EXTRA Ľudia

Mileniáli sú vraj leniví, netrpezliví a rozmaznaní. Je to tak?

  • 12 mája, 2022
  • 5 min read
Mileniáli sú vraj leniví, netrpezliví a rozmaznaní. Je to tak?

Vraj sú leniví, nesústredení, vychovávaní v luxuse a s vedomím, že za nich všetko vyriešia rodičia. Je to tak naozaj? Skutočne sú takzvaní mileniáli horší ako ich rodičia a predkovia?

 

Uteká mladým ľuďom vlak iba preto, lebo sa nevedia vzdať návykov, ktoré nadobudli výchovou a rýchlo sa meniacim svetom?

Všetci mladí sú horší? Áno, tvrdili to vždy.

Existuje pojem, ktorý sa volá juvenoia. Možno vám nič nehovorí, no nepochybne je vám veľmi blízky.

Naši otcovia vedeli nepomerne viac ako my, pokiaľ ide o zručnosť v domácich prácach – to si myslia oni. A ich otcovia si mysleli to isté. Dojem, že každá nová generácia je horšia a horšia, je fenomén, ktorý má aj názov. Juvenoia.

Možno aj napriek tomu vedomiu (alebo paradoxne s ním) americký spisovateľ, motivačný rečník a marketingový špecialista Simon Sinek pred tromi rokmi pomerne vášnivo a kontroverzne porozprával o svojom názore na generáciu mileniálov. Sám za nich považuje ľudí, ktorí sa narodili po roku 1984 a podľa jeho názoru majú hneď niekoľko spoločných vlastností, medzi ktoré považuje lenivosť, nesústredenosť či príliš vysoké nároky:

Dôvodom je to, že im stále niečo chýba. Z vlastnej skúsenosti viem, že ide o akési štyri piliere. Štyri veci, štyri charakteristiky. Sú nimi výchova, technológie, netrpezlivosť a pracovné prostredie.

Veľa ľudí z generácie oných mileniálov bola v detstve, podľa ich vlastných slov, nevhodne vychovaných. Rodičia im stále opakovali, že sú výnimoční a že keď budú chcieť, môžu mať, čo si zaumienia. Niektorí z nich sa dostali do výberových tried len preto, že si ich rodičia sťažovali, alebo dostávali jedničky len preto, aby dali ich rodičia učiteľom izbu. Niektorí dostali medaily za účasť. Medaila za to, že boli poslední. Tým ale samozrejme stráca hodnotu medaily tých, ktorí si ju zaslúžili, a človek, čo skončil posledný, sa cíti trápne, pretože vie, že si ju nezaslúžil. Takže sa nakoniec cíti horšie. Títo ľudia zvyčajne doštudujú, nastúpi do práce, vyrazia do skutočného sveta a zrazu zistia, že nie sú výnimoční, že mama im povýšenie nevydupe … že za posledné miesto nič nedostanú a že nemôžu mať, čo si zaumienia. A zrazu sa nestačia čudovať.

… A tí ľudia za to nemôžu, nie je to ich vina. Boli im rozdané zlé karty,“ tvrdí vo svojom monológu Sinek.

Vyhneme sa kritike týchto názorov, hoci na každý argument by sme nepochybne našli protiargument a určite by sme neradi schádzali do zovšeobecňovania, ku ktorému má tento rozhovor silnú tendenciu. No napriek tomu stojí za vypočutie, pretože prezrádza niečo o určitej skupine mladých ľudí a tom, ako si zvykli na instantné uspokojovanie svojich potrieb.

Inzercia

Mladí môžu napredovať, pomôcť im ale musia tí lepší a skúsenejší

Úspech v obchode či zamestnaní nepochybne nie je tým, čo by mali mladí ľudia považovať za jediný životný cieľ. Lenže ak chceme vytvoriť lepšie Slovensko, musíme mladých a perspektívnych ľudí viesť k tomu, aby do svojho hodnotového rebríčka zaradili aj vyššie priority, ktoré presahujú ich osobný život.

A šikovných, mladých, perspektívnych a ambicióznych ľudí u nás máme dosť, obyčajne sa však stratia v dave všednosti, ktorý ich prinúti vzdať sa veľkých snov a nádeje na lepšiu budúcnosť, lepší život, lepšiu krajinu.

V Spojených štátoch existuje tradícia súkromného podnikania a tiež cieleného vedenia mladých ľudí k úspechu stáročia, čo sa prejavuje v každodennom živote. Nebyť amerických podnikateľov a ich cielene vybraných nasledovníkov, naše životy by boli v mnohých ohľadoch komplikovanejšie – už len pre nedostatok kvalitných počítačov, softvéru a služieb.

Slovensko túto tradíciu podnikania a učenia sa od lepších ešte len buduje, no cielene a so zanietením. Zodpovednosť za túto náročnú úlohu na svoje plecia nevzali štátni predstavitelia a štátne aparáty, ale jednotlivci, ktorí majú za sebou roky úspešného obchodovania či manažmentu.

 

Platforma pre osobnostný rozvoj

CLUB30 (www.club30.sk) je projekt, ktorý má za cieľ vytvoriť kompaktnú a spoľahlivú platformu pre práve takéto vzdelávanie mladých ľudí. Vybrané osobnosti z podnikateľského prostredia sa zaviazali, že zadarmo formou stáží a priebežného vzdelávania ukážu mladým ľuďom, na čo sa majú sústrediť, ako systematicky pracovať na vlastnej budúcnosti, ako pracovať so sebou i ostatnými ľuďmi. Základom je nielen komunikácia, ale aj uvedomenie si vlastnej hodnoty.

Naším cieľom nie je nahradiť tradičné vzdelanie,“ uvádza Club30 na svojich stránkach. „Naším cieľom je doplniť vzdelanie o praktické skúsenosti a pomôcť odhaliť seba samého. To, čo člena charakterizuje, v čom je jedinečný.“

Ako Club30 ďalej uvádza, jeho zámerom nie je nútiť každého, aby sa stal podnikateľom, ale identifikovať mladých, šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí majú chuť zmeniť svet.

Si iný ako ostatní? Dajú ti šancu: Na Slovensko prišiel CLUB30 zameraný na podporu mladých a šikovných

Mladí sú slabí v domácich prácach, mnohí ani nevlastnia náradie či nevedia opraviť záchod

 

 

Pôvodne vydané 12. novembra 2020

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings