Cestovanie

Najkrajšie historické miesta sveta

  • 15 mája, 2023
  • 5 min read
Najkrajšie historické miesta sveta

Kam sa vybrať za históriu – 1.čast cestovateľského sprievodcu najkrajšími historickými miestami na zemi.

 

1. Tikal, Guatemala

Vďaka Tikalu, ktorý je často zatienený slávnym Chichen Itza v Mexiku, vyzerá Chichen Itza malý. Vylezte na jednu z mayských pyramíd a presvedčte sa sami! S viac ako 3 000 stavbami roztrúsenými po celej džungli, si môžeme len hmlisto predstaviť, aké silné a pôsobivé toto historické mesto kedysi bolo.

Žilo tu vraj až cez 100 000 ľudí!

Vytvorenie Tikalu začalo v rukách Mayov okolo roku 900 pred Kristom, pričom výstavba pokračovala až do 8. storočia nášho letopočtu. Krátko po dokončení bol celý komplex Tikal opustený. Bez potvrdenej odpovede na otázku prečo, pád tohto mesta stále zostáva záhadou.

INZERCIA

 

Tikal. Zdroj: worldhistory.org

 

INZERCIA

2. Angkor Wat, Kambodža

Angkor Wat je najväčšia náboženská pamiatka na svete, s rozlohou 400 km2! Nie je to totiž iba jeden chrám, ale obrovský komplex v ktorom nájdete stovky starobylých chrámov patriacich medzi to najkrajšie čo ruka človeka stvorila. Od roku 1850 sa Angkor nachádza na vlajke Kambodže – len dve krajiny sveta majú na vlajke vyobrazený nejaký monument. Pôvodne bol Angkor Wat postavený ako hinduistický chrám a koncom 12. storočia sa stal budhistickým chrámom.  Je domovom mnohých chrámov, hydraulických štruktúr, ako sú nádrže a kanály, ako aj zložitých komunikačných ciest.

To všetko svedčí o tom, že tu kedysi žila výnimočná civilizácia.

Inzercia

Po presťahovaní hlavného mesta do Phnom Penhu v 15. storočí, bol areál obývaný len mníchmi a zarastal v džungli až do svojho znovuobjavenia v roku 1820 Francúzom Henri Mouhotem. Chrámy Angkoru boli jediné historické budovy, ktoré prežili vládu Červených Kmérov. Lokalita Angkor Wat je súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 1992.

 

Angkor Wat. Zdroj: world.expeditions.com

 

3. Koloseum, Taliansko

Koloseum bolo najväčším amfiteátrom v Rímskej ríši – jeden z dôvodov, prečo sa dostalo na zoznam 7 divov sveta!  Bolo postavené takmer pred 2 000 rokmi a bolo centrom civilizácie v Ríme.  Koloseum je približne také široké ako futbalový štadión a asi dvakrát také dlhé. Mohlo sa tam zhromaždiť až 50 000 ľudí, aby sledovali zápasy gladiátorov, popravy, exotické zvieratá a ďalšie veci. Napriek tomu, že dve tretiny pôvodného Kolosea v Taliansku boli zničené, je stále jednou z najobľúbenejších turistických destinácií na svete. Rím, a vôbec celé Taliansko je plné krásnych historických miest a pamiatok, ktoré sa oplatí vidieť a zažiť miestnu atmosféru na vlastnej koži.

 

Koloseum v Ríme. Zdroj: shutterstock.com

 

4. Efez, Turecko

Efez bol po Ríme druhým najdôležitejším mestom Rímskej ríše. Bolo založené v 10. storočí pred naším letopočtom a bolo prosperujúcim mestom plným extravagantne zdobených budov, ktoré možno vidieť dodnes. Najväčším favoritom tu je Celsova knižnica, v ktorej sa nachádzalo až okolo 12 000 zvitkov! Nájdete tu aj Efezský amfiteáter pod holým nebom, ktorý má kapacitu až 25 000 ľudí a je považovaný za jeden z najväčších v starovekom svete.

Nachádza sa tu aj jeden zo 7 divov sveta — Artemidin chrám.

Bol postavený v 6. storočí pnl. a veľkosťou bol dvakrát väčší než iné grécke hrobky. Robotníkom trvalo 120 rokov, kým mu dokončili. Bohužiaľ, už zostalo len niekoľko stĺpov tejto nádhernej stavby.

 

Staroveké ruiny knižnice Celsus v Efeze. Zdroj: hydrotour.sk

 

5. Veľký čínsky múr, Čína

Veľký čínsky múr, ktorý sa tiahne viac ako 21 000 km a má viac ako 2 300 rokov, je jedným z najznámejších historických miest na svete. Jeho účelom bolo chrániť Čínu pred mongolskými vpádmi a neskôr aj na ochranu Hodvábnej cesty. V skutočnosti nejde o jednoliatu stavbu a medzi jednotlivými úsekmi sú medzery, ako aj majáky, strážne veže a opevnenia. Niektoré časti sa už rozpadli alebo sú narušené a turistom neprístupné, no čínska vláda sa jednotlivé časti snaží obnoviť.

Veľký múr bol zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 1987.

 

Veľký čínsky múr. Zdroj: onthegotours.com

 

6. Borobudur, Indonézia

Borobudur sa nachádza na ostrove Jáva a je najväčším budhistickým chrámom na svete. Vznik chrámu sa podľa odhadov datuje do 8. až 9. storočia, výstavba trvala pravdepodobne 75 rokov a na stavbu 9 stupňového monumentu sa použilo 1,6 milióna blokov vulkanickej horniny. Odhliadnuc od veľkosti, detaily chrámu sú úchvatné.  Celá stavba je obložená 2 672 reliéfnymi panelmi a 504 sochami Buddhu.

Borobudur je najväčší kamenný monument na južnej pologuli.  V roku 1991 bol zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Keď sa na neho pozriete z diaľky, uvidíte najprv päť spodných vrstiev, ktoré majú tvar štvorca. Podľa legendy predstavujú náš pozemský život. Po smrti sa už dostávame do duchovného sveta, ktorý symbolizujú nasledujúce tri poschodia, ktoré už majú podobu kruhov. Na každom z nich sa nachádzajú malé svätyne, ktoré majú tvar zvonov. V nich je vždy ukrytá socha Budhu v životnej veľkosti.

 

Borobudur. Zdroj: lonelyplanet.com

 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings