Filmy a seriály Kultúra Lifestyle

Bojujú za spravodlivosť a lámu srdcia: Mužské postavy vo filme

  • 25 marca, 2022
  • 6 min read
Bojujú za spravodlivosť a lámu srdcia: Mužské postavy vo filme

Silní, neohrození, nebojácni – dlhé roky sme videli mužov na filmovom plátne iba v pozícii tvrdých hrdinov. To, že mužské postavy dokážu prejaviť emócie sa v súčasných príbehoch ukazuje oveľa častejšie. Niektoré označenia dnešný svet vníma ako zastaralé, iným vdýchli scenáristi nový život.

Kúzlo dobrého chlapca 

Byť milým, pozorným a chápavým je poslaním dobrého chlapca. Všetci ho majú radi, pretože je nekonfliktný a vždy pomôže. Často je nenapraviteľným romantikom a žije vo svojej hlave. Prototyp dobrého chlapca je dnes viac kritizovaný než vyzdvihovaný. Je to sčasti tým, že okázalé gestá, ktoré robil preto, aby si získal svoju vysnenú, zanechali u dnešného diváka horkú pachuť. Tieto postavy svoj objekt záujmu nerešpektovali a prehliadali, ak chceli od života niečo iné. Príkladom je Ross Geller (Priatelia), ktorý sa na Rachel fixoval od samého začiatku a bola preňho jedinou.

mužské postavy
„Zaslúžiš si niečo lepšie než ďalšiu zlomenú dušu.“ Joe Goldberg je v seriáli „You“ extrémnou verziou dobrého chlapca, ktorá je v skutočnosti opakom. zdroj: pinterest.com

Ešte desaťročie dozadu diváci takýmto typom fandili, pekným príkladom je 500 dní so Summer (2009). Aj keď už vtedy bolo zámerom filmu ukázať ako si Tom vykonštruoval dokonalý obraz o Summer, na jej konanie sa zniesla vlna kritiky. Nechcela vzťah, aký si s ňou Tom vysníval a praskla jeho romantickú bublinu. To ale neznamená, že dobrí chlapci neexistujú. Ich motiváciou však nesmie byť pocit, že sú vďaka svojim vlastnostiam lepší než ostatní.

Magnetizmus toho zlého

Zlý chlapec vo svojej podstate zosobňuje pokušenie. Je proti zaužívaným normám a netrápi ho čo si o ňom pomyslia. Kým v 40. rokoch sa takéto mužské postavy trestali, od 50. rokov sa stal ich charakter viacrozmerným. Marlon Brando, James Dean rebelovali konaním a garderóbou. Biele tričká v dobe uniforiem symbolizovali zraniteľnosť napriek drsnému zovňajšku. Ten je takisto podstatný, pretože všetkých zlých chlapcov spája jeden znak – atraktivita. Edward Cullen a Damon Salvatore patria k najznámejším filmovým upírom tohto storočia. Z veľkej časti to bolo aj vďaka ich uhrančivému pohľadu a výrazným lícnym kostiam.

INZERCIA
Kriminálnik, outsider, utečenec – zlí chlapci sa takmer vždy ocitnú v nebezpečnom prostredí. zdroj: unsplash.com

Postupne nestačil len vábivý vzhľad, zlí chlapci museli získať hĺbku. Či už to bola temná minulosť alebo zlé zaobchádzanie, niečo ich spravilo takými, akí sú. V televízii sú preto vďačnou postavou prinášajúcou do sveta drámu. Skutočný život treba radšej brať s ostražitosťou, pretože niektoré činy sa neospravedlnia.

Rozhnevaný muž a chlapec ako zo sna

Spoločnosť, v ktorej vyrastal, mu pod nohy hádzala polená nespravodlivosti a pohár jeho trpezlivosti pretiekol. Ukázala to aj snímka legendárnej série Star Wars s podtitulom Sila sa prebúdza. Jednou z najprekvapivejších postáv, ktorá divákov vtiahla do deja bol antagonista, Kylo Ren. Dokazuje to, že na určitej úrovni sa mnohí z nás vedia stotožniť s pocitmi rozhnevaného muža. Pochopiteľné dôvody na hnev mal aj Erik Killmonger z Čierneho Pantera. Napriek tomu ho honba za spravodlivosťou pohltila a nemohol byť vodcom svojho ľudu.

Rozhnevanému mužovi by „chlapec ako zo sna“ zrejme poskytol múdru radu a povedal mu, že život skrýva oveľa viac než iba nenávisť. Samozrejme by bol počas svojho výkladu až detsky presvedčivý, no stále šarmantný. Tento typ patrí medzi mužské postavy často tak dokonalé, až sú nereálne. Spája sa v nich mladícka energia s vyspelými názormi. Väčšinou sú vo filme postavou s úlohou vytrhnúť hlavnú ženskú hrdinku zo života, ktorý ju ubíja. Na ceste za objavením samej seba jej ale na konci už nepomôže. Musí to zvládnuť sama a niesť jeho posolstvo ďalej. Tento účel splnil napríklad Jack Dawson v Titanicu alebo Tom v romantickom filme Last Christmas.

Pomoc pri dosiahnutí niečoho väčšieho nemusí mať len romantický úmysel. Spolok mŕtvych básnikov zobrazuje Robina Williamsa v úlohe učiteľa Johna Keatinga. John využíva efektívne, aj keď spočiatku nezvyčajné učebné metódy. Mladým študentom však jeho filozofia „carpe diem“ zmení pohľad na utiahnutý, neradostný život.

Sú sukničkári nenapraviteľní a dobráci večne naivní?

Ženie sa za úspechom, v tomto prípade je to počet milostných partnerov. Charizma a nezlomná schopnosť flirtovať sú tromfy, ktoré si sukničkár veľmi dobre uvedomuje. Čo sa často nevysvetlí, je jeho motivácia. Respektíve, niekedy len čítame medzi riadkami ako pri postave Charlieho Harpera v sitkome Dva a pol chlapa. Je závislý na sexe, no rozhodol sa s tým nebojovať.

Po boku Jamesa Bonda sa vždy objavovali očarujúce Bond Girls. Na snímke je Daniel Craig a Ana de Armas z najnovšej snímky „Nie je čas zomrieť“. zdroj: pinterest.com

Humorne vykreslená je aj postava Barneyho Stinsona zo seriálu Ako som spoznal vašu mamu. Svoje „baliace“ schopnosti dotiahol do takej dokonalosti, že im venoval knihu. Opäť sa opierame o silu fikcie, keďže takéto správanie by v reáli bolo prinajmenšom nevhodné. Sukničkárove nekonečné pletky by dokázala zastaviť iba pravá láska. Často sa ale táto myšlienka rozplynie, inak nastávajú obavy, že by charakter stratil svoje čaro.

Mužské postavy v podobe dobráka oplývajú fyzickou atraktivitou a jednoduchým pohľadom na svet. Majú prehnane optimistický prístup k životu a dôverčivosť ich môže zatiahnuť do nezvyčajných situácií. Sú ale aj odpoveďou na to, ako spoločnosť vníma ideálnych mužov dnes. Príkladom a zároveň opakom Rosa vo vzťahu k Rachel je Joey. Aj keď vzťah s Rachel vyvolal v divákoch pobúrenie, on nečakal, aby mu city opätovala a nezazlieval jej to. Hoci sa môže zdať, že svojimi vlastnosťami apeluje na ženské publikum, jeho zásady a občasné hlboké myšlienky sú vzorom pre každého.

O tom, ako sa vyvíjali ženské postavy si môžete prečítať tu:

Cez dievča od vedľa až po silnú a nezávislú: Ženské postavy vo filme

Zdroje: www.nofilmschool.com, www.the-take.com

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com

 

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings