Minulosť sa opakuje a budúcnosť nie je istá

Slobodný trh je najväčším hýbateľom ekonomického rastu našej spoločnosti. Rozvoj medzinárodného obchodu mal neopakovateľný vplyv na rast celkového HDP tejto planéty. Kam smeruje s jeho ďalším vývojom? Vladimír Záleský (33) | Bratislava | CFO United Group      Poslednou najväčšou zmenou v tejto oblasti bolo skončenie studenej vojny a otvorenie obchodných vzťahov medzi západom a východom. Výsledkom je aj rozšírenie Európskej únie a zväčšenie jej… Prečítať celé

Slobodný trh je najväčším hýbateľom ekonomického rastu našej spoločnosti. Rozvoj medzinárodného obchodu mal neopakovateľný vplyv na rast celkového HDP tejto planéty. Kam smeruje s jeho ďalším vývojom?

Vladimír Záleský
(33) | Bratislava | CFO United Group

 

   Poslednou najväčšou zmenou v tejto oblasti bolo skončenie studenej vojny a otvorenie obchodných vzťahov medzi západom a východom. Výsledkom je aj rozšírenie Európskej únie a zväčšenie jej voľného trhu. Pozitívny vplyv to malo nielen na nových členov, ale aj na tých starých. „Stará“ Európa sa musela síce vysporiadať s protekcionistickými náladami doma, ako aj s obavou o zamestnanosť svojich občanov. Avšak pozitívny vplyv na firmy, ktoré v tom momente dostali prísun lacnejšej pracovnej sily, je neoddiskutovateľný. Ďalšie uvoľňovanie bariér voľného pohybu osôb a kapitálu je v dnešnej dobe nevyhnutné a je jednou z ciest zvyšovania efektivity v jednotlivých krajinách Európskej únie.

   Opačnou cestou sa, zdá sa, vyberie Švajčiarsko. Ako sa krajina vysporiada s výsledkami referenda a v ňom schváleným obmedzením práce pre cudzincov, ešte nie je jasné. Hlavná otázka visí nad bilaterálnou zmluvou
medzi Švajčiarskom a EÚ. Zrušenie by neprospelo ani jednej strane. To najdôležitejšie sa však deje na východ od nás. Obsadenie zvrchovaného územia Ukrajiny cudzím vojskom asi mnohým v našej krajine pripomenulo rok 1968. Situácia je síce značne odlišná, ale v hlavných bodoch totožná. Agresorom je tá istá krajina, dokonca sa znovu argumentuje nejakým pozvaním, respektíve chránením daných obyvateľov pred zlými západnými vplyvmi.

   Aký to bude mať vplyv na ekonomiku v budúcnosti? V tomto momente ťažko presne predpovedať. Skúsenosti z minulosti hovoria, že Európa zvolí skôr ústupčivý (rozumej bojazlivý) postoj a nič výrazné sa
pravdepodobne nedá čakať ani zo strany USA. Vedenie USA sa nejaví ako najsilnejšie v prijímaní razantných rozhodnutí. A v Rusku to vedia.

    Samozrejme, vojenské riešenie by bolo asi jedným z najhorších. Diplomatické riešenie, ktoré v súčasnosti volia všetky západné strany, má síce šancu na úspech, avšak bolo by treba postupovať podstatne rýchlejšie
a razantnejšie ako doteraz (prečo má (nielen) Slovensko stále svojho diplomata v Moskve?). Je teda celkom pravdepodobné, že situácia bude viesť až k ekonomickým sankciám. Tu sa však politici obávajú hlavne toho, aký to bude mať vplyv na ekonomiku „našich“ krajín. Obmedzenie obchodovania s Ruskom je potencionálne najväčšie riziko ekonomického rastu celého vyspelého sveta. Vplyv konkrétne na slovenskú ekonomiku, orientovanú takmer jednostranne na export automobilov, by bol katastrofálny. Komu by sa do toho chcelo, však?

   Druhá studená vojna nás pravdepodobne nečaká, avšak prípadné ekonomické dopady aktuálnej situácie budú pravdepodobne v budúcnosti citeľné a zasiahnu obe strany. Zamýšľané sankcie pocíti primárne Európska únia, ktorá je na Rusko naviazaná vo väčšej miere ako USA. Sankcie môžu obmedziť zamýšľané a aj rozbehnuté investície už v tejto chvíli pred ich zavedením. Existuje predpoklad, že banky sa na financovaní projektov v Rusku aktuálne nebudú chcieť podieľať. Na Slovensku sú najväčšou ekonomickou témou pravdepodobne zmeny v daňových zákonoch. Konkrétne registračná daň (tzv. daň zo straty) a elektronický výkaz k DPH priznaniu. Od registračnej dane sa asi nič pozitívne, než krátkodobé naplnenie štátnej pokladnice, neočakáva. Predpokladáme, že po prvotnom výbere a očistení trhu o spiace spoločnosti a serióznej snahe urobiť niečo so slovenskou katastrofickou nezamestnanosťou bude toto opatrenie zrušené.

   Elektronický výkaz k DPH priznaniu má však potenciál na výrazné zlepšenie fungovania výberu daní. Hlavnou otázkou ostáva to, či systém bude vedieť efektívne pracovať aj po uplynutí niekoľko mesiacov a správne párovať relevantné faktúry a či štátna správa bude pristupovať ku všetkým nálezom rovnako.

   Odporúčame pri každom druhu podnikania zvýšiť opatrnosť pri styku s neoverenými klientmi. Prvé správy z bánk hovoria o zvýšenej miere o podvodné pokusy, takže sa dá predpokladať, že určité skupiny po sťažení možnosti podvodov na DPH hľadajú zisky v iných oblastiach.

Pokračujte na ďalší príspevok »