Filmy a seriály Kultúra Lifestyle

Cez dievča od vedľa až po silnú a nezávislú: Ženské postavy vo filme

  • 20 februára, 2022
  • 5 min read
Cez dievča od vedľa až po silnú a nezávislú: Ženské postavy vo filme

Filmový priemysel je silné médium. Určuje trendy, prináša zábavu a láka divákov tými najzaujímavejšími príbehmi. Je to práve kombinácia deja a postáv stojaca za úspechom snímky. Napriek tomu, že je väčšina filmov fikciou, scenáristi píšu charaktery podľa skutočného života. Alebo nie? Pokiaľ ide o ženské postavy, škatuľkovanie povahových čŕt pri nich nebolo zhovievavé. Existuje niekoľko úloh, ktoré diváci prijali a charakterizujú podľa nich ženy aj v reálnom svete.

Girl next door a Femme fatale

Dievča od vedľa predstavuje ženský ideál svojho časového obdobia. Všeobecne však pochádza z malého mesta, je pokorná, obetavá a nekonfliktná. Ak ide o romantický príbeh, v živote chlapca hrá rolu susedky či kamarátky z detstva. Ich rozhovory sú nenútené, ale konfliktom je práve to, že jeden z nich hlbšie city prehliada.

Začiatkom 21. storočia sa k charakteristikám pridal intelekt a sčítanosť. Ženské postavy odmietali zastaraný pohľad na svet – príkladom je Rory zo seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov (2000 – 2007). Aj keď je po fyzickej stránke stále symbolom nevtieravej krásy, jej ambície presahujú vytváranie tepla domova.

ženské postavy
Nový fim o Batmanovi uvidíme v slovenských kinách už začiatkom marca. Catwoman tentoraz stvárni Zoë Kravitz. zdroj: pinterest.com

Od 40. rokov minulého storočia bola pravým opakom „amerického zlatíčka“ zvodná femme fatale. Krátko po 2. svetovej vojne sa stala obrazným vyjadrením toho, že zdanlivo normálny život sa môže kedykoľvek zmeniť. Tieto temné a komplikované postavy nemajú najlepšie úmysly, ale zaručene pritiahnu pozornosť divákov. Je obrazom ženskej sily a častokrát aj sexuálneho oslobodenia, no tieto prvky jej osobnosti sa vnímajú negatívne. Zrejme preto, aby nastavila obraz spoločnosti, ktorú desí žena s jasne stanovenými cieľmi.

Väčšinou sa vo filme zjaví už ako zosobnenie príťažlivosti. Jej zrod ale môžeme vidieť napríklad v „komiksovke“ Batman sa vracia (1992). Z osamelej sekretárky Seliny Kyle (Michelle Pfeiffer) sa stane hrdé, nebojácne stvorenie – Catwoman.

Cool girl a „príliš dievčenská“ žena

Paradoxne je cool girl jednou z chlapcov. Miluje nezdravé jedlo, nebojí sa po ňom vydávať rôzne zvuky a ešte sa na nich aj hlasne zasmeje. Muži ju zbožňujú, ženy ju nenávidia. Keďže je chlapskou fantáziou, správa sa pasívne a nenaštve svojich mužských spoločníkov ničím „typicky ženským“. Zaujímavý je práve fakt, že sa tým pádom zjednodušujú aj muži. Cool girl môže zbožňovať šport a vedieť rozoznávať autá nielen podľa farby. Dôležité však je, aby sa tieto vlastnosti neoceňovali v rámci mužského pohľadu, ale vo svete ako takom.

Nezabudnuteľný monológ z filmu Gone Girl (2014)

Inzercia

Ak poznáte romantickú komédiu Ako prísť o muža za 10 dní (2003), spomeniete si ako sa správala hlavná hrdinka Andy (Kate Hudson). Aby donútila Bena (Matthew McConaughey) rozísť sa s ňou, začala byť príliš citlivá a náročná. Film sa ironicky pozeral na estrogénovú vlnu, ktorá je vraj príčinou mnohých rozchodov. Radosť z ružovej farby, volánových šiat a filmov o láske robí ženu na pohľad slabšou, prípadne jednoduchšou.

ženské postavy
Pokračovania príbehu Elle Woods sa dočkáme v máji 2022. zdroj: pinterest.com

Pravá blondínka (2001) svojím príbehom zatienila vtedajšie ženské postavy. Elle Woods (Reese Whiterspoon) sa prihlási na Harvard, aby získala späť bývalého priateľa. Jej pravou láskou sa však stane právo a v ružovom kostýme vyhrá veľký prípad. Charakteristika dievčenskej ženy tak ukázala, že jemný zovňajšok automaticky neznamená absenciu iných kvalít.

„Drsňáčka“ a Nezávislá žena

Drsné dievča sa stane odolnou, ak zažije veľkú traumu alebo sa snaží prežiť v mužskom prostredí. V tom spočíva jej čaro, nie je iba dvojdimenzionálnou postavou, ale divákov k obrazovkám pritiahne svojím príbehom. Tvrdosť charakteru sa nemeria iba podľa fyzickej odolnosti, ale takisto prostredníctvom emocionálneho prežívania. Na konci thrilleru Sicario (2015) nedokáže Kate (Emily Blunt) zastreliť nemorálneho kolegu. Aj keď sa to v danej chvíli môže javiť ako slabosť, nepodľahla korupcii a zachovala si svoje zásady.

ženské postavy
Carrie-Ann Moss ako Trinity na zábere z filmu Matrix Reloaded (2003). zdroj: pinterest.com

Kľúčovým znakom nezávislej ženy je samostatnosť. Ženské postavy sa ocitnú vo víre veľkomesta, ktoré je pre nich výzvou. Dobytím tohto intenzívne konkurenčného, nepriateľského prostredia protagonistka ukazuje svoje schopnosti a nachádza samu seba. Postava Julie Roberts sa vo filme Erin Brockovich (2000) prebojuje do právnickej firmy a takmer sama zvrhne skazenú korporáciu.

Divákom to navodzuje pocit, že ak chceme byť skutočne nezávislí, musíme byť na všetko sami. Čo však skutočne vidíme v najpútavejších príbehoch nezávislých žien, je dôraz na prítomnosť blízkych. Partner alebo najbližší priatelia im nebránia v ceste, ale podporujú stanovené ciele.

Zdroje: www.filminquiry.com, www.the-take.com

Zdroj titulnej fotografie: pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

1 Comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings