Zdravie

Lepšia nálada, znížené riziko srdcových chorôb. Aké zdravotné benefity prináša pes v dome?

  • 13 septembra, 2021
  • 6 min read
Lepšia nálada, znížené riziko srdcových chorôb. Aké zdravotné benefity prináša pes v dome?

Mačka alebo pes, zajačik alebo morča. Každé domáce zviera určitým spôsobom spestruje svojim majiteľom bežné dni. Keď sme sami, vážime si ich spoločnosť viac než inokedy. Štvornohí miláčikovia vedia pre nás byť bútľavou vŕbou a často nás dokážu rozveseliť aj bez slov. Aj rozličné vedecké výskumy posledných rokov hľadali súvislosti medzi starostlivosťou o domácich miláčikov a fyzickým či psychickým zdravým. Na čo prišli a prečo je to tak?

Venčením k zdraviu

Majitelia psov sa od ostatných chovateľov líšia. Psy treba venčiť. A práve túto pravidelnú pohybovú aktivitu vyzdvihuje Americká srdcová asociácia (AHA):Riziko cukrovky je u ľudí, ktorí pravidelne venčia svojich psov trikrát nižšie než u ľudí, ktorí psov nevlastnia.“

Pes nás totiž núti hýbať sa, aj keď sa nám nechce. AHA taktiež poukazuje na štúdie, ktoré zistili, že psíčkari, ktorí pravidelne venčia svojich psov, cvičia o pol hodinu viac než bežní chodci, ktorí psov nevenčia. Ak klasické prechádzky doplníme o hru s loptou, či naháňačku, športujeme, hoci si to ani neuvedomujeme. Táto pravidelná fyzická aktivita pozitívne vplýva na kardiovaskulárny systém.

Aj rozsiahla štúdia publikovaná v roku 2019 zistila, že majitelia psov preukazovali lepšie zdravotné výsledky po tom, čo utrpeli závažnú kardiovaskulárnu príhodu, ako je srdcový infarkt alebo mŕtvica. Prínos bol najväčší pre tých psíčkarov, ktorí žili sami. Tí, ktorí prežili infarkt a žili sami, mali o 33% nižšie riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí prežili, ale nevlastnili psa.

INZERCIA

Môže za to pes alebo ľudská povaha?

Ale doktorka Martha Gulati, ktorá je šéfredaktorkou CardioSmart.org, platformy pre vzdelávanie pacientov American College of Cardiology, pre spravodajský portál CNN uviedla, že vedci stále nevedia prečo. „Je to psom alebo správaním? “ Pýta sa Gulati .„ Je to kvôli tomu, že cvičíš, alebo je rozdiel v type človeka, ktorý by sa rozhodol mať psa, v porovnaní s niekým, kto nie?“

Hoci tieto štúdie naznačujú, že vlastníctvo psa vedie k zníženiu úmrtnosti, do úvahy sa nebrali viaceré sociálno-ekonomické faktory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky. Primárnym účelom adopcie, kúpy alebo záchrany domáceho zvieraťa, by nemala byť snaha zlepšiť náš zdravotný stav, ale zahrnúť ho láskou a starostlivosťou, ktorú potrebuje. Netreba zabúdať na finančné náklady a povinnosti, ktoré sú so starostlivosťou o zviera spojené.

INZERCIA

Nielen psy

Zdravotné výhody, ktoré do života prinesie domáce zviera skúmal aj psychológ Harold Herzog, profesor milujúci zvieratá z Univerzity v Západnej Karolíne. Dlhý čas študoval spojenie zviera- človek a podľa neho starostlivosť o domácich miláčikov súvisí napríklad s menším množstvom infarktov, lepším krvným tlakom, celkovou psychickou pohodou, nižšou mierou depresie a stresu. Ale aj s menej častými návštevami lekára, zvýšeným sebavedomím, kvalitnejším spánkom a väčším množstvom fyzickej aktivity.

Avšak Herzog tiež poukazuje na štúdie, ktoré zistili, že majitelia domácich zvierat sú častejšie osamelí, majú depresiu a panické záchvaty. Takisto väčšiu pravdepodobnosť astmy, obezity, vysokého krvného tlaku, žalúdočných vredov, migrénových bolestí hlavy a častejšie užívajú lieky.

Inzercia

Ako sa vo vede často stáva, štúdie majú zmiešané výsledky. Niektoré výskumy poukazujú na výhody mať domáceho maznáčika, iné štúdie uvádzajú, že nie je žiadny rozdiel medzi zdravím tých, ktorí majú a zdravím tých, ktorí nemajú domáce zvieratá. Ďalší výskum tiež naznačuje, že by dokonca mohlo dôjsť k negatívam týkajúcim sa vlastníctva domácich zvierat

Lepšia nálada aj menej stresu

O tom, že domáce zvieratá poskytujú emocionálnu podporu svojim majiteľom niet pochýb ani z vedeckého hľadiska. Predovšetkým v stresových životných situáciách, pri liečby ťažkého ochorenia, ale aj počas pandémie koronavírusu.

„Štúdie opakovane ukázali, že dobrá nálada ľudí sa zvyšuje a zlá nálada klesá okolo domácich zvierat,“ povedal Herzog. „A tak vieme, že interakcia s domácimi zvieratami má okamžité krátkodobé výhody, fyziologické a psychologické. O tom nepochybujem.“ To isté sa však zatiaľ nedá povedať o depresii.

Najlepší priatelia chorých detí

Deti s ADHD, ktoré čítali príbeh domácim zvieratám, sa zlepšili v oblasti zdieľania, spolupráce, dobrovoľníctva a problémov so správaním v porovnaní s tými, ktoré čítali príbeh plyšákovi.

Deti majú špecifický vzťah k domácim zvieratám, vedia si ich obľúbiť a zahŕňať ich láskou. Najmä medzi deťmi s nejakým mentálnym ochorením býva toto spojenie ešte intenzívnejšie. Štúdia z roku 2015 zistila, že deti s ADHD, ktoré čítali príbeh skutočným zvieratám, preukázali viac vylepšení v oblasti zdieľania, spolupráce, dobrovoľníctva a problémov so správaním ako deti s ADHD, ktoré čítali príbeh plyšákovi. Iná štúdia prišla na to, že autistické deti boli pokojnejšie a interagovali sa viac v prítomnosti morčiat ako hračiek.

Zvieratá pozitívne vplývajú nielen na liečbu psychických ochorení, ale využívajú sa aj pri liečby rakoviny. Štvormesačná randomizovaná štúdia uskutočnená na Vanderbiltovej univerzite v Nashville poskytla deťom prístup k terapeutickým psom tesne pred absolvovaním liečby rakoviny. Všetky deti si to užili, ale úroveň úzkosti medzi deťmi v testovacej skupine a v kontrolnej skupine neklesla. Avšak skupinka rodičov chorých detí s terapeutickými psami zažívali výrazne menej úzkosti. 

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings