Archív Cestovanie EXTRA feed Iné Kultúra Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Svet

Najvýznamnejší egyptskí bohovia

  • 31 januára, 2022
  • 7 min read
Najvýznamnejší egyptskí bohovia

Egypt mal jeden z najväčších a najkomplexnejších panteónov bohov akejkoľvek civilizácie v starovekom svete. V priebehu egyptskej histórie boli uctievané stovky bohov a bohýň.

Presné charakteristiky jednotlivých bohov je ťažké určiť. Väčšina mala zásadný vzťah (napríklad so slnkom alebo podsvetím) a formu. To sa mohlo časom meniť, ako bohovia stúpali a klesali na význame a vyvíjali sa spôsobmi, ktoré zodpovedali vývoju v egyptskej spoločnosti.

 

Čo hovorí história: Najvýznamnejší egyptskí bohovia

Osiris

Osiris, jeden z najvýznamnejších egyptských božstiev, bol bohom podsvetia. Symbolizoval tiež smrť, vzkriesenie a cyklus záplav Nílu, na ktoré sa Egypt spoliehal pri úrodnosti poľnohospodárstva.

INZERCIA

Podľa mýtu bol Osiris egyptským kráľom, ktorého zavraždil a rozštvrtil jeho brat Seth. Jeho manželka Isis znovu poskladala jeho telo a vzkriesila ho, čo im umožnilo počať syna, boha Hora. Predstavovali ho ako mumifikovaného kráľa, ktorý mal na sebe obväzy, pod ktorými bola odhalená iba zelená pokožka jeho rúk a tváre.

 

Isis

Pôvod Isis je nejasný. Na rozdiel od mnohých bohov nie je viazaná na konkrétne mesto a v najstaršej egyptskej literatúre nie sú o nej žiadne isté zmienky. Postupom času však rástla na dôležitosti a nakoniec sa stala najdôležitejšou bohyňou v panteóne. Ako oddaná manželka, ktorá vzkriesila Osirisa po jeho vražde a vychovala ich syna Hora, Isis stelesňovala tradičné egyptské cnosti manželky a matky.

Ako manželka boha podsvetia bola Isis tiež jedným z hlavných božstiev, ktoré sa zaoberali obradmi za mŕtvych. Jej materská starostlivosť bola často zobrazovaná ako starostlivosť o mŕtvych v podsvetí.

Isis bola jedným z posledných staroegyptských bohov, ktorí boli stále uctievaní. V grécko-rímskom období bola stotožnená s gréckou bohyňou Afroditou a jej kult sa rozšíril až na západ do Veľkej Británie a na východ až do Afganistanu. Verí sa, že zobrazenia Isis s dieťaťom Horom ovplyvnili kresťanské zobrazenie Márie s malým Ježišom.

 

Horus

Horus, zobrazený ako sokol alebo ako muž so sokolou hlavou, bol bohom oblohy spojený s vojnou a lovom. Bol tiež stelesnením božského kráľovského majestátu a v niektorých obdobiach bol vládnuci kráľ považovaný za Hórovú pozemskú podobizeň.

Podľa mýtu o Osirisovi bol Hor synom Isis a Osirisa, magicky počatý po vražde Osirisa jeho bratom Sethom. Horus bol vychovaný, aby pomstil vraždu svojho otca. Jedna tradícia tvrdí, že Horus prišiel o ľavé oko v boji so Sethom, ale jeho oko magicky vyliečil boh Thoth. Pretože pravé a ľavé oko Hora boli spojené so slnkom a mesiacom, strata a obnovenie Horovho ľavého oka poskytlo mýtické vysvetlenie fáz mesiaca.

 

Seth

Seth bol bohom chaosu, násilia, púští a búrok. V mýte o Osirisovi je vrahom Osirisa (v niektorých verziách mýtu oklame Osirisa, aby si ľahol do rakvy a potom ju zapečatil.)

Sethov vzhľad predstavuje pre egyptológov problém. Často je zobrazovaný ako zviera alebo ako človek s hlavou zvieraťa. Ale nevedia prísť na to, aké zviera to má byť. Zvyčajne má dlhý ňufák a dlhé uši, ktoré sú na špičkách hranaté. Vo svojej úplne zvieracej podobe má tenké psie telo a rovný chvost s „chumáčom“ na konci. Mnohé kapacity v egyptológií veria, že žiadne také zviera nikdy neexistovalo a Set je nejakým mýtickým stvorením.

 

Ptah

Ptah bol hlavou triády bohov uctievaných v Memphise. Ďalšími dvoma členmi triády boli Ptahova manželka, bohyňa Sekhmet s levou hlavou a boh Nefertem, ktorý bol zrejme synom páru.

Zdá sa, že Ptahovo pôvodné spojenie bolo s remeselníkmi a staviteľmi. Architekt 4. dynastie Imhotep bol po svojej smrti uctievaný ako syn Ptaha.

Vedci sa domnievajú, že grécke slovo Aiguptos – zdroj mena Egypt – mohlo začať ako skomolenina Hwt-Ka-Ptah, názvu jednej z Ptahových svätýň.

 

Re

Boh Re, jedno z niekoľkých božstiev spojených so slnkom, bol zvyčajne reprezentovaný ľudským telom a hlavou jastraba.

Verilo sa, že sa každý deň plavil po oblohe na člne a potom každú noc prechádzal podsvetím, počas ktorého musel poraziť hadieho boha Apopisa, aby mohol opäť vstať.

Reov kult bol sústredený v Heliopolise, teraz na predmestí Káhiry.

 

Hathor

Bohyňa Hathor bola zvyčajne zobrazovaná ako žena s hlavou kravy alebo ako žena s kravskými ušami. Hathor stelesňovala materstvo a plodnosť a verilo sa, že chránila ženy pri pôrode.

Mala tiež dôležitý pohrebný aspekt, pretože bola známa ako „dáma západu“. (Hrobky sa vo všeobecnosti stavali na západnom brehu Nílu.) V niektorých tradíciách každú noc vítala zapadajúce slnko – žijúci ľudia dúfali, že ich v posmrtnom živote privítajú rovnakým spôsobom.

 

Anubis. Zdroj: pinterest.com

Anubis

Anubis sa zaoberal pohrebnými praktikami a starostlivosťou o mŕtvych. Zvyčajne bol predstavovaný ako šakal alebo ako muž s hlavou šakala. Spojenie šakalov so smrťou a pohrebmi pravdepodobne vzniklo preto, lebo Egypťania pozorovali šakalov okolo cintorínov.

V Starej ríši (asi 2575 – 2130 pred n. l.), predtým ako sa Osiris dostal do popredia ako pán podsvetia, bol Anubis považovaný za hlavného boha mŕtvych. Podľa mýtu o Osirisovi, Anubis nabalzamoval a zabalil telo zavraždeného kráľa, čím sa stal bohom a patrónom balzamovačov.

 

Thoth

Thoth, boh písma a múdrosti, býval zobrazený v podobe paviána alebo posvätného ibisa, alebo ako muž s hlavou ibisa. Verilo sa, že vynašiel jazyk a hieroglyfické písmo a slúžil ako pisár a poradca bohov. Ako boh múdrosti mal Thoth údajne znalosti o mágii a tajomstvách nedostupných pre ostatných bohov.

V scénach podsvetia zobrazujúcich rozsudok, ktorý podstúpili zosnulí po ich smrti, je Thoth zobrazený, ako váži srdcia zosnulých a oznamuje rozsudok Osirisovi, bohu mŕtvych.

 

Bastet

Vo svojich najstarších podobách bola mačacia bohyňa Bastet reprezentovaná ako žena s hlavou leva alebo divej mačky. V prvom tisícročí pred naším letopočtom nadobudla menej divokú podobu domácej mačky.

V neskorších obdobiach bola často reprezentovaná ako kráľovsky vyzerajúca sediaca mačka, niekedy nosila šperky v ušiach alebo nose. V období Ptolemaiovcov sa začala spájať s gréckou bohyňou Artemis, božským lovcom a bohyňou mesiaca.

 

Amon

Predtým, ako v Novej ríši (asi 1539 – 1292 pred n. l.) nadobudol národný význam, bol boh Amon uctievaný lokálne v južnom meste Théby. Amon bol bohom vzduchu a meno pravdepodobne znamená „Skrytý“. Zvyčajne bol reprezentovaný ako muž s korunou s dvoma zvislými chocholmi. Jeho zvieracími symbolmi boli baran a hus.

Potom, čo sa vládcovia Théb vzbúrili proti dynastii cudzích vládcov známych ako Hyksósovia a obnovili pôvodnú egyptskú vládu v celom Egypte, Amon získal uznanie za ich víťazstvo. Vo forme spojenej s bohom slnka Re sa stal najmocnejším božstvom v Egypte, toto postavenie si udržal po väčšinu Novej ríše.

Dnes je masívny chrámový komplex zasvätený Amon-Re v Karnaku jednou z najnavštevovanejších pamiatok v Egypte.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings