie za ich víťazstvo. Vo forme spojenej s bohom slnka Re sa stal najmocnejším božstvom v Egypte, toto postavenie si udržal po väčšinu Novej ríše.

Dnes je masívny chrámový komplex zasvätený Amon-Re v Karnaku jednou z najnavštevovanejších pamiatok v Egypte.

Pokračujte na ďalší príspevok »